AUTORIDE

Kolísání otáček motoru: Toto je 12 nejčastějších příčin

Otáčkoměr
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kolísání otáček motoru je jeden z nejčastějších problémů jak starých, tak nových automobilů. Toto téma je snad milion krát probíráno na různých automobilových fórech. Zřejmě nikomu se však nechce prohledávat dlouhé diskuse a hledat odpověď na tento problém.

Právě proto jsme se rozhodli, že připravíme článek, ve kterém si napíšeme o 12 nejčastějších příčinách, které způsobují kolísání otáček motoru. Na začátek je však třeba dodat, že za kolísáním otáček motoru nemusí stát jen jedna porucha. Někdy se za tímto problémem skrývá několik poruch a tak je velmi obtížné zjistit, které komponenty jsou vadné.

Obsah

Kolísání otáček motoru je také často doprovázeno obtížnými starty, vynecháváním motoru během jízdy, ale také ztrátou výkonu motoru a zvýšenou spotřebou paliva. Ne vždy je však řidič schopen některý z těchto dalších příznaků rozeznat.

Pojďme se však bez dalších zbytečných slov podívat na 12 nejčastějších příčin, které způsobují kolísání otáček motoru.

1. Škrticí klapka:

Škrticí klapka

Problém se škrtící klapkou spočívá v jejím zanesení různými nečistotami. Zanesená škrtící klapka se však neprojeuje jen kolísáním otáček na volnoběhu ale i nepravidelným chodem motoru, zhasínáním motoru či špatnými starty. Na některé z těchto problémů tě však může, ale nemusí upozornit svítící kontrolka motoru.

Odstranit problém se zanesenou škrtící klapkou není nijak obtížné a zvládne to snad každý domácí kutil. Škrticí klapku stačí jen jednoduše demontovat a následně vyčistit pomocí vhodných čistících prostředků. Škrticí klapku však můžeš vyčistit i bez demontáže, a to tak, že při nastartovaném motoru aplikuješ čistící prostředek na těleso klapky.

Při čištění je však třeba dát pozor na to, aby si těleso škrtící klapky nijak mechanicky nepoškodil, právě proto se nedoporučuje čistit zanesenou klapku například šroubovákem či jinými podobnými nástroji. Návštěva servisu tedy není nutná, ale pokud si na to netroufáš sám, určitě lépe uděláš, svěříš-li tuto práci odborníkům.

2. Lambda sonda:

Lambda sonda

Lambda sonda je senzor ve výfukovém potrubí, který porovnává vzduch ve výfukovém potrubí se vzduchem v okolí motoru a na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Tento signál je odeslán řídicí jednotce motoru, která poté pomocí škrtící klapky a vstřikovačů upraví poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru.

Typickým projevem poškozené či nefunkční lambda sondy jsou špatné starty a zápach benzínu z výfuku, respektive pro pravé autíčkáře se jedná spíše o vůni. Porucha se však může projevovat i zvýšenou spotřebou paliva, nepravidelným chodem motoru či kolísáním otáček.

V některých případech lze poruchu lambda sondy identifikovat fyzicky tak, že je zanesena velkým množstvím sazí. Ne vždy však poruchu lambda sondy odhalí její fyzická kontrola a tak je nejlepším řešením napojit automobil na diagnostiku a zjistí-li se, že se jedná o poruchu právě této komponenty, je třeba poškozený senzor vyměnit. Na poruchu lambda sondy tě však obvykle upozorní svítící kontrolka motoru.

3. Váha vzduchu:

Váha vzduchu

Mezi nejčastější komponenty, jejichž porucha způsobuje kolísání otáček motoru patří také váha vzduchu. Její porucha však může také stát i za nepravidelným chodem motoru, cukáním během akcelerace či zhasínáním motoru a ostatními problémy, které tento jev provázejí, jako je ztráta výkonu a zvýšená spotřeba paliva.

K poruše váhy vzduchu může dojít v případě jejího nadměrného znečištění či poškození. Poškozená či nadměrně znečištěná váha vzduchu sice může fungovat i nadále, ale změny v chodu motoru jsou značné a všimne si jich i úplného laika. Poškozenou váhu vzduchu je třeba vyčistit a v případě potřeby vyměnit, což je velmi jednoduché, ale ne vždy zrovna nejlevnější.

4. Zapalovací svíčky:

Zapalovací svíčky

Kolísání otáček motoru může být také způsobeno nedostatečným zapálením směsi. Při tomto problému je třeba zkontrolovat stav zapalovacích svíček.

Elektrody zapalovacích svíček se totiž časem opotřebovávají, ale kromě toho mohou být zaneseny různými usazeninami. Tyto nečistoty lze odstranit, ale jelikož zapalovací svíčky nepatří mezi drahé součástky, určitě uděláš lépe, pokud je vyměníš.

Pokud jsou totiž zapalovací svíčky nadměrně opotřebované či zanesené, není spalování palivové směsi optimální, protože svíčka nedokáže zapálit směs tak, jak by měla nebo funguje přerušování. V takovém případě pracuje motor na méně válců, což má za následek trhání, kolísání otáček, nepravidelný celého motoru, ale také snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby paliva.

5. Zapalovací cívky:

Porucha zapalovacích cívek se projevuje stejným způsobem jako nefunkční zapalovací svíčka. Výsledkem je tedy opět trhavý, nepravidelný chod motoru, kolísání otáček motoru a pokles výkonu. V tomto případě je však řešení problému velmi jednoduché.

Jednoduše jen vyměníš vadnou cívku a motor bude opět pracovat tak, jak má. Kromě zmíněných problémů, tě však na poruchu zapalovací cívky upozorní svítící kontrolka motoru.

6. Vzduchový filtr:

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr má výrazný vliv na činnost motoru. V případě, že je vzduchový filtr nadměrně zanesený, způsobí to, že se do válců nedostane dostatečné množství vzduchu.

Tento problém se projevuje citelným poklesem výkonu, zvýšenou spotřebou paliva, ale někdy i nerovnoměrným chodem motoru či kolísáním otáček motoru.

Pokud tedy zaregistruješ, že motor tvého auta nemá výkon jako kdysi a spotřeba paliva narostla, měl by ses v první řadě zaměřit na kontrolu a v případě potřeby na výměnu vzduchového filtru. Cena vzduchového filtru je velmi nízká a výměnu zvládne opravdu kdokoli.

7. Palivový filtr:

Olejový a palivový filtr

Problém s dodávkou paliva výrazně ovlivňuje celý chod motoru. Za tímto problémem se může skrývat hned několik příčin.

Ovšem jak to při řešení každého problému bývá, je třeba se zaměřit nejprve na úplné maličkosti a nejlevnější věci. Touto maličkostí je například palivový filtr, který může být nadměrně zanesen nečistotami.

Pokud je totiž palivový filtr nadměrně zanesen, nepropustí dostatečné množství paliva. Výměna palivového filtru je velmi jednoduchá a levná záležitost.

8. Netěsnost sacího potrubí:

Kolísání otáček motoru může mít velmi často na svědomí i naprostá banalita, jako je například netěsnost sacího potrubí. V tomto případě dochází k nasávání falešného vzduchu.

S větším množstvím vzduchu než zaznamenává váha vzduchu si pak motor nedokáže poradit a tak vznikají již zmíněné problémy. V takovém případě je třeba zkontrolovat celé sací potrubí a utěsnit netěsné místo.

9. Ztráta komprese:

Písty motoru

Ztráta komprese je vážný problém, který sice lze vyřešit, ale jen za nemalé peníze. Ztrátu komprese způsobují netěsnosti ve spalovacím prostoru. Tyto netěsnosti mohou být způsobeny:

  • opotřebovaným nebo zničeným pístním kroužkem

  • opotřebovaným válcem motoru

  • poškozenou hlavou válců

  • poškozeným těsněním pod hlavou válců

  • poškozeným ventilem

  • poškozenou pružinou ventilu

  • opotřebovaným sedlem ventilu

Všechny tyto problémy způsobují netěsnost spalovacího prostoru, což vede k vytlačování směsi během komprese a následnému snížení výkonu motoru, které může být doprovázeno nepravidelným chodem motoru či kolísáním otáček. Vytlačováním směsi se totiž snižuje tlak ve spalovacím prostoru, který by jinak působil na písty.

10. Vstřikovače:

Protékající či zanesené vstřikovače mohou také jako ostatní zmiňované problémy způsobovat kolísání otáček motoru a nepravidelný chod motoru. Tento problém se však kromě toho projevuje i citelným poklesem výkonu.

Řešení tohoto problému je však poměrně náročné a hlavně nákladné. Existují totiž jen dvě možnosti, a to buď drahá oprava nebo ještě dražší výměna vstřikovačů.

11. EGR ventil:

Zanesený EGR ventil

Úkolem EGR ventilu je vrátit část výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru. EGR ventil tedy otevírá a uzavírá propojení sacího a výfukového potrubí. Po otevření ventilu se do sacího potrubí dostane určité množství výfukových plynů, které se smíchají s nově přicházející směsí/vzduchem do válce.

Míchání výfukových plynů se směsí/vzduchem způsobí, že podíl kyslíku bude ve spalovacím prostoru menší. Z hlediska výkonu je to nežádoucí, ale zapříčiní to snížení teploty hoření, což vede k nižší tvorbě oxidů dusíku. Vysoké teploty a nadbytek vzduchu totiž zvyšují produkci oxidů dusíku ve výfukových plynech.

Výfukové plyny, které se recirkulují, však časem zanesou karbonem celé vedení, což způsobí poruchu EGR ventilu. V takovém případě propouští EGR ventil výfukové plyny do sacího potrubí iv režimech motoru, kdy to není vhodné (plný výkon, volnoběh). Motor tak vlivem nesprávné funkce EGR ventilu může mít nerovnoměrný chod, při akceleraci trhá, otáčky kolísají a také poklesne i výkon motoru.

Problém s EGR ventilem lze vyřešit třemi způsoby, a to buď zaslepením a deaktivací EGR ventilu, jeho vyčištěním nebo výměnou EGR ventilu za nový.

12. Řídící jednotka a různé snímače:

Řídící jednotka motoru

Mezi další z tohoto nesčetně velkého množství příčin kolísání otáček motoru může být právě řídící jednotka motoru (ECU) či různá čidla, která jí posílají údaje.

Mezi nejdůležitější snímače patří:

Všechny tyto snímače posílají řídicí jednotce motoru různé informace, na základě kterých je řídicí jednotka schopna řídit chod motoru dle aktuálních požadavků. Díky těmto snímačům je řízeno například načasování vstříknutí paliva, délka vstřiku paliva, předstih zapálení směsi a množství dalšího.

Pokud některé čidlo nefunguje správně, řídící jednotka motoru dostává chybné údaje, kvůli čemuž může do válců vstřikovat nesprávné množství paliva či chybně načasovat předstih zapálení směsi. V obou případech však motor nepracuje správně, což má za následek nejen zvýšenou spotřebu paliva a nižší výkon, ale také kolísání otáček motor a jeho nepravidelný chod.

Závěr

Samozřejmě existuje nespočet dalších problémů a poruch, které mohou způsobovat kolísání otáček motoru. V tomto článku jsme se však zaměřili na 12 nejčastějších příčin, které stojí za tímto problémem.