Vícehřídelový motor: Věděl jsi o jaký typ motoru jde?

BRM P75
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vícehřídelový motor je typ pístového spalovacího motoru, který je vybaven více klikovými hřídeli. Vícehřídelová konstrukce umožňuje realizaci jednopístových, dvoupístových (motor s protiběžnými písty) i vícepístových motorů.

Vícehřídelový motor je vždy vybaven více než jedním klikovým hřídelem. Podle počtu hřídelů se pak tento motor přesněji nazývá například dvouhřídelový motor, tříhřídelový motor, čtyřhřídelový motor a tak dále.

Obsah

Dvouhřídelový motor:

Dvouhřídelový motor může mít dva klikové hřídele umístěné u sebe s válci umístěnými kolem nich nebo klikové hřídele umístěné z opačných stran válce, což znamená, že na jedné straně válce se nachází jeden klikový hřídel a na druhé straně válce druhý klikový hřídel.

Pokud jsou klikové hřídele umístěny u sebe s válci umístěnými kolem nich, rozlišujeme tyto konstrukce motoru:

Motor s válci do U:

U-Engine

Motor s válci uspořádanými do U nebo také nazývaný jako motor s rovnoběžnými válci, je typ dvouválcového nebo dvouřadého dvouhřídelového pístového spalovacího motoru. U tohoto typu motoru jsou roviny řad válců rovnoběžné a dva klikové hřídele jsou vzájemně propojeny.

Motor s válci do H:

Motor s válci uspořádanými do H je typ čtyřválcového nebo čtyřřadého dvouhřídelového pístového spalovacího motoru. U tohoto typu motoru tvoří jeho příčný řez tvar písmene H, z čehož je vlastně odvozen i jeho název.

Motor s válci do H má dva rovnoběžné klikové hřídele, které jsou navzájem propojeny. Jsou-li klikové hřídele umístěna po opačných stranách válce:

Motor s protiběžnými písty (dvoupístové provedení):

Motor s protiběžnými písty je dvoupístový spalovací motor, přičemž v každém válci se nacházejí dva písty pohybující se proti sobě. U tohoto typu motoru je kompresní prostor vytvořen ve středu válce mezi dvěma písty.

Tříhřídelový motor:

Tříhřídelový motor je vícehřídelový motor, který má klikové hřídele umístěny vzdáleně od sebe ve třech rozích pravidelného útvaru. Podle uspořádání válců dělíme tříhřídelový motor na:

Motor s válci do Y:

Motor s válci uspořádanými do Y je tříválcový nebo třířadý, tříhřídelový třípístový spalovací motor s protiběžnými písty. Tento typ motoru má válce, respektive řady válců (pokud se jedná o více než tříválcový motor) uspořádané kolem společného kompresního prostoru. V případě, že se jedná o tříválcový motor, jedná se zároveň io plochý motor.

Trojúhelníkový motor:

Trojúhelníkový motor je tříválcový nebo třířadý, tříhřídelový dvoupístový spalovací motor s protiběžnými písty. U tohoto typu motoru tvoří jeho příčný řez tvar trojúhelníku, na jehož vrcholech jsou umístěny klikové hřídele a válce zase tvoří strany trojúhelníku.

V každém válci se nacházejí dva písty. Jedná-li se o tříválcový trojúhelníkový motor, jedná se zároveň o plochý motor.

Čtyřhřídelový motor:

Čtyřhřídelový motor má klikové hřídele umístěné vzdáleně od sebe ve čtyřech rozích čtyřúhelníku. Právě z konstrukce tohoto motoru je odvozen také jeho název, a to přesně čtyřúhelníkový motor.

Čtyřúhelníkový motor:

Čtyřúhelníkový motor je čtyřválcový nebo čtyřřadý, čtyřhřídelový dvoupístový spalovací motor s protiběžnými písty. U tohoto typu motoru tvoří jeho příčný řez tvar čtyřúhelníku. Na vrcholech čtyřúhelníku jsou umístěny klikové hřídele a strany čtyřúhelníku zase tvoří válce.

V každém válci se nacházejí dva písty, které se pohybují proti sobě. Kompresní prostor je vytvořen ve středu válce mezi dvěma písty. Je-li čtyřúhelníkový motor jen čtyřválcový, řadí se zároveň i do skupiny plochých motorů.

Pokud ses chtěl o některém z těchto motor dozvědět více, nezoufej. O všech dnes zmíněných typech motorů si totiž podrobněji napíšeme v dalších článcích.