Vidlicový motor nebo také sen mnoha motoristů. Víš o něm všechno?

V Engine
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Vidlicový motor je spalovací motor, jehož válce a písty jsou uspořádány do dvou oddělených rovin tak, že při pohledu podél osy klikové hřídele připomíná písmeno V. Takové uspořádání válců snižuje celkovou délku i výšku v porovnání s řadovým motorem. První vidlicový motor postavil v roce 1889 Daimler podle designu Wilhelma Maybacha.

V roce 1903 vyráběla Společnost Société Antoinette V8 motory na závody motorových lodí. V roce 1904 dokončila společnost Putney Motor Works první V12 motor, vyráběný pro jakýkoli účel.

Obsah

Konstrukce a charakteristika vidlicového motoru

Každá dvojice pístů sdílí jednu společnou kliku na klikovém hřídeli pomocí ojnic, které jsou umístěny vedle sebe. Vidlicové motory jsou kompaktnější, což znamená, že jejich umístění do automobilu je jednodušší. Kromě toho mají větší točivý moment při nižších otáčkách oproti řadovým motorům se stejným počtem válců a objemem.

Nevýhodou vidlicových motorů je větší hmotnost a také fakt, že jsou komplexnější a složitější, což zvyšuje jejich cenu. Vidlicové motory mají válce umístěné od sebe v různých úhlech, přičemž každé umístění má jiné výhody a nevýhody, některé fungují lépe než ostatní. Pokud je úhel V úzký, tento motor nese některé výhody vidlicového ale i řadového motoru, ale stejně tak i jejich nevýhody.

Tento koncept je velmi starý, vyvinula jej Lance se svým V4 motorem v roce 1920, ale nedávno jej přepracoval Volkswagen Group se svými VR motory. VR motor je ve skutečnosti kombinace řadového a vidlicového motoru.

Některé konfigurace vidlicového motoru jsou velmi dobře vyvážené a mají hladký chod, jiné jsou na druhou stranu jejich přesným opakem, například:

  1. Vidlicový motor V8 s klikovou hřídelí Crossplane
  2. Vidlicový motor V8 s klikovou hřídelí Flatplane

1. Vidlicový motor V8 s klikovou hřídelí Crossplane

V8, které využívají tento typ klikového hřídele mají hrubý, bublavý zvuk, s jakým se můžeš setkat u Amerických aut, ale i u vozidel značky Mercedes-Benz AMG.

Tento typ klikového hřídele potřebuje množství závaží, aby byl dobře vyvážený, což však zhoršuje schopnost motoru akcelerovat. Právě proto se tyto V8 označují jako líné.

2. Vidlicový motor V8 s klikovou hřídelí Flatplane

Jedná se o dva řadové čtyřválce, které jsou spojeny do jednoho vidlicového motoru. Kliková hřídel tohoto motoru je podobná jako u řadového čtyřválce. Tento motor je mnohem lépe vyvážený, jde snáze do otáček, má vyšší výkon a nižší hmotnost v porovnání s V8, která využívá klikové hřídele Crossplane. Tento typ motoru používá Ferrari.

Nejvyváženějším vidlicovým motorem je V12, u které se dá mluvit o téměř dokonalém vyvážení. Ostatní vidlicové motory vykazují zvýšené vibrace a potřebují vyvažovací nebo rozdělené klikové hřídele.

Vidlicové motory se označují písmenem V a číslicí podle počtu válců

  • V2 - Dvouválcový V motor, jeden válec je na jedné straně a druhý na druhé. Používá se v motocyklech, sekačkách a malých traktorech.
  • V3 - Tříválcový V motor se dvěma válci na jedné straně a jedním na druhé straně. Používal se jen pro dvoutaktní závodní motocykly.
  • V4 - Čtyřválcový V motor má čtyři válce č.3. 1 a 3 na jedné straně, čj. 2 a 4 na druhé straně.
  • V5 - Pětiválcový V motor se dvěma válci na jedné a třemi na druhé straně. Je známý svým zvukem a nárůstem otáček a je velmi oblíbený u automobilových nadšenců. Tento motor byl vyroben z V6, ze které Volkswagen odstranil jeden válec, čímž vytvořil první výrobní blok, který použil pět válců v designu
  • V6 - Šestiválcový V motor se třemi válci po obou stranách. V6 je jedním z nejkompaktnějších konfigurací motorů, je kratší než řadový čtyřválec a kompaktnější než V8. Motor V6 se stal široce používaným pro středně velké automobily, ve kterých bývá jako volitelný motor u standardu řadového čtyřválce nebo jako standardní motor u V8.
  • V8 - Osmiválcový V motor má čtyři válce po obou stranách, přičemž všech osm pístů pohání společný klikový hřídel. Výsledkem je motor, který je hladší než V6, zatímco je podstatně levnější než V12.
  • V10 - Desetiválcový V motor s pěti válci na jedné a pěti na druhé straně. Je delší než motor V8, ale kratší než řadový desetiválec.
  • V12 - Dvanáctiválcový V motor je motor s 12 válci namontovaným na klikové skříni na dvou stranách se šesti válci. V12 je perfektně vyvážený, a proto nepotřebuje žádné vyvažovací hřídele.