AUTORIDE

Pístní kroužky: Kde se nacházejí ak čemu slouží?

Pístní kroužky
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Pístní kroužky jsou součástí pístového spalovacího motoru a slouží k oddělení spalovacího prostoru od prostoru klikové skříně. Kromě toho také k vymezení vůle mezi pístem a válcem.

V tomto článku si v rychlosti posvítíme na funkci pístních kroužků, jejich rozdělení a na to, co může způsobit opotřebovaný pístní kroužek.

Obsah

K čemu slouží pístní kroužky?

Pístní kroužky se nacházejí v drážkách na stěně pístu. Tyto kroužky jsou vyrobeny z tvrdé vysokolegované oceli. Legovaná ocel vzniká přidáním jiných kovů, nejčastěji je to nikl, chrom, vanad, křemík, molybden a podobně. Tato ocel se rozlišuje na nízkolegovanou a vysokolegovanou ocel.

Pístní kroužky jsou v podstatě kovové kruhy, které jsou v jednom bodě přerušeny. Místu, kde je pístní kroužek rozdělen, se říká zámek pístního kroužku. Zámek pístního kroužku slouží k roztažení kroužku při vkládání do drážky na pístu. Také je podle něj možné zjistit opotřebování pístních kroužků, protože u nového pístního kroužku při zapadnutí do drážky mezera zámku zmizí, ale u opotřebovaných kroužků zůstane v místě zámku malá mezera.

Typy pístních kroužků

Písty, kroužky, kliková hřídel

Obvykle jsou na jeden píst namontovány dva až tři pístní kroužky. Horní dva kroužky (pouze první v případě, že píst má jen dva kroužky) utěsňují spalovací prostor, a to tak, že tlačí na stěnu válce. Tyto kroužky jsou známé jako těsnící kroužky.

Spodní kroužek, známý jako sírací pístní kroužek, maže plášť pístu a odvádí přebytečný olej z povrchu válce.

1. Těsnící pístní kroužek

Mezi pístem a válcem spalovacího motoru musí být vůle, a to právě kvůli tepelné roztažnosti materiálu, ze kterého je píst vyroben. Znamená to, že píst je oproti válci o několik setin milimetrů menší. Právě díky tomuto rozdílu v rozměrech se píst může pohybovat ve válci tak snadno. Těsnicí pístní kroužek má za úkol vymezit vůli mezi pístem a válcem a zajistit tak těsnost spalovacího prostoru.

Pro lepší utěsnění spalovacího prostoru od prostoru klikové skříně se na píst ukládá několik těsnících kroužků po sobě, nejčastěji dva. Pronikání spalin do prostoru klikové skříně by totiž nepříznivě působilo na kvalitu motorového oleje.

2. Stírací pístní kroužek

Při mazání prostřednictvím olejových kanálů v ojnici a pístu dochází k mazání povrchu pístu olejem. Funkcí stíracího pístního kroužku je odvést tento olej z povrchu válce pryč, když píst vykonává pohyb směrem dolů.

Olej ve spalovacím prostoru je během spalování nežádoucí, neboť zvyšuje emise, kouřivost motoru, ale může poškodit i katalyzátor. Právě z tohoto důvodu má drážka pro stírací kroužek dírky, kterými odtéká přebytečný setřený olej do prostoru pod pístem.

Píst: A - Chladicí dutina; B - Kanál přívodu oleje

Závěr

Pístní kroužky jsou namáhány tepelně, ale také třením, protože jsou neustále ve styku se stěnou válce. Toto tření způsobuje ubývání materiálu pístního kroužku. Opotřebovaný kroužek má velké vůle a ztrácí těsnící, ale i stírací schopnosti.

Takový kroužek způsobuje nadměrnou spotřebu oleje, ale může vlivem zátěže i prasknout. Prasklý pístní kroužek dokáže nadělat spoustu škody, může poškrábat stěnu válce, kterou by si musel dát vybrousit a jeho úlomky se mohou dostat do prostoru klikové skříně a do motorového oleje.