AUTORIDE

Zdvihový objem: Co to je a co určuje?

Průřez dieselového V8 motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Zdvihový objem je část pracovního prostoru válce v pístovém spalovacím motoru, který je vymezen dolní a horní úvratí pístu. Jednoduše řečeno, zdvihový objem je objem, který vyplní píst při svém zdvihu.

Zdvihový objem však neznamená celkový objem motoru, jak si mnozí lidé mylně myslí, ale udává jen objem pracovního prostoru válce vymezený dolní a horní úvratí pístu. Nad horní úvratí pístu se totiž nachází prostor zvaný jako kompresní prostor či kompresní objem.

Obsah

Jaký je rozdíl mezi zdvihovým objemem válce a zdvihovým objemem motoru?

Výpočet kompresního poměru
  • VK - Kompresní prostor

  • VZ - Zdvihový objem válce

  • HÚ - Horní úvratí pístu

  • DÚ - Dolní úvratí pístu

Zdvihový objem válce je označován jako VZ a závisí na vzdálenosti mezi úvratí pístu. VZ se udává v jednotkách objemu, přesněji v litrech nebo centimetrech krychlových.

Zdvihový objem motoru je zase označován jako VM a je to vlastně součet VZ všech válců motoru. VM je také jako VZ udáván v jednotkách objemu, a to buď v litrech nebo centimetrech krychlových.

V technickém průkazu se uvádí zdvihový objem celého motoru, který je označen v centimetrech krychlových. Na krytu motoru či zadní části automobilu zase můžeš najít VM uvedený v litrech (nemusí být takto označen na každém automobilu).

K čemu vůbec slouží zdvihový objem?

Zdvihový objem se používá pro porovnávání velikosti pístových spalovacích motorů. Je to totiž veličina, na které závisí výkonové parametry motoru.

Pokud se totiž některé parametry motoru vydělí zdvihovým objemem, získáme tak srovnávací parametry, pomocí kterých můžeme navzájem porovnat i motory různých velikostí. Velmi dobrým příkladem je například parametr jako litrový výkon, který slouží jako srovnávací veličina. Litrový výkon je vlastně podíl výkonu motoru na objem jednoho litru.

To znamená, že má-li motor o zdvihovém objemu 2000 cm3 výkon 200 kW, jeho litrový výkon bude 100 kW. Takto lze tedy porovnat i dva objemově odlišné motory.