AUTORIDE

Rozvod OHC: Věděl jsi o jaký typ ventilového rozvodu jde?

Motor
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Rozvod OHC je typ ventilového rozvodu pístového spalovacího motoru, při kterém je kromě ventilů v hlavě válců umístěn i vačkový hřídel. Označení tohoto typu rozvodu je odvozeno z anglického názvu OverHead Camshaft.

Mezi vačkovým hřídelem (vačkami) a ventilem je obvykle vloženo pouze vahadlo. Rozvod OHC tedy obsahuje malý počet součástek, což snižuje setrvačné síly. Nevýhodou tohoto typu rozvodu je jen komplikovanější konstrukce hlavy válců. Výhody ventilového rozvodu OHC ovšem převažují nad jeho nevýhodami a právě proto je v současnosti tato konstrukce nejvíce využívaným typem rozvodu pro moderní pístové spalovací motory.

Obsah

Základním konceptem tohoto typu rozvodu je jedna vačková hřídel na hlavu válců. U vidlicových motorů jsou však hlavy válců dvě a tak se využívají dvě vačkové hřídele (na každou hlavu jeden). Motor s rozvodem OHC má minimálně dva ventily na každý jeden válec, které jsou umístěny v řadě a nad kterými je umístěna vačková hřídel.

Rozvod OHC může být poháněn několika způsoby, a to buď:

  • ozubeným řemenem
  • řetězem
  • ozubeným převodem

Pohon rozvodu je řešen tak, aby umožnil přesné nastavení vzájemné pozice klikového a vačkového hřídele, které se během provozu motoru nemění. Pohon ozubeným převodem je velmi vzácný a v současnosti je nejčastějším pohonem rozvodu ozubený řemen nebo rozvodový řetěz.

Rozvod OHC se používá zejména u čtyřtaktních motorů. To znamená, že vačková hřídel se otáčí 2x pomaleji než kliková hřídel, protože čtyřtaktní motor provede jeden pracovní cyklus během dvou otáček klikového hřídele.

Rozvod OHC můžeme rozdělit podle konstrukce na:

Rozvod SOHC (Single OverHead Camshaft):

Označuje jeden vačkový hřídel na hlavu válců. Je to tedy stejný typ rozvodu jako rozvod OHC. Takový ventilový rozvod využívá většina motorů typu:

  • 4-válcový motor, 8 ventilů
  • 3-válcový motor, 6 ventilů

Rozvod DOHC (Double OverHead Camshaft):

Označuje typ ventilového rozvodu, při kterém jsou v jedné hlavě válců umístěny dva vačkové hřídele. U tohoto typu rozvodu jsou sací ventily uspořádány v jedné řadě a výfukové ventily zase v druhé řadě. Jeden vačkový hřídel tedy ovládá sací ventily a druhý vačkový hřídel zase výfukové ventily.

Tento typ ventilového rozvodu se využívá v případě většího počtu ventilů na jeden válec (3, 4, 5, 6 a tak dále). Rozvod DOHC, je také někdy označen i jako 2xOHC.

Ventilový rozvod DOHC je dnes nejvíce využívaným typem rozvodu a používá se například v koncepci motorů jako:

  • 4-válcový motor, 12 ventilů – 2 sací ventily a 1 výfukový
  • 4-válcový motor, 16 ventilů – 2 sací ventily a 2 výfukové
  • 4-válcový motor, 20 ventilů – 3 sací ventily a 2 výfukové • • • 4-válcový motor, 24 ventilů – 3 sací ventily a 3 výfukové
  • 3-válcový motor, 12 ventilů – 2 sací ventily a 2 výfukové