AUTORIDE

Zapalovací svíčky: Jak vůbec fungují a co jejich životnost?

Zapalovací svíčky
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Zapalovací svíčky jsou nezbytnou součástí každého zážehového motoru. Bez těchto drobných zařízení by zážehový motor nemohl fungovat, proto by o nich každý majitel auta s tímto typem motoru měl vědět víc.

Zapalovací svíčky, v angličtině "spark plugs", jsou elektrická zařízení, která se nacházejí v hlavě každého válce. Zapalovací svíčka zapaluje stlačenou směs paliva a vzduchu ve válci pomocí elektrické jiskry. Narozdíl od žhavící svíčky, zapalovací svíčka pracuje neustále.

Obsah

Z čeho se skládá zapalovací svíčka?

Zapalovací svíčku tvoří dvě elektrody, a to střední a vnější. Střední elektrodu obklopuje izolátor, jehož spodní část je zalisována do pláště svíčky. Tam se nachází závit, aby mohla být svíčka upevněna do hlavy válce, přičemž na spodní části závitu je vytvarována vnější elektroda.

Velmi důležitým kritériem zapalovací svíčky je vzdálenost mezi elektrodami. Při malé vzdálenosti je jiskra svíčky slabá, při velké zase svíčka vynechává. Vzdálenost mezi těmito elektrodami se pohybuje mezi 0,5 mm až 1,2 mm.

Životnost zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky jsou velmi namáhány, působí na ně velmi vysoké teploty, a proto patří k součástkám, které je třeba častěji kontrolovat nebo vyměňovat.

Životnost běžné zapalovací svíčky se pohybuje mezi 30 až 60 tisícem najetých kilometrů, ale existují i svíčky, jejichž interval výměny je až 90 tisíc kilometrů. Iridiové nebo platinové zapalovací svíčky mohou vydržet 90 až 225 tisíc kilometrů.

Pokud svíčka nefunguje nebo funguje přerušování, motor pracuje na méně válců, což má za následek trhání a nepravidelný chod celého motoru.

Jak zkontrolovat zda jsou zapalovací svíčky funkční:

Funkčnost zapalovacích svíček lze otestovat různými způsoby. Pokud některá ze zapalovacích svíček nefunguje, motor pracuje na méně válců, což způsobuje vibrace a charakteristickou zvukovou kulisu. Nefunkčnost zapalovací svíčky lze tedy zjistit pomocí sluchu.

Dalším způsobem jak otestovat funkčnost svíčky je vytahovat z jednotlivých zapalovacích svíček kabelové koncovky při nastartovaném motoru na volnoběhu. Pokud vytáhneš kabelovou koncovku z funkční zapalovací svíčky otáčky motoru klesnou. Pokud však vytáhneš kabelovou koncovku z nefunkční zapalovací svíčky, otáčky motoru neklesnou.

Kromě toho můžeš zapalovací svíčku zkontrolovat i tak, že svíčku vymontuješ z motoru a připojíš ji na zdroj elektrické energie a přiložíš ji na hmotu motoru. Pokud po spuštění motoru nezačnou mezi elektrodami přeskakovat jiskry, znamená to, že svíčka je nefunkční a je třeba ji vyměnit.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že zapalovací svíčky nejsou položkou, jejíž částka by dosahovala astronomických rozměrů, doporučujeme je měnit pravidelně a neprodlužovat jejich výměnu.

Krátká videoukázka jak funguje zapalovací svíčka: