AUTORIDE

Brzdový systém automobilu: Jeho funkce a rozdělení

Brzdy
Pod kapotou
Publikoval Martin  Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Brzdový systém je z hlediska aktivní bezpečnosti nejdůležitější částí automobilu. Tento systém má rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu.

V tomto článku si posvítíme na brzdový systém, jeho funkci a na různá rozdělení brzdových systémů i samotných brzd.

Obsah

K čemu slouží brzdový systém?

Brzdový systém slouží k zastavení, zpomalení automobilu, popřípadě jeho zajištění, během toho, jak je automobil odparkován. K tomu, aby automobil zastavil, zpomalil nebo zůstal zajištěn, je nutná brzdná síla, která vzniká účinkem brzdového systému a působí proti pohybu, čehož důsledkem nastává brzdění.

Brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič sešlápne brzdový pedál, až do okamžiku, kdy jej vyšlápne, popřípadě do doby, než automobil zastaví. Dráha, kterou automobil projede až dokud nezastaví, se zase nazývá brzdná dráha.

Jak funguje brzdový systém?

Když řidič stlačí brzdový pedál, hydraulická kapalina se dostane do třmenu, který sevře brzdové destičky a zatlačí je na brzdový kotouč. Tření vytvořené tímto procesem vytváří teplo a zpomaluje vozidlo.

Brzdový systém se skládá ze tří základních ústrojí:

 • Ovládající ústrojí – řídí činnost celého brzdového systému a patří zde například pedál, páka, táhlo a podobně.

 • Brzdy - vzniká v nich potřebná brzdná síla.

 • Převod brzdy - přenáší účinek zdroje energie na brzdy, které následně vytvoří brzdnou sílu.

Podle druhu ovládání brzd rozeznáváme:

 • Mechanický převod brzdy - je vytvořen pomocí táhla, lana nebo páky

 • Hydraulický převod brzdy - je vytvořen tlakem kapaliny uzavřené v potrubí

 • Pneumatický převod brzdy - je tvořen tlakem vzduchu uzavřeném v potrubí

 • Elektrický převod brzdy - je vytvořen elektrickým okruhem

 • Smíšený převod brzdy - je vytvořen v jedné části například hydraulicky a ve druhé pneumaticky z čehož pak vzniká hyuraulicko-pneumatický převod

Rozdělení brzdových systémů dle účelu použití:

 • Provozní brzda - slouží ke zpomalení, popřípadě zastavení vozidla a řidič musí mít možnost plynule regulovat její účinek.

 • Nouzová brzda - umožňuje zpomalit, popřípadě zastavit vozidlo v případě selhání provozního brzdového systému. Nouzová brzdová soustava bývá obvykle neporušený okruh dvouokruhového brzdového systému, nebo to může být brzda parkovací a tedy „ruční“.

 • Parkovací brzda - slouží k zajištění stojícího vozidla proti pohybu, (parkovací/ruční brzda).

Rozdělení brzdových systémů podle zdroje energie:

 • Přímočinné – jsou to brzdové systémy, ve kterých působí jen svalová síla řidiče. Tento typ brzdového systému může mít mechanický nebo hydraulický brzdový převod.

 • Polostrojní brzdy – jsou to brzdové ssystémy, ve kterých kromě svalové síly řidiče působí i jiné zdroje energie pomocí posilovače brzd.

 • Strojní brzdy – jsou to brzdové systémy, ve kterých působí jiné zdroje energie než svalová síla řidiče.

Jednookruhový a dvouokruhový brzdový systém:

V dnešní době se již jednookruhový brzdový systém nepoužívá. Nahradil jej dvouokruhový, který výrazně eliminuje riziko úplného selhání brzdného účinku v případě poruchy jednoho brzdového okruhu. Dvouokruhové brzdové systémy můžeme rozdělit podle zapojení okruhů na:

 • Běžné (jeden okruh pro přední a druhý pro zadní brzdy)

 • Běžné zdvojené (jeden okruh pro přední i zadní brzdy, druhý jen pro přední)

 • Diagonálně (jeden okruh například pro pravé přední a levé zadní kolo a druhý pro levé přední a zadní pravé kolo)

Typy brzd

Kotoučové brzdy

Existují dva typy brzd: kotoučové brzdy a bubnové brzdy. Kotoučové brzdy jsou běžnější v moderních vozidlech, protože nabízejí lepší brzdnou sílu a jsou méně náchylné k přehřívání. Sestávají z brzdového kotouče a třmenu, přičemž brzdové destičky tlačí na kotouč, aby vytvořily tření.

Bubnové brzdy jsou starší technologií a v moderních vozech jsou méně běžné. Sestávají z brzdového bubnu a čelistí, přičemž čelisti tlačí na buben, aby se vytvořilo tření. Bubnové brzdy jsou méně účinné než kotoučové a jsou náchylnější k přehřátí.

Typy brzd podle účelu použití

 • Provozní brzda – slouží ke zpomalení nebo zastavení vozidla a řidič musí umět plynule regulovat její účinek.

 • Nouzová brzda – umožňuje zpomalit nebo zastavit vozidlo v případě poruchy systému provozní brzdy. Systém nouzové brzdy je obvykle neporušený okruh dvouokruhové brzdové soustavy, nebo může jít o parkovací brzdu a tedy ruční brzdu.

 • Parkovací brzda – zajišťuje stojící vozidlo proti pohybu (parkovací/ruční brzda).

Závěr

Brzdový systém auta je základem každého auta. Jeho primární funkcí je zastavit nebo zpomalit pohybující se vůz. Kromě toho však slouží také k udržování stability vozidla a zlepšení kontroly.