AUTORIDE

Vysoká spotřeba paliva? Toto jsou nejčastější poruchy, které ji způsobují

Uzavřená nádrž auta
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Spotřeba paliva patří mezi nejdůležitější faktory při koupi automobilu, a to obzvláště pro lidi, kteří se svým autem najedou tisíce kilometrů měsíčně.

Jsou však i tací, kteří se svým autem nenajezdí velké množství kilometrů, přesto je spotřeba paliva právě to, co je na vlastnostech automobilu zajímá nejvíce.

Obsah

Úvod

Řidiče automobilů můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první můžeme zařadit řidiče, kteří si téměř po každé jízdě zkontrolují, jak vysoké, respektive nízké spotřeby paliva během své jízdy dosáhli a do druhého tábora můžeme zase zařadit lidi, kterým je spotřeba paliva ukradená a zajímá je především výkon, jízdní vlastnosti a požitek z jízdy.

Jelikož však cena pohonných hmot není ani nejnižší, takže je téměř jasné, která skupina řidičů je početnější. Spotřeba paliva však není neměnná a ovlivňuje ji celá řada faktorů, a to od různých poruch, přes styl jízdy, povětrnostní podmínky či stáří automobilu, motoru a jeho komponentů.

Spotřeba paliva nemusí ani zdaleka odpovídat hodnotám zapsaným v technickém průkazu, které udává výrobce automobilu iv případě, že je motor v pořádku a že je dodržen styl jízdy, který by měl odpovídat spotřebě udávané výrobcem.

S tímto faktorem se setkáváme poměrně často, a to zejména u nových downsizingových motorů. Tyto moderní, nejčastěji tříválcové motory totiž nemají rádi pokud jim někdo šlape na krk. V opačném případě se jejich spotřeba paliva rovná spotřebě motorů s dvojnásobně větším zdvihovým objemem.

Pokud však pravidelně sleduješ spotřebu svého TDI a všiml sis jí značného nárůstu, téměř jistě to bude znamenat jeden z níže zmíněných problémů. Pojďme se tedy podívat na ty nejčastější poruchy a problémy, které stojí za zvýšenou spotřebou paliva.

1. Nevhodný styl jízdy:

Mezi nejčastější problémy, které mohou stát za zvýšenou spotřebou paliva můžeme zařadit „poruchu“ mezikusu a tedy špatného řidiče nebo nevhodný styl jízdy. Ano, za zvýšenou spotřebou paliva často stojí nevhodný styl jízdy řidiče. Kolika lidí si už viděl jezdit po městě se zařazenou trojkou, i když mohli klidně přeřadit na vyšší převodový stupeň?

Stejně tak jízda typu brzda-plyn mezi semaformami není příliš dobrým způsobem, jak ušetřit na pohonných hmotách. Pokud sis však jistý, že styl tvé jízdy se nezměnil, ale spotřeba paliva narostla je třeba hledat problém někde jinde.

2. Odpor vzduchu:

Na spotřebu paliva výrazně ovlivňuje aerodynamický odpor, který se výrazně zvyšuje přepravou zavazadel, kol, lyží či jiných nepotřebných věcí k jízdě na střeše automobilu.

Za zvýšeným aerodynamickým odporem však stojí i stažená okna či šíbr. Dalším faktorem ovlivňujícím aerodynamický odpor a tím i spotřebu paliva jsou uvolněné podběhy či spodní kryt motoru.

3. Podhuštěné pneumatiky:

Pneumatika

Správné nahuštění pneumatik výrazně ovlivňuje spotřebu paliva. Pokud je totiž tlak v pneumatikách nižší, zvyšuje se valivý odpor a tím i spotřeba paliva. Právě proto je velmi důležité pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách a v případě potřeby dofouknout pneumatiky na předepsaný tlak.

Nesprávný tlak v pneumatikách totiž nezvyšuje jen spotřebu paliva, ale také zhoršuje jízdní vlastnosti automobilu a v neposlední řadě také přispívá k rychlejšímu opotřebení pneumatik.

4. Ucpaný vzduchový filtr:

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr má výrazný vliv na činnost motoru. Právě z tohoto důvodu by člověk neměl zapomínat na jeho pravidelnou výměnu. Pokud je totiž vzduchový filtr nadměrně zanesen, způsobí to, že do válců se nedostane dostatečné množství vzduchu. Tento problém však lze velmi rychle a levně odstranit.

Zanesený vzduchový filtr se projevuje citelným poklesem výkonu a zvýšenou spotřebou paliva. Pokud tedy zaregistruješ, že motor tvého auta nemá výkon jako kdysi a spotřeba paliva narostla, měl by ses v první řadě zaměřit na kontrolu a v případě potřeby na výměnu vzduchového filtru.

5. Homokinetický kloub a ložiska:

Homokinetický kloub

Nárůst spotřeby zvýšeným odporem však může způsobit i poškozený či opotřebovaný homokinetický kloub či špatná ložiska. Pokud je některý z těchto komponentů opotřebován či poškozen, může vlivem zvýšeného odporu docházet ke ztrátě energie motoru přenášené na kola automobilu, což samozřejmě vede ke zvýšené spotřebě paliva.

Tyto poruchy však dokážeš snadno rozpoznat pomocí sluchu. Pokud jsou totiž ložiska kol na pokraji své životnosti ohlašují se zvýšenou hlučností během jízdy. Opotřebovaný či zničený homokinetický kloub se zase ohlašuje buchotáním při průjezdu nerovnostmi nebo praskáním při otočení volantem.

6. Visící brzdy:

Kotoučové brzdy

Dalším problémem při zvýšené spotřebě paliva mohou být visící brzdy, které se nevrátí do původní polohy, ale neustále zůstávají v kontaktu s kotoučem či bubnem.

Tento problém však nemusí být citelný během jízdy. Nejlepší možností jak zkontrolovat zda brzdy nevisí, je ponechat automobil dojet setrvačností při nízké rychlosti. Náhlé zastavení automobilu tě totiž upozorní právě na tento problém.

7. Porucha váhy vzduchu:

Váha vzduchu

Porucha váhy vzduchu může také stát za zvýšenou spotřebou paliva. K poruše váhy vzduchu může dojít v případě jejího nadměrného znečištění či poškození. Poškozená či nadměrně znečištěná váha vzduchu sice může fungovat i nadále, ale změny v chodu motoru jsou značné a všimne si jich i úplného laika.

Mezi nejčastější příznaky poškození váhy vzduchu patří obtížné starty motoru, vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky motoru, nerovnoměrný chod motoru, cukání při akceleraci či zhasínání motoru. Tento problém lze snadno odstranit, a to výměnou váhy vzduchu.

8. Porucha lambda sondy:

Lambda sonda

Lambda sonda je častým viníkem zvýšené spotřeby paliva u zážehových motorů. Lambda sonda je senzor ve výfukovém potrubí, který porovnává vzduch ve výfukovém potrubí se vzduchem v okolí motoru a na základě chemické reakce vytváří elektrický signál.

Tento signál je odeslán řídicí jednotce motoru, která poté pomocí škrtící klapky a vstřikovačů upraví poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru. Jednoduše a ve zkratce shrnuto, lambda sonda slouží ve vozidle k tomu, aby motor pracoval hospodárně.

V některých případech lze poruchu lambda sondy identifikovat fyzicky tak, že je zanesena velkým množstvím sazí. Ne vždy však poruchu lambda sondy odhalí její fyzická kontrola a tak je nejlepším řešením zajet do servisu, napojit automobil na diagnostiku a zjistí-li se, že se jedná o poruchu právě této komponenty, je třeba poškozený senzor vyměnit.

9. Zapalovací svíčky:

Zapalovací svíčky

Pokud jsou zapalovací svíčky nadměrně opotřebované, není spalování palivové směsi optimální. To vede ke zvýšené spotřebě paliva a poklesu výkonu. Výměna zapalovacích svíček je však velmi jednoduchá a levná záležitost a tak by ji nikdo neměl zanedbávat.

10. Motor:

Mustang motor

Za zvýšenou spotřebou paliva se však může skrývat i poškození samotného motoru. Opotřebované válce, prasklá hlava válců, těsnění pod hlavou nebo opotřebované pístní kroužky či poškozený ventil, pružina ventilu a sedlo ventilu způsobují netěsnosti spalovacího prostoru, což vede k nižším kompresním tlakům.

Kompresní tlak válců se měří pomocí kompresiometru. Před měřením kompresního tlaku se motor zahřeje na provozní teplotu, aby se vymezily vůle mezi pístem a válcem. Kompresiometr se zašroubuje do hlavy válce namísto zapalovací svíčky.

Následně se motor přetáčí pomocí startéru, přičemž škrtící klapka je naplno otevřená (naplno stlačený plynový pedál). Kompresní tlak se ukazuje na ručičce kompresiometru, která zaznamenává nejvyšší dosažený tlak. Je velmi důležité, aby byl kompresní tlak ve všech válcích stejný.

11. Filtr pevných částic:

DPF filtr

Ucpaný filtr pevných částic může také nést svou vinu na zvýšené spotřebě paliva. Filtr pevných částic je zařízení, které odstraňuje karcinogenní a velmi jemné prachové částice z výfukových plynů u aut s dieselovým motorem.

Filtr zachycuje pevné částice, které nakonec spálí, aby se vyčistil. Tato velmi problematická komponenta se však rád zanáší, a to zejména tehdy, pokud se svým autem jezdíš jen krátké trasy.

Ucpaný filtr pevných částic se projevuje výrazným snížením výkonu, ale i nárůstem spotřeby paliva. Výměna či čištění tohoto filtru však nepatří mezi nejlevnější záležitosti a může se vyšplhat na stovky eur, v tom horším případě až na čtyřciferné částky.

12. Řídící jednotka motoru a snímače:

Řídící jednotka motoru

Další z tohoto nesčetně velkého množství příčin zvýšené spotřeby paliva může být právě řídící jednotka motoru či různé snímače, které jí zasílají údaje. Mezi nejdůležitější čidla patří lambda sonda, váha vzduchu, čidlo polohy klikové hřídele, čidlo klepání, čidlo teploty chladicí kapaliny či čidlo vačkového hřídele.

Všechny tyto snímače posílají řídící jednotce motoru různé informace, na základě kterých je řídící jednotka schopna řídit chod motoru, dle aktuálních požadavků. Díky těmto snímačům je řízeno například načasování vstříknutí paliva, délka vstřiku paliva, předstih zapálení směsi a množství dalšího.

Pokud některý ze snímačů nefunguje správně, řídící jednotka motoru dostává chybné údaje, kvůli čemuž může do válců vstřikovat nesprávné množství paliva či chybně načasovat předstih zapálení směsi.

V obou případech však motor nepracuje správně, což má za následek nejen zvýšenou spotřebu paliva, ale také nižší výkon.

13. Palivový systém:

Problémy s netěsnými hadičkami palivového systému se projevují zejména na starších automobilech. Gumové hadičky palivového systému totiž časem zprhnou (popraskají), což vede k průsaku a úniku paliva. Tento problém můžeš velmi snadno odhalit, protože se projevuje „zápachem“ paliva v interiéru automobilu, ale také v jeho blízkosti.

Únik paliva si však můžeš všimnout i tak, že zkontroluješ, jestli se na zemi kde parkuješ nenacházejí skvrny od paliva. Dalším projevem netěsnosti palivového systému jsou obtížnější starty, a to právě kvůli tomu, že se do palivového systému dostává vzduch.

14. Kompresor klimatizace:

Kompresor klimatizace je ovládán magnetickou spojkou. Tato spojka se však může poškodit a ponechat kompresor neustále pracovat. Zapnutá klimatizace dokáže zvýšit spotřebu paliva až o několik litrů v závislosti na typu motoru.

Trvale zapnutý kompresor klimatizace tak může způsobit značný nárůst spotřeby paliva, aniž by si majitel vozidla vůbec všiml, že s automobilem něco není v pořádku.

Závěr

Samozřejmě existuje nespočet dalších problémů a poruch, které mohou stát za zvýšenou spotřebou paliva. V tomto článku jsme se však zaměřili na ty nejčastější problémy, které trápí nejen majitele automobilů zatížených právě na spotřebu paliva.

Pokud se ti tedy zdá, že tvé auto si ptá víc než by mělo, projdi si tento seznam poruch a problémů, které mohou být příčinou nadměrného apetitu tvého auta.

Zároveň ti přeji, aby řešení tvého problému bylo co nejjednodušší a nejlevnější.