Motor chlazený kapalinou: Jak funguje chlazení kapalinou?

Coolant
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Motor chlazený kapalinou je typ spalovacího motoru, který využívá k odvodu tepla z ochlazovaných ploch chladicí kapalinu, která toto teplo následně odvádí do vzduchu.

Kapalinové chlazení motoru je nepřímé, protože kapalina je jen prostředníkem přenosu teploty z motoru do vzduchu. Jako chladicí kapalina se používá destilovaná voda nebo nemrznoucí směs.

Obsah

Jak funguje motor chlazený kapalinou?

Motor chlazený kapalinou je zkonstruován tak, že hlava a blok válců mají dvojitou stěnu, která tvoří plášť. Tento plášť je vyplněn chladicí kapalinou, která po ohřátí proudí do chladiče, kde se následně ochladí proudícím vzduchem. Ochlazená kapalina se pak vrací zpět do motoru a tento děj se stále opakuje.

U studeného motoru je chladicí okruh uzavřen a chladicí kapalina se nachází jen v bloku motoru a hlavě válců. Teprve poté, co se motor zahřeje na teplotu přibližně 80 stupňů Celsia, otevře se termostat, čímž umožní proudit chladicí kapalině směrem do chladiče, aby předala svoji teplotu vzduchu.

Komponenty chladicího systému kapalinou chlazeného motoru

1. Čerpadlo chladicí kapaliny (vodní pumpa)

Čerpadlo chladicí kapaliny je často označováno jako vodní pumpa. V čerpadle se otáčí rotor s lopatkami, který tlačí kapalinu požadovaným směrem. Čerpadlo je poháněno elektronicky, nebo pomocí klínového řemene a chladicí kapalina se do něj přivádí buď to z chladiče nebo přímo z komory termostatu.

2. Chladič

Úkolem chladiče je odvádět do vzduchu teplo přijaté chladicí kapalinou z motoru. Chladič se skládá z horní a dolní komory pro chladící kapalinu, mezi kterými je umístěn výměník tepla, který je tvořen děrovanými příčkami, vlnovitými žebry a trubkami chladící kapaliny.

3. Termostat

Termostat je zařízení, které ovládá proudění chladicí kapaliny v chladícím okruhu motoru. Termostat má za úkol řídit chladící okruh a co nejrychleji dosáhnout a udržovat optimální provozní teplotu motoru, která má velký vliv na spotřebu paliva, opotřebování motoru a složení výfukových plynů.

4. Ventilátor

Úkolem ventilátoru je zásobovat chladič a motor dostatečným množstvím chladicího vzduchu.

5. Snímač teploty chladicí kapaliny

Snímač teploty chladicí kapaliny zaznamenává údaje o teplotě chladicí kapaliny, které následně posílá do řídicí jednotky motoru. Údaje ze snímače patří k důležitým informacím, pomocí kterých řídicí jednotka motoru zjišťuje, v jakém stavu se motor nachází a podle toho mění pracovní režim motoru.

6. Radiátor topení

Radiátor topení slouží k ohřevu vzduchu proudícího do kabiny řidiče.

7. Vyrovnávací nádobka

Slouží k vyrovnání tlaku chladicí kapaliny při studeném a teplém motoru.