Nejzvláštnější motory na světě: Když se inženýři zblázní

Wankel engine
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Téměř každý motorista, znalý či méně znalý zná klasické pístové spalovací motory, které pohánějí běžné automobily. Mezi tyto motory můžeme zařadit například nejvíce využívaný řadový motor či hned po něm následující vidlicový motor.

Kromě toho však i motor boxer, který se používá především ve sportovních automobilech, ale využívá ho i automobilka Subaru ve svých běžných automobilech.

Obsah

Úvod

Konstrukce těchto motorů však není pro automobilové nadšence ničím zvláštním. Na světě však existují i ​​takové motory, které lze považovat za skutečné konstruktérské šílenství.

Všechny z těchto zvláštních motorů, které si v dnešním článku vzpomeneme se už někdy objevily v automobilech, některé v sériové výrobě, jiné zase jen jako pokus zkušených domácích kutilů nebo se alespoň počítalo s jejich nasazením do automobilů.

Na některé motory se však časem zapomnělo a zůstávají zde jen jako památka, ale na jiných se neustále pracuje. Pojďme se tedy bez dalších zbytečných řečí podívat na ty nejzvláštnější motory na světě, jinak řečeno podívejme se na to, co se stane „když se inženýři zblázní“.

Křížový motor nebo i motor s válci do X

X Engine

Křížový motor nebo také motor s válci do X je čtyřválcový nebo čtyřřadý jednohřídelový pístový spalovací motor. Příčný řez křížového motoru tvoří tvar písmene X. Křížový motor je speciální typ hvězdicového motoru, ale má-li motor jen čtyři válce jde zároveň io plochý motor.

Křížový motor (X) vznikl spojením dvou vidlicových motorů dohromady, respektive je z nich odvozen. Tento typ motoru využívá pouze jeden klikový hřídel, ke kterému jsou písty přichyceny pomocí ojnic stejně jako u hvězdicového motoru.

Jeden píst je tedy připojen ke klikové hřídeli přímo hlavní ojnicí, která má závěsné oko. K tomu jsou připevněny ojnice ostatních pístů pomocí čepů.

Většina motorů s válci do X je z období druhé světové války. Tyto motory byly totiž navrženy k pohonu větších vojenských letadel jako například bombardérů.

Křížové motory však měly své využití kromě letadel nalézt i pod kapotou automobilů, bohužel k tomu nikdy nedošlo. Původně to plánoval Henry Ford se svým prototypem motoru X8, který byl nakonec nahrazen motorem V8.

Hvězdicový motor

A radial engine

Hvězdicový motor je typ pístového spalovacího motoru s jedním klikovým hřídelem, který má válce uspořádané v kruhu (v jedné nebo více řadách) kolmo na osu klikového hřídele tak, že všechny válce mezi sebou svírají stejný úhel.

Hvězdicový motor musí mít nejméně 3 válce (jinak by šlo o motor BOXER) a také má obvykle v jedné řadě lichý počet válců. Má-li hvězdicový motor válce uspořádané jen v jedné řadě, jedná se zároveň o plochý motor.

Pokud jsou však válce uspořádány ve více rovinách, pak se hvězdicový motor nazývá podle počtu řad jako dvouhvězdicový, tříhvězdicový, čtyřhvězdicový, pětihvězdicový a tak dále.

Tento typ motoru se využívá převážně v letectví, ale během druhé světové války se používal iv tancích. Existuje však několik šílenců, kteří namontovali hvězdicový motor pod kapotu automobilu.

Motor s válci do U

Jen málo motoristů zná uspořádání motoru do U a tedy do dvou řad. Jedná se o motor, který vznikl na základě spojení dvou jednořadých motorů, respektive dvou řadových motorů. Motor s válci uspořádanými do U je také nazýván také jako motor s rovnoběžnými válci.

U-Engine

Jedná se o typ dvouválcového nebo dvouřadého, dvouhřídelového pístového spalovacího motoru, u kterého jsou roviny řad válců rovnoběžné a dva klikové hřídele jsou vzájemně propojeny.

Motor s válci do U se však potýkal s vážným problémem přehřívání, který vyplýval z velmi těsného umístění dvou hlav válců. Jelikož byl tento motor využíván zejména v letectví, šli problémy s přehříváním mimo, ale u automobilů to byl vážný problém.

Jeden motor s válci do U se přesto dostal pod kapotu automobilu, přesněji do Martry Bagheera. Motor s válci do U se v automobilech nepoužívá, protože mnohem lepší variantou je použití vidlicového motoru.

Wankelův motor

Wankel engine

Wankelův motor, někdy nazývaný také rotační motor, je typ spalovacího motoru s rotačním pístem, který přeměňuje tlak na rotační pohyb. Na rozdíl od klasického pístového spalovacího motoru se všechny díly Wankelova motoru otáčejí v jednom směru.

Čtyřtaktní cyklus: nasávání, komprese, spalování, výfuk, probíhá mezi vnitřním pláštěm oválného tvaru a rotačním pístem, který má tvar trojúhelníku.

Jak jsem již zmínil, ve Wankelově motoru probíhají všechny čtyři cykly spalovacího procesu v prostoru mezi rotorem a vnitřkem krytu motoru. V místech, kde se setkává rotující píst s vnitřním pláštěm krytu motoru, se nachází těsnění, které zajišťuje, že mezi rotorem a pláštěm vzniknou tři izolované prostory.

Tyto prostory se rotací pístu nejen posouvají ve směru rotace, ale zároveň zvětšují a zmenšují svůj objem. Každý rotor Wankelova motoru obklopuje oválný plášť.

Písty rotují (krouží) kolem hřídele, která je označována jako excentrická hřídel a prochází středem rotoru. Krouživý pohyb pístu zajišťuje velké ozubené kolo s vnitřním ozubením, které je umístěno ve středu rotoru. Malé ozubené kolo, o které zabírá ozubené kolo rotoru, je pevně připevněno k hřídeli.

Tři otočení excentrického hřídele se rovnají jednomu otočení rotoru. Jako otáčky se udávají otáčky hřídele. Wankelové motory proto mají vyšší maximální otáčky (cca 9000 ot/min) než pístové motory podobného výkonu.

Motor s protiběžnými písty

Motor s protiběžnými písty je pístový spalovací motor, při kterém se v každém válci nacházejí dva písty pohybující se proti sobě. U tohoto typu motoru je kompresní prostor vytvořen ve středu válce mezi dvěma písty.

Konstrukce motoru není až tak složitá jako by se na první pohled mohlo zdát. Dva bloky motoru jsou bez hlavy válců smontovány proti sobě, čímž vznikne motor s protiběžnými písty. Tento motor má minimálně dva válce, přičemž každý je umístěn na opačné straně klikové hřídele.

Motor nemá hlavu válců ani mechanický ventil. Každý válec obsahuje dva písty, na obou koncích válce jeden.

Motor s protiběžnými písty může být vyhotoven jako:

  • jednořadý motor (s jednou řadou válců)