AUTORIDE

Velké rozdělení motorů: Jaké pístové spalovací motory existují?

VMAX průřez motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Pístové spalovací motory se rozdělují podle různých kritérií a kategorií. Jednotlivé kategorie jsou však vzájemně nezávislé a tak se v tomto případě nedá vytvořit jednoduchá stromová struktura.

Jelikož je pístových spalovacích motorů a jejich konfigurací nespočet, přinášíme ti toto přehledné, základní rozdělení motorů, které by měl ovládat snad každý milovník automobilů či jiné techniky.

Obsah

Rozdělení pístových spalovacích motorů:

Podle způsobu spalování:

Podle použitého paliva:

 • benzínový motor
 • naftový motor
 • plynový motor
 • hybridní motor (kombinace elektromotoru a spalovacího motoru)
 • různokapalinové motory (mohou přejít na spalování jiného paliva)
 • dvoupalivové motory (spalující více druhů paliva) • • • motor na tuhé palivo (například na práškové uhlí)

Podle způsobu plnění válců:

Atmosférický motor - Nepřeplňovaný motor, či jinak motor s atmosférickým plněním, je motor, při kterém je sání zajištěno jen podtlakem vyvolaným pohybem pístu ve válci.

Přeplňovaný motor- Přídavné zařízení plní válce vyšším tlakem než je atmosférický. Motor může být přeplňován buď kompresorem nebo turbodmychadlem.

Podle pracovního oběhu:

Podle způsobu zapalování směsi:

Zážihový motor- Směs je zapálena elektrickou jiskrou ze zapalovací svíčky.

Vznětový motor- Směs je zapálena pomocí kompresního tlaku/tepla.

Žárový motor- Směs je zapálena od rozžhaveného tělesa, které se za chodu motoru udržuje rozžhavené teplem se spalování či jiným vnějším tepelným zdrojem.

Podle místa přípravy směsi:

 • s tvorbou směsi mimo pracovní prostor (například v karburátoru či sacím potrubí)
 • s tvorbou směsi v pracovním prostoru (vznětové motory a motory s přímým vstřikováním paliva)

Podle způsobu přípravy směsi:

Podle způsobu chlazení:

Podle konstrukční úpravy (účelu motoru):

 • ventilový motor
 • pístorozvodový
 • poloventilový
 • šoupátkový
 • pološoupátkový

Podle rozvodu:

 • s kanálovým rozvodem (dvoutaktní motor)
 • s šoupátkovým rozvodem
 • s ventilovým rozvodem

Motory s ventilovým rozvodem dále rozdělujeme:

 • s ventilovým rozvodem F (jedním ventilem na boku válce a druhým v hlavě válců)
 • s ventilovým rozvodem SV (s ventilem na boku válce)
 • sventilovým rozvodem OHV (s ventily v hlavě válců) • • • s ventilovým rozvodem SOHC/OHC (s ventily i vačkovým hřídelem v hlavě válců)
 • s ventilovým rozvodem DOHC/2xOHC (s ventily a dvěma vačkovými hřídelemi v hlavě válců)
 • s ventilovým rozvodem CIH (s ventily a vačkovým hřídelem v hlavě válců)
 • s kombinovaným rozvodem (vstup směsi je obvykle řešen kanálem a výstup ventilem)

Podle zdvihového objemu:

Od zdvihového objemu několika cm3 až po několika litrové motory

Podle pohybu pístu:

Podle počtu klikových hřídelů:

Jednohřídelové motory:

Jednořadé motory:

 • řadový motor(všechny válce jsou seřazeny v jedné řadě)

Dvouřadé motory:

Třířadé motory:

Čtyřřadý motor:

Víceřadové motory:

Viachřídelové motory:

Podle polohy válců:

 • stojatý
 • ležatý (BOXER)
 • šikmý

Podle počtu válců:

 • jednoválcový
 • dvouválcový
 • tříválcový
 • čtyřválcový
 • pětiválcový
 • šestiválcový
 • osmiválcový
 • desetiválcový
 • dvanáctiválcový
 • víceválcový motor

Podle vzájemného uspořádání válců: