AUTORIDE

Systém ESC: Jak funguje systém elektronické stabilizační kontroly?

Kontrolka ESC
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Systém ESC, v angličtině Electronic Stability Control, označuje systém elektronické stabilizační kontroly. Systém ESC pomáhá řidiči zvládat kritické situace v případě ztráty přilnavosti, respektive v případě smyku.

Jedná se o stejný elektronický stabilizační systém jako je systém ESP. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma systémy je v názvu. Oba však fungují naprosto identicky.

Obsah

Jak funguje systém ESC?

Systém ESC (elektronické stabilizační kontroly) pomáhá řidiči zvládnout kritické situace při řízení auta během toho, kdy by se vozidlo mohlo dostat do smyku.

Řídicí jednotka porovnává údaje o skutečném stavu směru jízdy s údaji o řidičem zvoleném směru jízdy. Pokud se tyto údaje spolu neshodují, vyhodnotí to řídicí jednotka systému ESC jako smyk a začne automobil automaticky stabilizovat a vyrovnávat začínající smyk.

Když systém ESC zjistí ztrátu trakce, automaticky zpracuje informace z ABS a ze senzoru natočení volantu a následně přibrzďuje individuální levá/pravá zadní nebo levá/pravá přední kola automobilu.

Neděje se tak však jen při brzdění, ale i při zrychlování a průchodu přes zatáčku, čímž systém ESC udržuje vůz mimo smyk.

Výhody systému ESC

Díky systému elektronické stabilizační kontroly ESC je auto stabilnější a ovladatelnější. Některé systémy ESC dokonce zasahují i do řízení a rychlosti automobilu a v případě potřeby upraví výkon motoru a natočení volantu.

Tento systém slouží jako prvek aktivní bezpečnosti vozidla, neboť má zabránit nechtěné změně směru jízdy v případě smyku, redukovat ztrátu trakce a tak zvýšit bezpečnost jízdy v automobilu. Novější systémy ESC zasahují dokonce i do řízení a překonávají tak schopnosti řidiče zvládat kritické situace.

Ze statistik rovněž vyplývá, že ESC přispívá ke zvýšení aktivní bezpečnosti a tím i ke snížení počtu dopravních nehod. Pokud by byla všechna vozidla vybavena systémem ESC, dalo by se předejít přibližně 1/10 nehod.

Komponenty systému ESC

 1. Senzory
 2. Elektronická řídicí jednotka (ECU)
 3. Akční členy

1. Senzory

Systém ESC využívá několik senzorů pro sledování pohybu a dynamiky vozidla:

 • Senzory rychlosti kol měří rychlost otáčení každého kola.
 • Snímač úhlu natočení zjišťuje zamýšlený směr řidiče.
 • Senzor úhlové rychlosti měří rychlost otáčení vozidla kolem své vertikální osy.
 • Senzor bočního zrychlení monitoruje pohyb vozidla do stran.

2. Elektronická řídicí jednotka (ECU)

Elektronická řídicí jednotka je mozkem systému ESC. Zpracovává údaje shromážděné z různých snímačů a určuje potřebná nápravná opatření k udržení stability vozidla.

3. Akční členy

Akční členy jsou komponenty odpovědné za provádění příkazů ECU. Zahrnují:

 • Modulátor brzd: Nastavuje brzdný tlak na jednotlivých kolech.
 • Ovládání škrticí klapky: Upravuje výstupní výkon motoru.
 • Ovládání převodovky: Mění převodové poměry pro optimalizaci stability vozidla.

Signalizuje kontrolka ESC problém se systémem?

Kontrolka ESC / ESP / VDC

Navzdory oranžové barvě nemusí kontrolka ESC signalizovat problém s elektronickým stabilizačním systémem. Některé elektronické stabilizační systémy zasahují i do řízení a rychlosti automobilu a v případě potřeby upraví výkon motoru či natočí kola automobilu do požadovaného směru.

Pokud systém zasahuje do řízení, rozblikaná kontrolka ESC není žádný problém, právě naopak. Kontrolka problikuje kvůli aktivitě elektronického stabilizačního systému. Zřejmě ses dostal do náročné jízdní situace a systém ESC zasáhl, aby stabilizoval vůz.

V některých případech může tato kontrolka problikovat a následně svítit. Systém v takovém případě zasahuje do řízení aby se vozidlo nedostalo do smyku. Pokud systém funguje správně, kontrolka zhasne jakmile se auto stabilizuje.

Pokud však kontrolka ESC neustále svítí i během běžné jízdy, pravděpodobně jde o problém s elektronickým stabilizačním systémem.

ESC v moderních vozidlech

Mnohé země uznaly výhody systému ESC a nařídily jeho zahrnutí do nových vozidel. ESC systém se tak stal standardní funkcí většiny automobilů, nákladních automobilů a SUV.

Výrobci pokračují ve zdokonalování systému ESC, zahrnující nové technologie pro zvýšení výkonu a bezpečnosti.

Jaký je rozdíl mezi systémem ESC a ESP?

Mezi systémem ESP (Electronic Stability Program) a ESC (Electronic Stability Control) není v podstatě žádný rozdíl a jedná se o tentýž systém. Jediný rozdíl je tedy v názvu, jelikož výrobci používají rozdílná označení, a to nejen pro tento systém.

Označení elektronického stabilizačního systému

Výrobci aut používají při označení elektronického stabilizačního systému různé zkratky, ale princip fungování těchto systémů je stejný. V případě tohoto systému se můžeš setkat s označeními:

 • ESC (Electronic Stability Control) - obecné označení elektronického stabilizačního systému, ale používá jej Škoda, Fiat, Hyundai, Tesla, Luxgen a Proton

 • ESP (Electronic Stability Program) – označení používá Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab, Suzuki, Lamborghini a Smart

 • ESP (Electronic Stabilization Program) - označení používá Volkswagen (zkratka je stejná jako předešlá, menší rozdíl je jen v celém názvu)

 • VDC (Vehicle Dynamic Control) - označení používá Subaru, Nissan a Infiniti

 • DSC (Dynamic Stability Control) - označení používá Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda a Mini

 • VSA (Vehicle Stability Assist) - označení používá Acura a Honda

 • VSC (Vehicle Stability Control) - označení používá Lexus a Toyota

 • VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - označení používá Lexus a Toyota

 • ASC (Active Stability Control) - označení používá Jaguar a Mitsubishi

 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - označení používá Volvo

 • PSM (Porsche Stability Management) - označení, jak již z názvu vyplývá, používá Porsche

 • M-ASTC (Mitsubishi Active Skid and Traction Control) - označení používá Mitsubishi

 • StabiliTrak - označení používá Buick, Cadillac, Chevrolet (většina modelů), GMC, Pontiac, Saturn, Isuzu a Hummer

 • AdvanceTrac - označení používá Ford, Lincoln a Mercury

 • Active Handling - označení používá Chevrolet (Corvette)

Někteří výrobci používají několik označení, neboť označení se nemusí vztahovat na celou značku, ale na konkrétní model.

Závěr

Elektronické řízení stability je základní technologie pro zlepšení stability vozidla a snížení rizika nehod. Monitorováním a úpravou chování vozidla v reálném čase poskytují systémy ESC řidičům lepší kontrolu a ovladatelnost, díky čemuž je auto bezpečnější.