Homokinetický kloub: Jak zjistit, jestli je opotřebovaný?

Constant-velocity joint
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Homokinetický kloub je druh kloubu, který umožnuje přenos otáček mezi hřídelí v různém úhlu, při zachování konstantní rychlosti. Používá se na hnací nápravě, ale i na víceprvkových nápravách, tedy s nezávislým zavěšením kol.

Pro funkčnost homokinetického kloubu je třeba, aby byl dostatečně mazán a nedostaly se do něj nečistoty, což zajišťují manžety.

Obsah

Pokud se však nějaká manžeta poškodí nebo přetrhne, je nutná její okamžitá výměna, jinak by se do kloubu mohly dostat nečistoty, které kloub poškodí.

Jak zjistím, zda je homokinetický kloub opotřebovaný?

Opotřebovaný či zničený homokinetický kloub se ohlašuje buchotáním a praskáním. Jelikož však takové zvuky mohou vytvářet i jiné komponenty, před výměnou kloubu je nutná přesná diagnostika.

Opotřebovaný homokinetický kloub poznáš buď vizuální kontrolou manžet poloosy, které však mohou být v pořádku a kloub může být stejně špatný, nebo následnou kontrolou:

  • První stupeň poškození kloubu - pukání při plném vytočení kol vlevo či vpravo a při pomalé jízdě dopředu nebo dozadu

  • Druhý stupeň poškození - občasné pukání a buchotání při jízdě vpřed

  • Poslední stupeň poškození - homokinetický kloub se rozpadne a ty zůstaneš stát na cestě

1. Zdvojený kardanový kloub

Double Cardan Joint

Je to nejjednodušší druh homokinetického kloubu, jde o kardanový hřídel, jehož část mezi hřídelemi je co nejkratší, ale zároveň je zajištěno, aby se oba klouby otáčely o stejný úhel.

Tento typ kloubu dokáže přenést velké množství točivého momentu, ale jeho nevýhodou je prostorová náročnost, proto se montuje zejména na nápravy nákladních aut.

2. Kuličkový kloub

Animation of a simple constant-velocity joint.

Je momentálně nejpoužívanějším homokinetickým kloubem, hlavně díky jeho kompaktním rozměrům. Používá se u osobních automobilů, klasicky na přední nápravě. Výhodou je také velký úhel mezi hnacím a hnaným hřídelem (až 52 stupňů).

3. Tripoidní kloub

Tripod joint of half axle

Používá se jako vnitřní kloub poloos a skládá se z tříčepového těla s valivými kameny, které zapadají do unašeče se třemi drážkami. Jeho výhodou je menší úhel a možnost lineárního pohybu v ose unášeče.

Závěr

Výměna homokinetického kloubu nepatří mezi nejdražší, ale ani nejlevnější záležitosti, vše však zavisí na typu automobilu. Pro delší životnost homokinetického kloubu se doporučuje pravidelně kontrolovat a v případě potřeby včas vyměnit manžety poloosy.