AUTORIDE

Výfukový systém: Věděl jsi ze kterých komponentů se skládá?

Športový výfuk
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Výfukový systém auta odvádí z motoru výfukové plyny, které vznikají při spalování a stará se o to, aby nepronikaly do kabiny. Tento systém tvoří několik komponentů a jeho dalším úkolem je snížení hluku, ale i snížení emisí vypouštěných do ovzduší, proto je navržen přesně na konkrétní typ motoru.

V tomto článku si posvítíme na složení výfukového systému a ke každému komponentu ve zkratce shrneme, k čemu slouží.

Obsah

Výfukové svody

Výfukové svody

Je to potrubí, které odvádí plyny z hlavy válců přímo do výfukového potrubí. Výfukové svody jsou složeny ze skupiny potrubí, která se na konci spojují do jednoho potrubí.

Rychlost pohybu plynů ovlivňuje délka a tvar výfukových svodů, jsou-li svody krátké, plyny rychle ztratí svou rychlost poté, co opustí hlavu válců. Jsou-li však svody dlouhé, rychlost zůstává zachována a plyny se dostanou rychleji do výfukového potrubí.

Katalyzátor

Katalyzátor

Katalyzátor snižuje množství škodlivých látek ve výfukových plynech tak, že vytváří chemickou reakci, díky které redukuje množství CO2 a NOx, tedy oxidu uhličitého a oxidu dusíku.

Lambda sonda

Lambda sonda

Lambda sonda je snímač, který se nachází před katalyzátorem nebo přímo v něm. Některé automobily jsou vybaveny dokonce dvěmi lambda sondami, přičemž první se nachází před katalyzátorem a vyhodnocuje množství kyslíku, které se nachází ve výfukových plynech.

Na základě toho může řídicí jednotka motoru upravit dávkování paliva. Druhá lambda sonda se nachází uvnitř nebo za katalyzátorem a kontroluje, zda funguje správně.

Tlumič výfuku

Je složen z několika přepážek, přes které vedou děrované trubky obalené v materiálech absorbujících hluk.

Koncovka výfuku

Je to potrubí umístěné v zadní části auta tak, aby odvádělo výfukové plyny mimo auta.

Závěr

Spousta autičkářů si zvyšuje výkon auta právě úpravou výfukové části, od laděných svodů, vyhozením katalyzátoru, vykucháním tlumiče výfuku a dalšími způsoby. Tyto úpravy však ne vždy působí tak, že výkon auta poroste, zejména tehdy, jsou-li provedeny neprofesionálně.

Tyto úpravy navíc značně zvyšují hluk, který může být problém nejen při technické kontrole, ale i při setkání s policisty, kteří ti napálí pořádně vysokou pokutu.