Vzduchem chlazený motor: Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Honda RC174E engine
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vzduchem chlazený motor je typ spalovacího motoru, při kterém se chlazení a udržování optimální teploty motoru zajišťuje pomocí proudícího vzduchu.

V dnešním článku si ve zkratce posvítíme na vzduchem chlazený motor, jeho rozdělení, jakož i výhody a nevýhody tohoto motoru.

Obsah

Jak funguje vzduchem chlazený motor?

Při vzduchovém chlazení se tedy teplo z horkých částí motoru odvádí proudem vzduchu, ale aby bylo dosaženo dostatečného chladicího účinku, musí mít chlazené části (hlava válců, blok válců či samostatné válce) co největší dotykovou plochu se vzduchem. Právě z tohoto důvodu jsou zmíněné komponenty vzduchem chlazených motorů vybaveny chladícími žebry, které zvětšují dotykovou plochu se vzduchem.

Vzduchové chlazení motoru se využívá většinou u malých motorů, u sekaček, motocyklů, ale dostalo se i do automobilů a téměř všech vrtulových letadel. Ve světě automobilů se však již dnes převážně používá chlazení kapalinou, které nahradilo chlazení vzduchem z důvodu lepší regulace chlazení.

U mnoha motorů chlazených vzduchem je totiž velký problém zajistit dokonalou regulaci tepla a právě proto jsou tyto motory v zimním období prochlazovány a v letním se zase přehřívají.

K odstranění tohoto problému se vzduchem chlazený motor opatruje samočinnou regulací chlazení, která udržuje optimální teplotu válců. Ani to však nedokáže zajistit rovnoměrné chlazení každé tepelně namáhané části motoru.

Podle způsobu jakým proudí vzduch, rozdělujeme chlazení vzduchem na:

 1. Náporové chlazení vzduchem
 2. Přirozené chlazení vzduchem
 3. Nucené chlazení vzduchem

1. Náporové chlazení vzduchem

Náporové chlazení vzniká při jízdě a používá se pouze u motorů s malým výkonem, například u motocyklů.

2. Přirozené chlazení vzduchem

Přirozené chlazení je realizováno přirozenou cirkulací vzduchu a využívá se převážně u sekaček.

3. Nucené chlazení vzduchem

Při nuceném chlazení se využívá zařízení k vytvoření proudu vzduchu. Nejčastěji se proud vzduchu vytváří ventilátorem, který je poháněn klínovým řemenem od klikové hřídele motoru. Tento typ chlazení vzduchem se využívá převážně u automobilových motorů.

Vzduchem chlazený motor a jeho výhody:

 • jednoduchá konstrukce, neobsahuje chladič, rozvod kapaliny, vodní pumpu, ale ani složité chladící kanálky v bloku válců a hlavě motoru– nižší hmotnost motoru
 • nenáročnost na údržbu
 • vysoká spolehlivost
 • motor rychleji dosáhne provozní teplotu

Vzduchem chlazený motor a jeho nevýhody:

 • nerovnoměrné tepelné zatížení jednotlivých částí motoru
 • vyšší teplota motoru a jeho komponentů
 • vyšší hlučnost motoru
 • nižší výkon motoru způsobený ventilátorem, který je poháněn přes klínový řemen