Brzdové destičky: Jak fungují a které jsou nejlepší?

Worn metal brake pads
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Brzdové destičky jsou součástí kotoučových brzd a jejich úkolem je zpomalit auto bezpečně za každých okolností. Brzdové destičky jsou jednou ze základních součástí brzdového systému každého vozidla.

V tomto článku se budeme zabývat významem brzdových destiček, jejich funkcí a typy. Kromě toho porovnáme různé typy brzdových destiček a posvítíme si na jejich výhody a nevýhody.

Obsah

Jak fungují brzdové destičky?

Brzdové destičky jsou pomocí brzdového třmenu umístěny tak, aby jejich třecí plochy směřovaly k brzdovému kotouči. Sešlápnutím brzdového pedálu se brzdový třmen pomocí hydraulické síly sevře a zatlačí dvě destičky na brzdový kotouč.

Výsledkem je tření, které následně zpomalí auto. Pomocí tření tedy brzdové destičky přeměňují kinetickou energii auta na tepelnou energii. Toto teplo a tření však způsobuje postupné opotřebení brzdových destiček, jelikož při každém zabrzdění se z brzdových destiček sedí materiál.

Když se brzdové destičky opotřebují, brzdná dráha se prodlužuje, což ztěžuje zastavení vozidla a riziko nehody se zvyšuje. Právě proto se brzdové destičky musí pravidelně vyměňovat, aby se zajistila optimální funkce.

Z čeho se skládají brzdové destičky?

Brake pads

Brzdové destičky se skládají z ocelových nosných desek s třecím materiálem vázaným na povrch, který směřuje k brzdovým kotoučům.

Na materiál, ze kterého jsou brzdové destičky vyrobeny, jsou kladeny vysoké nároky a musí:

  • Odolávat vysokým teplotám, které nastávají při přeměně kinetické energie na tepelnou v důsledku brzdění

  • Odolávat vlhkosti - musí vydržet alespoň dočasné působení vody

  • Zajistit přibližně stejné úrovně tření i během chlazení/sušení - chlazení po vysokých teplotách a sušení při kontaktu s vodou

  • Mít nízkou hlučnost - materiál nesmí při tření (brzdění) způsobovat nadměrný hluk

  • Mít koeficient tření dostatečně nízký, aby zabránil zablokování kol, ale zároveň i dostatečně vysoký, aby poskytoval dostatečnou brzdnou sílu – koeficient tření pro materiál brzdových destiček se pohybuje mezi hodnotami 0,3 a 0,5

Díky odolnosti proti vysokým teplotám se v minulosti používal azbest, ale kvůli své toxicitě byl nahrazen aramidovými vlákny.

Typy brzdových destiček

Performance brake pads

V současnosti existují čtyři hlavní směsi, ze kterých mohou být brzdové destičky vyrobeny. Výrobci aut doporučují specifický druh brzdových destiček pro konkrétní vůz, ale rozhodující je styl jízdy, využití a osobní rozpočet.

Při výběru brzdových destiček je proto dobré znát výhody konkrétních typů a na základě stylu jízdy a vozu vybrat ty nejvhodnější.

1. Organické / nekovové brzdové destičky

Jsou vyrobeny z organických materiálů jako je guma, vlákna a pryskyřice nebo syntetických látek spojovaných do kompozitu ve formě aramidu, PAN, atp. Brzdové destičky z organických nebo synetických materiálů jsou měkčí a šetrnější k brzdovým kotoučům a produkují méně hluku než jiné typy brzdových destiček, ale rychleji se opotřebují.

Kromě toho jsou méně odolné vůči vysokým teplotám a při větší zátěži může dojít k jejich přehřívání.

2. Polokovové brzdové destičky

U těchto brzdových destiček je pro výrobu použitá syntetika smíchána s určitým podílem kovů. Tyto brzdové destičky jsou oproti organickým/nekovovým tvrdší, odolnější vůči vadnutí a mají delší životnost. Jejich nevýhodou však je větší opotřebení brzdových kotoučů, které se musí vyměňovat častěji.

3. Kovové brzdové destičky

Worn metal brake pads

Tyto brzdové destičky jsou vyrobeny z kovových vláken, mědi a ocelové vlny. Jsou velmi odolné a poskytují vynikající brzdnou sílu. Produkují však více prachu a hluku oproti ostatním typům brzdových destiček a nejsou šetrné k brzdovým kotoučům.

4. Keramické brzdové destičky

Tyto brzdové destičky jsou vyrobeny z keramických vláken pospojovaných s částečkami mědi, která má vysokou tepelnou vodivost. Jsou kompromisem mezi kovovými a organickými/syntetickými brzdovými destičkami, protože jsou oproti kovovým trvanlivější (mají dlouhou životnost) a zároveň oproti organickým/syntetickým odolnější vůči vadnutí.

Oproti ostatním typům brzdových destiček jsou mimořádně tiché. Jejich nevýhodou je naopak vysoká cena.

Porovnání brzdových destiček

Při výběru nejlepších brzdových destiček pro tvé auto je třeba zvážit několik faktorů, jako je typ auta, jízdní podmínky a osobní preference. Organické brzdové destičky jsou nejlepší pro každodenní ježdění, zatímco keramické a kovové brzdové destičky jsou ideální pro sportovní auta.

Keramické brzdové destičky jsou nejodolnější a produkují méně prachu, díky čemuž jsou oblíbenou volbou pro luxusní auta. Kovové brzdové destičky poskytují nejlepší brzdnou sílu a jsou vhodné pro těžká vozidla, jako jsou nákladní auta a SUV.

Opotřebení brzdového systému

Brzdná síla

Hluk

Cena

Organické/syntetické

Nízké

Nízká

Nízký

Nízká

Polokovové

Střední

Vysoká

Střední

Střední

Kovové

Vysoké

Velmi vysoká

Vysoký

Střední

Keramické

Velmi nízké

Střední

Velmi nízký

Vysoká

Závěr

Brzdové destičky jsou kritické komponenty brzdového systému každého vozidla, které je vybaveno kotoučovými brzdami. Správná údržba a výměna brzdových destiček je nezbytná pro zajištění optimálního výkonu a prevenci nehod.