Chladicí kapalina: Jaká je její role a co znamená rozdílná barva?

Coolant
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Každý spalovací motor potřebuje ke svému efektivnímu fungování optimální teplotu. Tuto optimální provozní teplotu motoru zajišťuje chladící systém, bez kterého by se motor rychle přehřál a následně by došlo k zadření.

Existuje několik způsobů, jak motor ochlazovat, ale pokud mluvíme o chlazení kapalinou, chladící systém ke své správné funkci logicky potřebuje chladicí kapalinu.

Obsah

Jak funguje chladicí kapalina?

Chladicí kapalina odvádí teplo do vzduchu prostřednictvím chladiče. Jedná se o jednoduchý cyklus – hlava a válce mají dvojitou stěnu, která tvoří plášť a ten je vyplněn chladicí kapalinou. Ta po ohřátí proudí do chladiče, kde se ochladí proudícím vzduchem a opět se vrátí do pláště.

Jako chladicí kapalina se používá destilovaná voda (v létě) nebo nemrznoucí směs (v zimě). Chladicí kapalina však musí plnit i ochrannou úlohu, obsahuje aditiva a má tedy chránit kovové části chladicího systému před korozí a pryžové části před popraskáním a stárnutím, ale musí mít dostatečně nízký bod mrazu.

Co obsahuje chladicí kapalina/nemzrnoucí směs?

Nemrznoucí směs tvoří z 92% monoethylenglykol, který brání zamrznutí kapaliny, posouvá bod varu výše a maže vodní pumpu. 2% koncentrátu jsou voda a zbývajících 6% tvoří aditiva, která mají následující složení:

1. Inhibitory koroze

Chrání kovové části, které přicházejí do styku s chladicí kapalinou před korozí.

2. Disperzant

Zabraňují tvorbě vodního kamene.

3. Stabilizátory

Zabraňují srážení minerálních inhibitorů. Udržují je tedy rozpuštěné v chladící kapalině.

4. Přísady proti pěnivosti

Zabraňují pěnění chladicí kapaliny, které by mohlo způsobit zavzdušnění chladicího systému.

5. Zvyšovače pH

Zabraňují okysličování chladicí kapaliny. S křesajícím pH roste kyselost, která zvyšuje sklony ke korozi. Kyselá kapalina leptá hliník a doslova vyžírá motor zevnitř.

6. Rezerva alkalinity

Tak se nazývá vlastnost dosažená zvyšovači pH a inhibitory, která chrání před poškozením těsnění a dosedací plochy hlavy válců.

7. Barvivo

Může být červené, fialové, modro-zelené nebo žluté.

Každá chladicí kapalina však časem ztrácí své vlastnosti, neboť přísady, které jsou v ní se postupně odpaří nebo změní své chemické složení. Proto je třeba chladicí kapalinu pravidelně kontrolovat a měnit, a to zejména před zimou, kdy je důležité přeměření bodu mrazu.

Při výměně či doplňování je třeba si dávat pozor na použití správného typu chladicí kapaliny. Jednotlivé typy chladicí kapaliny jsou spolu nemísitelné, ale aby se člověk nesplete, různé typy kapalin jsou odlišeny barvou. Kapaliny odlišné barvy by se spolu neměly míchat, zatímco kapaliny stejné barvy lze spolu míchat.

Označení a rozdělení chladicí kapaliny:

  • G10 ŽLUTÁ - je nemrznoucí směs vhodná do starších motorů, jejichž hlava válců není z hliníkových slitin.

  • G11 MODRO-ZELENÁ - je nemrznoucí směs vhodná pro novější motory, jejichž hlava válců je z hliníkových slitin.

  • G12 ČERVENÁ - je kvalitní a moderní nemrznoucí směs, která je vysoce šetrná vůči kovům, plastům a gumovým těsněním. Je určena do nových automobilů, jejichž hlava válců je z hliníkových slitin.

  • G12+ FIALOVÁ - liší se od G12 jen jinou barvou.

  • G13 FIALOVÁ - je nemrznoucí směs vhodná pro nové automobily, ale může nahradit jakýkoli typ nemrznoucí směsi i ve starších automobilech

  • G13 poskytuje kovovým částem velmi velkou ochranu proti korozi.

Shrnutí

Chladicí kapalina by se měla měnit každé 3 až 4 roky, a to hlavně z důvodu, že časem ztrácí své vlastnosti. Chladících kapalin je na trhu mnoho, je však třeba si vybrat tu správnou a neřídit se jen nejnižší cenou, protože nekvalitní chladicí kapalina může rychle zdegradovat a znečistit chladič a celý chladící systém automobilu.