AUTORIDE

Atmosférický motor: Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Motor
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Atmosférický motor, také nazývaný jako nepřeplňovaný motor či motor s atmosférickým plněním, je pístový spalovací motor, který přeměňuje tepelnou energii na mechanickou práci. Tepelná energie se v motoru získává přeměnou paliva na teplo pomocí spalování.

Při spalování paliva se v motoru zvyšuje teplota a tlak. Zvýšený tlak pracovní látky působí na písty motoru, které přeměňují tuto energii na mechanickou práci.

Obsah

Jak funguje atmosférický motor?

Atmosférický motor funguje tak, že při pohybu pístu směrem dolů otevře sací ventily, které umožní pístu nasát potřebné množství vzduchu do své spalovací komory.

Atmosférický motor pracuje za stejného atmosférického tlaku jako v místě, kde se právě nachází, což znamená, že při sání do válce nasaje tolik vzduchu, jak velký má svůj obsah v cm3. Jinými slovy, válec o objemu 500 cm3 nasaje jen takový objem vzduchu, který následně smíchá s palivem, jak velký je jeho objem.

Ve skutečnosti se však do válce nikdy nedostane přesně 500 cm3 vzduchu, ale o něco méně, protože část prostoru zaplní palivo, výfukové plyny z předešlého cyklu, ale zapomínat nesmíme ani na čerpací ztráty.

Objemová účinnost

Schopnost motoru naplňovat válce čerstvou směsí vyjadřuje objemová účinnost. Je to vlastně poměr mezi množstvím směsi nasáté do válce a teoretickým množstvím směsi nasáté do válce beze ztrát.

Jinak řečeno objemová účinnost je poměr skutečného množství čerstvé náplně, která zůstane ve válci v okamžiku zavření sacího ventilu a teoreticky možného množství naplnění válce, odpovídajícího zdvihovému objemu válce.

Objemová účinnost atmosférického motoru se v průměru pohybuje od 50% do 90%, přičemž při určitých otáčkách dosahuje maxima a při dalším zvyšování nebo snižování otáček se plnící účinnost motoru snižuje. Objemová účinnost motoru je dána také tím, na jak dlouhou dobu je sací ventil otevřen.

Výhody motoru s atmosférickým plněním

  • Technická jednoduchost – tento motor se skládá z menšího počtu součástek, které by se případně mohly pokazit.

  • Levnější údržba – levnější náhradní díly jako například zapalovací svíčky, motorový olej, filtry, ale také absence velkého množství součástek, které jsou nezbytnou součástí přeplňovaného motoru.

Nevýhody motoru s atmosférickým plněním

  • Pro vyšší výkon je třeba motor hnát do vysokých otáček, čímž roste spotřeba paliva

  • Při zachování stejného zdvihového objemu a použitých technologií dosahuje atmosférický motor nižšího výkonu než přeplňovaný motor.

  • S rostoucí nadmořskou výškou klesá výkon motoru kvůli nižší hustotě vzduchu.