AUTORIDE

EGR ventil: Jak funguje a co se stane, když nefunguje správně?

Zanesený EGR ventil
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Úkolem EGR ventilu je vrátit část výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru. Zkratku EGR, z angličtiny Exhaust Gas Recirculation, můžeme přeložit jako recirkulace výfukových plynů.

Laicky můžeme říci, že se jedná o další ekologickou vychytávku, která snižuje množství emisí ve výfukových plynech.

Obsah

Jak funguje EGR ventil?

Úkolem EGR ventilu je vrátit část výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru. EGR ventil tedy otevírá a uzavírá propojení sacího a výfukového potrubí. Po otevření ventilu se do sacího potrubí dostane určité množství výfukových plynů, které se smíchají s nově přicházející směsí/vzduchem do válce.

Míchání výfukových plynů se směsí/vzduchem způsobí, že podíl kyslíku bude ve spalovacím prostoru menší. Z hlediska výkonu jo to nežádoucí, ale zapříčiní to snížení teploty hoření, což vede k nižší tvorbě oxidů dusíku. Vysoké teploty a nadbytek vzduchu totiž zvyšují produkci oxidů dusíku ve výfukových plynech.

Jednoduše řečeno, část výfukových plynů projde spalovacím procesem dvakrát. Co už jednou shořelo, znovu neshoří a výsledkem je tedy menší množství kyslíku pro spalování. Menší množství kyslíku způsobí, že lze spálit méně paliva a tak získat nižší teplotu spalování, při které je tvorba oxidů dusíku nižší.

EGR ventil využívají zážehové, ale i vznětové motory. U zážehových motorů se recirkulace výfukových plynů pohybuje mezi 10-20% z objemu nasávané směsi do válce au vznětových motorů se recirkulace výfukových plynů pohybuje mezi 15-25%. Jak však všichni dobře víme, to, co je dobré pro emise, obvykle nebývá dobré pro motor.

Negativa použití EGR ventilu

Vysoký podíl recirkulovaných výfukových plynů snižuje výkon motoru (méně vzduchu, méně paliva, menší teploty hoření = méně mechanické práce). Sací potrubí se postupně zanáší pevnými částicemi z výfukových plynů, čímž se výrazně omezuje objem nasávaného vzduchu do válců.

Množství recirkulovaných výfukových plynů se stanovuje v závislosti na množství nasávaného vzduchu, otáčkách motoru a množství vstřikovaného paliva. Recirkulace výfukových plynů je však aktivní až při teplotách motoru vyšších než 50°C.

Při otáčkách vyšších než 3000 ot/min je EGR ventil neaktivní a tak nedochází k recirkulaci výfukových plynů. S příchodem přísnějších emisních norem Euro se však začaly prosazovat dvouokruhové systémy EGR ventilů, které pracují ve všech cyklech motoru.

Dvouokruhový systém EGR ventilu

Moderní motory splňující přísné emisní normy Euro využívají dvouokruhový systém recirkulace výfukových plynů, který je složen z vysokotlakého a nízkotlakého systému zpětného vedení výfukových plynů.

1. Vysokotlaký systém zpětného vedení výfukových plynů

U tohoto systému jsou výfukové plyny odebírány přímo ze sběrného výfukového potrubí a bez ochlazení jsou vedeny až do sacího potrubí. Horké výfukové plyny se mísí se vzduchem, který proudí sacím potrubím a ohřívají jej.

Výsledkem tohoto systému je rychlejší zahřátí katalyzátoru a filtru pevných částic, které jsou rychleji připraveny k provozu. Vysokotlaký systém je však aktivní jen u studeného motoru.

2. Nízkotlaký systém zpětného vedení výfukových plynů

U tohoto systému jsou výfukové plyny odebírány až za filtrem pevných částic, což znamená, že jsou zbaveny sazí. Spaliny jsou tedy čistší a tak se opotřebení motoru a zanášení sacího potrubí karbonem výrazně snižuje.

Kromě toho jsou výfukové plyny před tím, než se vrátí do sacího potrubí zchlazené chladičem výfukových plynů. Nízkotlaký systém pracuje tehdy, když se vysokotlaký systém deaktivuje.

Zanesený EGR ventil

Výfukové plyny, které se recirkulují pomocí jednookruhového systému EGR ventilu se vracejí zpět do sacího potrubí, aniž by prošly filtrem pevných částic či katalyzátorem. Takové "neočištěné" výfukové plyny však rychle zanášejí EGR ventil a sací potrubí karbonem.

Stejný případ nastává iv případě, kdy motor spaluje nekvalitní palivo nebo je-li poškozen a spolu s palivem a vzduchem spaluje i motorový olej.

Výsledkem zaneseného sacího potrubí a EGR ventilu je:

  • trhání motoru při akceleraci

  • nadměrná kouřivost

  • dochází k rychlejšímu zanášení filtru pevných částic

  • motor špatně startuje

  • motor produkuje více uhlovodíků s oxidu dusíku

  • svítící kontrolka motoru

  • motor se dusí a má snížený výkon (kvůli silné vrstvě karbonu v sacím potrubí se do válců nedostává dostatek vzduchu)

Jak tomuto problému předejít? Údržba EGR ventilu se zakládá zejména na čištění a odstraňování karbonových usazenin.

Jak řešit problém s EGR ventilem?

Pokud už tvoje vozidlo postihlo, některý z výše zmíněných problémů, máš na výběr tyto tři varianty:

  • Výměna EGR ventilu za nový

  • Čištění EGR ventilu

  • Zaslepení EGR ventilu

Výměna EGR ventilu za nový

Při výměně starého, zaneseného nebo nefunkčního EGR za nový, počítejte s vyššími náklady na opravu. Tato varianta rozhodně není nejlevnější a tak, pokud se váš problém se zaneseným ventilem dá vyřešit jinak, sáhněte raději po zbylých dvou možnostech.

Čištění EGR ventilu

Čištění EGR ventilu

Čištění EGR ventilu spočívá v demontáži celého komponentu, který se vloží do ultrazvukové čističky. Ta z něj pomocí speciální kapaliny vyčistí veškeré nečistoty a usazeniny.

Takové čištění je vůči komponentu velmi šetrné, jelikož během něj nedochází k mechanickému namáhání materiálů, a tedy ani k poškození EGR ventilu.

Ventil si však můžeš vyčistit i svépomocí doma. Potřebovat budeš jen pár speciálních čističů, pomocí kterých rozložíš a odstraníš karbonové usazeniny. Za žádných okolností nečisti ventil drátěným kartáčem, nožem nebo šroubovákem, protože by si mohl ventil mechanicky poškodit.

Zaslepení EGR ventilu

Zaslepení EGR ventilu patří mezi nejoblíbenější způsoby jeho „opravy“. U starších modelů aut stačí ventil jednoduše zaslepit jen mechanicky, pomocí kovové záslepky. U nových vozidel je třeba EGR ventil deaktivovat přes řídicí jednotku motoru.

Existuje spousta protichůdných názorů automobilových fanoušků na to, co se s motorem děje po zaslepení ventilu. Jedna strana motoristů tvrdí, že jim zaslepení přineslo vyšší výkon a nižší spotřebu paliva. Druhá strana naopak kritizuje pomalejší zahřívání motoru. O obou tvrzeních by se samozřejmě dalo polemizovat celé dny.

Co ale s autem udělat, když jsem zaslepil EGR a potřebuji projít emisní kontrolou? Starší modely aut mají velkou výhodu, protože nemusí splňovat extrémně přísné emisní normy Euro 5 a Euro 6. To znamená, že ve většině případů na takovém vozidle emisní přejedeš, iv případě, že máš EGR zaslepený nebo deaktivovaný. U nových vozů je naopak téměř nemožné po takové úpravě projít emisní kontrolou.

Prohlédni si krátkou ukázku, jak funguje EGR ventil: