Kontrolky v autě. Co znamenají jednotlivé kontrolky?

Dashboard warning lights
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kontrolky v autě nejsou žádnou novinkou, ale moderní auta jsou doslova prošpikována vyspělou elektronikou a systémy, které informují řidiče právě prostřednictvím svítících kontrolek. Jejich význam je však často nejasný a není žádnou ostudou, pokud ho občas zapomene i zkušený motorista – vždyť kdo si to má všechno pamatovat?

Právě proto jsme připravili velký přehled různých kontrolek, které se mohou objevit na palubní desce automobilu. Pokud by ses setkal s kontrolkou, která zde náhodou chybí, klidně nás upozorni přes komentář. Pokud ti tento přehledný seznam pomohl, budeme rádi, pokud nás podpoříš sdílením.

Obsah

Červené kontrolky

Červené kontrolky, jak již barva naznačuje, signalizují vážný problém, který je třeba ihned vyřešit – někdy jde o minuty, takže je opravdu rozumné auto odstavit stranou, zavolat odborníka, případně poruchu vyřešit na místě svépomocí.

Červená kontrolka trojúhelník s vykřičníkem

Červená kontrolka trojúhelník s vykřičníkem Červená kontrolka trojúhelník s vykřičníkem

Tato kontrolka může svítit nebo blikat a často je doprovázena zvukovým varováním, přičemž se mohou rozsvítit i další kontrolky. Pozor! Bezodkladně odstav auto na krajnici a nepokračuj v jízdě.

Pravděpodobně se jedná o vážný problém, jako například nedostatek provozní kapaliny. V závislosti na problému budeš možná také nucen vypnout motor, například při nízkém tlaku oleje v případě spalovacího motoru. Pokud nedokážeš vyřešit problém na místě, raději zavolej odtahovku.

Kontrolka AdBlue

Kontrolka AdBlue

Kontrolka signalizuje nízkou hladinu aditiv AdBlue. Většinou se ke kontrolce zobrazí i informace o udávaném dojezdu a po vyčerpání aditiva už motor nenastartuješ.

Kontrolka airbagu

Kontrolka airbagu Kontrolka airbagu Kontrolka airbagu

Tato kontrolka signalizuje chybu v elektronice nebo v kontaktu airbagového systému. Může se stát, že airbagy při nárazu nevystřelí nebo vystřelí samovolně, proto doporučujeme (je-li to možné) deaktivovat airbagový systém a navštívit servis.

Kontrolka akumulátoru Čtěte více

Kontrolka akumulátoru Kontrolka akumulátoru

Tuto kontrolku můžeš vidět při startování vozidla. Pokud zůstává svítit, na vině je buď porucha alternátoru nebo roztržen hnací řemen alternátoru. S takovou poruchou lze zajít do servisu pouze pokud ti neskape motor po vybití baterie. Mnohem lepší alternativou je však ihned zavolat odtahovku.

Kontrolka bezpečnostních pásů

Kontrolka bezpečnostních pásů

Rozsvícená kontrolka signalizuje nepřipoutaného pasažéra. Kromě toho tě na to upozorňuje i hlasité pípání.

Kontrolka brzd

Kontrolka brzd Kontrolka brzd Kontrolka brzd

V případě, že tato kontrolka svítí, zřejmě máš zataženou ruční brzdu nebo nedostatek brzdové kapaliny. Páku je třeba ihned uvolnit, pokud však kontrolka svítí i nadále, je třeba zastavit a zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny, protože se může stát, že brzdy přestanou fungovat.

Kontrolka chladicí kapaliny Čtěte více

Kontrolka chladicí kapaliny

Tato kontrolka se rozsvítí v případě, že je hladina chladicí kapaliny pod minimální úrovní nebo také pokud se motor přehřívá. Pokud se tak stane, měl bys zastavit a zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. V případě, že je třeba chladicí kapalinu dolít, můžeš tak učinit až po vychladnutí motoru na 60 stupňů (zhruba čtvrt hodina a více, v závislosti na venkovní teplotě).

Pokud nemáš po ruce chladící kapalinu či destilovanou vodu, můžeš nouzově použít i obyčejnou vodu (při větším množství je však třeba později navštívit servis). Únik chladicí kapaliny může způsobit poškozená vodní pumpa, prasklá hlava, netěsnosti v chladicím systému či prasklý chladič. Pokud chladicí kapalina neuniká, přehřívání motoru může zapříčinit i nefunkční spínač nebo ventilátor.

Kontrolka kapoty

Kontrolka kapoty

Svítí, pokud kapota není správně zavřená. Pokud kontrolka zůstává svítit i po správném zavření kapoty, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka klíče

Kontrolka klíče Kontrolka klíče Kontrolka klíče

Tato kontrolka může mít několik významů. Zasvítit může kvůli slabé baterii v klíči, vadné anténě přijímající signál z klíče nebo selhání v bezpečnostním systému vozidla. V případě vozidel s bezklíčovým startováním může upozorňovat řidiče na to, aby umístil klíč nedaleko zapalování z bezpečnostních důvodů.

Kontrolka kufru

Kontrolka kufru

Svítí, pokud kufr není správně zavřený. Pokud kontrolka zůstává svítit i po správném zavření kufru, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka limitu rychlosti (speed limiter)

Kontrolka limitu rychlosti (speed limiter)

Tato kontrolka se rozsvítí v případě překročení maximální nastavené rychlosti.

Kontrolka odstupu

Kontrolka odstupu Kontrolka odstupu

Kontrolka signalizuje malou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. V takovém případě je třeba ihned zpomalit a udržovat si větší odstup.

Kontrolka otevřených dveří

Kontrolka otevřených dveří

Tato kontrolka se rozsvítí v případě pootevřených nebo nedostatečně zavřených dveří.

Kontrolka řízení

Kontrolka řízení Kontrolka řízení

S touto kontrolkou se setkáš, pokud máš problém s posilovačem řízení. Porucha může být v elektrice nebo servo čerpadle. Jízda s takovým vozidlem je možná, avšak musíš se smířit se sníženým nebo nulovým účinkem posilovače řízení.

Kontrolka servisu

Kontrolka servisu

Může mít různé formy od klíče či různých hlášení. Může se jednat o plánovanou (nastavenou intervalovou) kontrolu, ale také neočekávanou poruchu a potřebu co nejdříve zajít do servisu.

Kontrolka systému Start-Stop

Kontrolka systému Start-Stop

Rozsvítí se v případě, že systém start-stop vypnul motor. Po stlačení spojky se motor nastartuje, při automatice je třeba uvolnit brzdový pedál.

Kontrolka tlaku oleje Čtěte více

Kontrolka tlaku oleje

Tato kontrolka upozorňuje na nedostatečný tlak oleje, jedním z důvodů může být příliš nízká hladina oleje. Vozidlo je třeba ihned odstavit a motor vypnout, protože mazání není dostatečné. Pokud je oleje dostatek nebo kontrolka svítí i po dolití, vypni motor a zavolej odtahovku. V opačném případě riskuješ zadření motoru, jelikož může být poškozeno olejové čerpadlo.

Kontrolka zámku řízení

Kontrolka zámku řízení

Pokud tato kontrolka zasvítí během jízdy, okamžitě odstav vozidlo a zavolej odtahovku. V opačném případě hrozí úplné zablokování řízení během jízdy. Pokud svítí v oranžové barvě, v jízdě můžeš pokračovat, ale co nejdříve navštiv servis.

Kontrolka zapalování

Kontrolka zapalování

Tato kontrolka může naznačovat problém se spínačem zapalování nebo se samotným klíčem. Pokud se tato kontrolka rozsvítí, nevypínej zapalování, protože ho už zřejmě nebudeš moci zapnout. Doporučujeme proto okamžitou návštěvu autorizovaného servisu.

Kontrolka zapalování má také oranžovou variantu, která také poukazuje na chybu se spínačem zapalování. Přestože tato má varovnou funkci, je rozumné naplánovat si návštěvu servisu a předejít horšímu problému.

Parkovací brzda

Parkovací brzda

Tato kontrolka upozorňuje na zataženou parkovací brzdu. Odstav vozidlo a před pokračováním jízdy uvolněte parkovací brzdu. Po uvolnění páky parkovací brzdy by měla kontrolka zhasnout. Pokud zůstane svítit i nadále, auto nech odstavené a kontaktuj autorizovaný servis.

Žluté a oranžové kontrolky

Kontrolky ve žluté/oranžové barvě signalizují požadavek systému, jinými slovy – auto si něco ptá. Může jít například o doplnění oleje, probíhající regeneraci filtru pevných částic a podobně.

Kontrolka 4x2, 2HI, 2H

Kontrolka 4x2, 2HI, 2H Kontrolka 4x2, 2HI, 2H Kontrolka 4x2, 2HI, 2H

Tyto kontrolky upozorňují řidiče, že vozidlo vybavené pohonem všech čtyř kol zásobuje energií jen dvě kola. Použití režimu 4x2 je vhodné na suchém povrchu nebo při dobrých jízdních podmínkách, jelikož šetří palivo.

Kontrolka 4x4 Auto

Kontrolka 4x4 Auto Kontrolka 4x4 Auto Kontrolka 4x4 Auto

Tato kontrolka upozorňuje řidiče, že vozidlo je v režimu "AUTO" s pohonem všech čtyř kol. To znamená, že vozidlo automaticky zapne pohon všech čtyř kol, když zaznamená ztrátu trakce. Většina moderních vozidel s pohonem čtyř kol používá tento režim jako výchozí. Problém nastává, pokud kontrolka svítí i v případě, kdy by měl být režim vypnutý.

Kontrolka 4x4 High

Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High

Tato kontrolka upozorňuje řidiče, že vozidlo je v režimu "HIGH" s pohonem všech čtyř kol. U starších vozidel vybavených pohonem čtyř kol šlo o výchozí nastavení při normálních jízdních podmínkách - v takovém případě kontrolku výrobci zřídka kdy přidali mezi ostatní ukazatele. Drtivá většina moderních vozidel s pohonem čtyř kol funguje s výchozím režimem „AUTO“ a zároveň umožňuje přepnutí do režimu 4x4 High nebo 4x4 Low.

Režim 4x4 High se hodí v situaci, kdy je potřebná lepší přilnavost při běžné a vyšší rychlosti, například na zasněžené silnici, za deště a podobně. Pokud je režim aktivní, přední a zadní hnací hřídele jsou spolu mechanicky uzamčeny, díky čemuž se přední a zadní kola otáčejí stejnou rychlostí.

Tato kontrolka se může zobrazovat jako 4x4 High, 4WD High, nebo ve zkrácených verzích jako 4HI či 4H. Pokud kontrolka permanentně bliká (ne při přepínání režimu), jedná se o problém a je třeba zajít co nejdříve do servisu.

Kontrolka 4x4 Low

Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low

Tato kontrolka upozorňuje řidiče, že vozidlo je v režimu "LOW" s pohonem všech čtyř kol. Pokud je režim aktivní, přední a zadní hnací hřídele jsou spolu mechanicky uzamčeny, díky čemuž se přední a zadní kola otáčejí stejnou rychlostí. Nízký převodový poměr poskytuje vyšší točivý moment na kolech a tím pádem maximální přilnavost.

Režim 4x4 Low však není určen pro běžnou a vyšší rychlost, ale zejména pro velmi pomalý off-road a těžký terén jako například strmé stoupání, bahnitý terén či hluboký písek, na kterém se vyšší točivý moment a maximální přilnavost opravdu hodí. Než do takového terénu vyrazíš se zapnutým režimem 4x4 Low, je důležité vypnout kontrolu trakce.

Kontrolka se v závislosti na výrobci může zobrazit v různých variantách, tedy jako 4x4 Low, 4WD Low nebo ve zkrácené podobě jako 4LO či 4L. Pokud kontrolka permanentně bliká (ne při přepínání režimu), jedná se o problém a je třeba zajít co nejdříve do servisu.

Kontrolka ABS Čtěte více

Kontrolka ABS

Zasvítí se, pokud je vadný snímač nebo řídicí jednotka ABS. V tomto případě vozidlo brzdí tak, jako vozidlo, které není vybaveno tímto systémem čili při prudkém brzdění se kola zablokují a následuje smyk.

Kontrolka adaptivních tlumičů pružení

Kontrolka adaptivních tlumičů pružení

Signalizuje poruchu v regulaci tuhosti pružení. V takovém případě se doporučuje jezdit opatrně, jelikož tato porucha ovlivňuje stabilitu. Kromě toho je třeba zajít do servisu na test funkčnosti systému.

Kontrolka adaptivního osvětlení AFL

Kontrolka adaptivního osvětlení AFL

Kontrolka signalizuje poruchu systému adaptivního osvětlení. Tak jako u dešťového senzoru, osvětlení bude fungovat v základním režimu, ne však automaticky.

Kontrolka asistovaného sjezdu (DAC/HDC)

Kontrolka asistovaného sjezdu (DAC/HDC)

Signalizuje aktivovaný systém asistovaného sjezdu v případě prudšího svahu. V této situaci systém přebírá kontrolu nad stabilizací vozidla a také nad rychlostí (udržuje stálou rychlost).

Kontrolka automatického sklonu světlometů

Kontrolka automatického sklonu světlometů Kontrolka automatického sklonu světlometů

Signalizuje poruchu systému automatického přepínání dálkových a tlumených světel (nastavení sklonu světel). Funkčnost nebude narušena v manuálním režimu, avšak nebude se přizpůsobovat podmínkám a fungovat automaticky.

Kontrolka dešťového senzoru

Kontrolka dešťového senzoru

Svítí v případě poruchy automatického stírání a rozsvěcování světel. Funkčnost stěračů a světel není narušena, avšak s automatickým zapínáním se můžeš rozloučit.

Kontrolka EPC Čtěte více

Kontrolka EPC

Rozsvícená kontrolka EPC může signalizovat poruchu škrticí klapky, nečistoty v benzínu nebo elektronického plynového pedálu. Méně závažnějším problémem, kvůli kterému se kontrolka EPC může rozsvítit, je prasklá žárovka, spálená pojistka nebo vadný snímač brzdových světel.

Kontrolka ESC Čtěte více

Kontrolka ESC Kontrolka ESC Kontrolka ESC

Pokud se kontrolka rozbliká během jízdy, elektronická stabilizační kontrola (ESC) je funkční a zasahuje do řízení v kritické situaci, například při prudkém průjezdu zatáčkami, aby se předešlo smyku. Pokud tato kontrolka svítí stále, systém zřejmě není funkční (není-li chyba v elektronice, která by náhodně rozsvítila kontrolku) nebo je vypnutý. Svítící kontrolka s nápisem OFF vždy indikuje vypnutí systému.

Jízda s rozsvícenou kontrolkou ESC může znamenat horší ovladatelnost vozidla, což může vést k nebezpečným situacím na silnici. Některé modely mají identický tvar kontrolky ESP a ESC. Jde o to, že tyto systémy jsou v podstatě identické, rozdíl je jen v názvu.

Kontrolka ESP Čtěte více

Kontrolka ESP Kontrolka ESP Kontrolka ESP

Pokud se kontrolka rozbliká během jízdy, systém ESP je funkční a zasahuje do řízení (při nebezpečné situaci), ale pokud tato kontrolka svítí stále, systém není funkční. Při takové poruše se při smyku systém ESP nezapne.

Kontrolka filtru pevných částic DPF/FAP

Kontrolka filtru pevných částic DPF/FAP

Kontrolka signalizuje problém nebo regeneraci filtru pevných částic (když je filtr pevných částic plný a potřebuje se pročistit). Je třeba držet vozidlo v ustáleném tempu při otáčkách od 2000 až po 2600 ot/min, dokud se nedokončí regenerace filtru. Nejčastěji se s tím můžeš setkat při krátkých jízdách, které filtru neprospívají.

Kontrolka hladiny tekutiny v nádrži ostřikovače

Kontrolka hladiny tekutiny v nádrži ostřikovače

Rozsvítí se v případě, že v nádržce není dostatek kapaliny. Pokud tak nastane, stačí dolít letní či zimní směs do ostřikovačů (víčko bývá modré barvy, čili najdeš ho opravdu jednoduše)

Kontrolka motoru Čtěte více

Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru Kontrolka motoru

Tato nechvalně známá kontrolka signalizuje obecný problém. Může se jednat o poruchu vstřikování paliva, zapalování, vačkového či klikového hřídele a mnohé další. Někdy se může kontrolka rozsvítit spolu s další, ale také se může objevit v případě náhodné chyby. Bez diagnostiky však nelze říci, zda se jedná o závažný problém nebo náhodnou chybu.

V některých případech může motor dokonce upadnout do nouzového režimu a jeho výkon může být omezen. Pokud se tak stane, doporučujeme urychlenou návštěvu servisu.

Kontrolka nefunkční žárovky

Kontrolka nefunkční žárovky

Informuje o nefungující žárovce, kterou je třeba vyměnit.

Kontrolka opotřebení brzdových destiček Čtěte více

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Kontrolka se rozsvítí u nadměrně opotřebovaných brzdových destiček. Doporučujeme co nejrychlejší výměnu, protože může být snížení účinek brzd.

Kontrolka paliva

Kontrolka paliva Kontrolka paliva

Po rozsvícení této kontrolky bývá dojezd přibližně 50 až 100 km v závislosti na velikosti nádrže. Měl bys tedy co nejdříve dotankovat.

Kontrolka sešlápnutí spojkového pedálu

Kontrolka sešlápnutí spojkového pedálu

Tato kontrolka informuje o tom, že je třeba stlačit a podržet spojkový pedál při startování motoru. Upozorňujeme, že tato kontrolka má podobný tvar jako kontrolka sešlápnutí brzdového pedálu.

Zelené a modré kontrolky

Zelené a modré kontrolky informují řidiče o provozu jednotlivých systémů, modrá barva byla v minulosti vyhrazena pro dálková světla, dnes ji však některé automobily využívají, například jako náhradu za ukazatele teploty chladicí kapaliny.

Kontrolka chladicí kapaliny Čtěte více

Kontrolka chladicí kapaliny

Tato modrá kontrolka signalizuje nízkou teplotu chladicí kapaliny. Po dosažení požadované teploty by měla zhasnout, ale než se tak stane, nevytáčej motor do vysokých otáček.

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel Kontrolka dálkových světel

Tato kontrolka upozorňuje na zapnutá dálková světla.

Elektronická parkovací brzda

Elektronická parkovací brzda

Tato kontrolka informuje zapnuté funkci Auto Hold, respektive funkci elektronické parkovací brzdy. Tato funkce se stará o co nejplynulejší rozjezd do kopce. V případě potřeby můžeš Auto Hold vypnout manuálně, přičemž tlačítko se obvykle nachází hned vedle tlačítka elektronické ruční brzdy.

Kontrolka adaptivního tempomatu

Kontrolka adaptivního tempomatu Kontrolka adaptivního tempomatu

Rozsvítí se v případě, že je aktivován adaptivní tempomat. Ten ovládá rychlost, ale také velikost odstupu. Kontrolka začne blikat v případě překročení maximální nastavené rychlosti. Pokud nepřestává blikat ani po snížení rychlosti, může jít o chybu a je třeba zajít do servisu.

Kontrolka ECO režimu

Kontrolka ECO režimu Kontrolka ECO režimu Kontrolka ECO režimu

Signalizuje aktivovaný ECO (šetřící) režim. Elektronika zajišťuje, aby vozidlo dosáhlo co nejnižší spotřeby. Tento režim si však časem vyžádá svoji daň na vozidle v podobě slabšího výkonu, akcelerace, pomalejších reakcí na akcelerátor nebo také zvýšení rekuperace.

Kontrolka parkovacích světel

Kontrolka parkovacích světel

Tato zelená kontrolka se rozsvítí při zapnutých parkovacích světlech.

Kontrolka potkávacích světel

Kontrolka potkávacích světel

Rozsvítí se v případě zapnutých potkávacích světel.

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Signalizuje zapnutá přední mlhová světla.

Kontrolka pro sledování jízdních pruhů

Kontrolka pro sledování jízdních pruhů

Kontrolka informuje o aktivním Lane Assist systému, který pomáhá řidiči udržovat přímý směr jízdy.

Kontrolka sešlápnutí brzdového pedálu

Kontrolka sešlápnutí brzdového pedálu

Signalizuje potřebu stlačení brzdového pedálu při posunutí řadicí páky z parkovací polohy.

Kontrolka tempomatu

Kontrolka tempomatu

Tato kontrolka signalizuje stav aktivní regulace rychlosti.

Bílé kontrolky

Bílé kontrolky mají zejména informativní funkci. Ve starších autech se kontrolky této barvy nenacházely, s příchodem stále většího množství různých funkcí se jejich počet neustále zvyšuje.

Kontrolka nízké teploty Čtěte více

Kontrolka nízké teploty Kontrolka nízké teploty

Tato kontrolka informuje o poklesu teploty pod určitou (přednastavenou) hodnotu.

Zapnutá automatická dálková světla

Zapnutá automatická dálková světla

Tato kontrolka informuje o zapnuté funkci automatického tlumení dálkových světel. Podobně vypadající kontrolka se stejným významem může v některých autech svítit v zelené nebo méně často v modré barvě.