Ztráta výkonu: Proč motor časem ztrácí výkon?

Výfukový systém v aute
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Ztráta výkonu začne postupem času trápit každý jeden spalovací motor. Jaká je však příčina ztráty výkonu?

Na tuto otázku jsme připravili článek, ve kterém se podíváme na možné příčiny ztráty výkonu, ale také na to, jak je lze odstranit.

Obsah

Úvod

Náhlá ztráta výkonu motoru může být způsobena poruchou některé součástky motoru. Pokud se však závada odstraní, výkon motoru se vrátí zpět a ty můžeš spokojeně jezdit dál.

Nás však bude zajímat spíše postupná ztráta výkonu motoru, která bývá obvykle způsobena nepravidelnou či nedostatečnou údržbou nebo opotřebováním některých komponent motoru. Neexistuje však způsob, jak určit, kolik koňských sil motor ztratí za určitý čas, ale platí jedno pravidlo – čím lepší péči motoru dopřeješ, tím bude stata výkonu menší.

Motor je totiž jako živý organismus a ke správné funkci potřebuje čtyři věci, a to palivo, vzduch, kompresi a jiskru (benzín) nebo zapálení směsi (diesel). Pokud některá z těchto věcí není optimální, motor ztrácí výkon. Pojďme se tedy podívat přesněji na příčiny ztráty výkonu.

1. Vzduchový filtr

Každý spalovací motor musí nasávat do válců určité množství vzduchu, aby mohl správně fungovat. Pokud se však do válců dostane méně vzduchu než je zapotřebí, způsobí to snížení výkonu motoru. Tento problém může způsobit zanesený vzduchový filtr.

Športový filter

Oprava tohoto problému je velmi jednoduchá a levná záležitost a zvládne ji snad každý, takže s výměnou vzduchového filtru by si neměl zbytečně otálet. Vzduchový filtr se doporučuje měnit jednou za rok nebo přibližně každých 10 až 20 tisíc kilometrů, v závislosti na prašnosti prostředí, ve kterém jezdíš.

Tento problém však nemusí být způsoben pouze zaneseným vzduchovým filtrem, ale také zanesenými a zarakbonovanými sacími kanály či dalšími podobnými problémy.

2. Zapalovací svíčky

Nesprávné a tedy nedostatečné zapálení směsi může být další příčinou ztráty výkonu motoru. Při tomto problému je třeba zkontrolovat stav zapalovacích svíček. Elektrody zapalovacích svíček se totiž časem opotřebovávají a kromě toho mohou být zaneseny různými usazeninami.

Zapaľovacie sviečky

Tyto nečistoty lze odstranit, ale jelikož zapalovací svíčky nepatří mezi drahé součástky, doporučuje se jejich výměna. Životnost běžné zapalovací svíčky se pohybuje mezi 30 až 90 tisíci kilometrů a tak by si neměl zapomínat na jejich pravidelnou výměnu.

Pokud totiž svíčka nefunguje nebo funguje přerušování, motor pracuje na méně válců, což má za následek trhání, nepravidelný chod celého motoru a tím pádem také snížení výkonu motoru a další problémy.

3. Výfukový systém

Co jde dovnitř, to musí jít i ven. K odvodu výfukových plynů z válců slouží výfukový systém, který však také vyžaduje určitou údržbu. Mezi nejčastější problémy výfukového systému, které způsobují ztrátu výkonu, můžeme zařadit poškozený, zanesený katalyzátor či tlumič výfuku nebo poškozené, respektive děravé výfukové potrubí.

Výfukový systém v aute

Problém s děravým výfukovým potrubím lze vyřešit pouze dvěma způsoby, a to svařením trhlin nebo výměnou poškozené části výfukového potrubí. Tento problém však na sebe rychle upozorní zvýšenou hlučností a tak jej nelze jen tak snadno přehlédnout. Problémy s katalyzátorem a tlumičem výfuku však na sebe tak rychle upozornit nemusí.

Katalyzátor trpí zejména tehdy, pokud s autem jezdíš jen krátké trasy, během kterých se motor nestihne zahřát a tak dlouhou dobu spaluje bohatou směs, ale také v případě, že motor z důvodu nějakého poškození či opotřebení určité součástky spaluje motorový olej.

V takovém případě hrozí zanesení katalyzátoru nečistotami, což způsobí sníženou průchodnost výfukového potrubí a tedy i snížení výkonu motoru. Zanesený katalyzátor lze vyčistit pomocí různých speciálních čistících prostředků, ale v případě, že je katalyzátor zanesen až příliš, je nutná jeho výměna, což není zrovna nejlevnější záležitost. Kromě zanesení se však katalyzátor může poškodit i mechanicky, nejčastěji tehdy, dochází-li v něm k hoření nespáleného paliva.

Poškozený katalyzátor způsobí chybná hlášení lambda sondy, na jejichž základě nebude řídicí jednotka schopna určit správný poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru. Tlumič výfuku mohou trápit podobné problémy jako katalyzátor.

Tlumič se totiž může zanést, což způsobí zhoršenou průchodnost výfukových plynů, ale také může zkorodovat zevnitř a rozpadnout se, což by vedlo k dalším problémům a samozřejmě tím pádem i ke snížení výkonu motoru.

4. Palivový systém

Oil and fuel filter

Jedná se zejména o palivové čerpadlo, vstřikovací zařízení a palivový filtr. Pokud se do válce nedostává požadované množství paliva, je zřejmě každému jasné, že výsledkem bude opět snížení výkonu motoru. Palivové čerpadlo je obvykle umístěno v palivové nádrži.

Čerpadlo se však může časem opotřebovat, což způsobí, že bude mít problém dodávat dostatečné množství paliva, zejména při vyšších otáčkách nebo velké zátěži motoru. Problém s dodávkou paliva však může způsobit i palivový filtr, který pokud je zanesený, nepropustí dostatečné množství paliva. Pokles výkonu se opět projeví při vyšších otáčkách nebo větším zatížení motoru.

Výměna palivového filtru je však velmi jednoduchá a levná záležitost, mnohem horší je to s výměnou, respektive cenou nového palivového čerpadla. Kromě problému s opotřebovaným palivovým čerpadlem a zaneseným palivovým filtrem se může vyskytnout i problém se vstřikovači, které se vlivem nekvalitního paliva zvyknou zanést nečistotami. Podobně jako u předchozích dvou problémů, i zde je pokles výkonu citelný jen ve vyšších otáčkách nebo při větší zátěži motoru.

Řešení tohoto problému je však náročnější než řešení obou předchozích problémů dohromady. Existují totiž jen dvě možnosti, a to buď drahá oprava nebo ještě dražší výměna vstřikovačů.

5. Škrticí klapka

V dnešní době se ovládání škrtící klapky pomocí lanka plynového pedálu víceméně nepoužívá. Na našich cestách však stále jezdí nespočet automobilů, které mají škrtící klapku ovládanou mechanicky, pomocí zmíněného lanka. Toto lanko se časem může uvolnit a je tedy třeba opět jej napnout, aby byla vazba mezi plynovým pedálem a škrtící klapkou motoru co nejtěsnější.

Povolené lanko škrtící klapky a plynového pedálu totiž způsobí, že při mírném stlačení plynu se klapka neotevře a při plném stlačení plynu zase nebude zcela otevřena, což znemožní vyždímat z motoru maximální výkon.

Throttle body

Ani samotná škrtící klapka však není bezúdržbové zařízení a tak je vhodné ji pravidelně čistit od různých nečistot a usazenin speciálními čistícími prostředky.

6. Ztráta komprese

Ztráta komprese je vážný problém, který sice lze vyřešit, ale jen za nemalé peníze. Ztrátu komprese způsobují netěsnosti ve spalovacím prostoru.

Netěsnosti ve spalovacím prostoru mohou být způsobeny:

  • opotřebovaný nebo zničený pístní kroužek

  • opotřebovaný válec motoru

  • poškozená hlava válců

  • poškozené těsnění pod hlavou válců

  • poškozený ventil

  • poškozená pružina ventilu

  • opotřebované sedlo ventilu

Všechny tyto problémy způsobují netěsnost spalovacího prostoru, což vede k vytlačování směsi během komprese a následnému snížení výkonu motoru. Vytlačováním směsi totiž snižuje tlak ve spalovacím prostoru, který by jinak působil na písty. Je třeba také dodat, že oprava jakéhokoli z těchto problémů je poměrně pracná a hlavně drahá záležitost.

Shrnutí

Na závěr bych dodal, že některé z příčin ztráty výkonu lze odstranit velmi snadno a levně, ale jiné si zase vyžadují dávku odborných zkušeností a pořádnou finanční injekci. Každopádně, pokud se o motor svého auta pravidelně nestaráš, koně z pod kapoty se ti dříve či později rozutíkají.