AUTORIDE

Červená kontrolka chladicí kapaliny: Na co upozorňuje? 🚨

Červená kontrolka chladicí kapaliny [de]: Rote Kühlmittellampe
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Červená kontrolka chladicí kapaliny varuje řidiče o potenciálně dvou vážných problémech, a to buď o nízké hladině kapaliny v chladicím systému nebo o vysoké teplotě chladicí kapaliny.

Oba tyto problémy jsou velmi vážné a je proto třeba okamžitě přerušit jízdu a vypnout motor. V opačném případě totiž hrozí, že se motor začne přehřívat, následkem čehož může dojít až k jeho zadření.

Obsah

Měl bys však vědět, že existují dvě kontrolky chladicí kapaliny, které mají identický tvar – rozdíl je jen v barvě. Zatímco modrá kontrolka chladicí kapaliny je u studeného motoru běžná a má informativní funkci, rozsvícená červená kontrolka zavání vážným problémem.

Jak vypadá červená kontrolka chladicí kapaliny?

Červená kontrolka chladicí kapaliny [de]: Rote Kühlmittellampe

Její tvar se může mírně lišit v závislosti na modelu a konkrétní značce auta. Některá auta mají místo červené kontrolky stálý ukazatel teploty chladicí kapaliny. Tento ukazatel se v případě problému rozsvítí červeně.

Ať už se jedná o červenou kontrolku chladicí kapaliny nebo ukazatel teploty chladicí kapaliny, který svítí červeně, problém je vážný a je třeba auto odstavit stranou a vypnout motor.

Související článek - Modrá kontrolka chladicí kapaliny: Co signalizuje?

Co dělat po odstavení auta a vypnutí motoru?

Po vypnutí motoru je nutné počkat nějakou dobu, než motor alespoň trochu vychladne na cca 60 °C. V opačném případě hrozí, že po otevření expanzní nádobky chladicí kapaliny vystřelí horká kapalina a opaří tě.

Po otevření expanzní nádobky je třeba nejprve zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. Pokud je chladicí kapaliny málo, může to znamenat jen dvě věci:

  • chladicí kapalina uniká ven z motoru a chladicího systému

  • chladicí kapalina se dostává do spalovacího prostoru

Pokud však z nějakého důvodu nemůžeš zavolat odtahovku, do nádržky na chladící kapalinu můžeš dočasně přidat trochu vody nebo 50:50 směs vody a nemrznoucí směsi. Na relativně krátkou jízdu rovnou do servisu by to mělo stačit.

Nejčastější příčiny unikání chladicí kapaliny

  • prasklé těsnění pod hlavou válců

  • prasklý blok válců

  • prasklá hlava válců

  • prasklý chladič

  • prasklá některá z hadice chladiče

Chladicí kapaliny je dost, ale motor se přehřívá

Červená kontrolka chladicí kapaliny se může rozsvítit i při dostatečném množství chladicí kapaliny. Pokud se tak stane, kontrolka signalizuje přehřívání motoru zapříčiněné variací se chladicí kapalinou a tedy nárůst teploty chladicí kapaliny a také motoru.

Důvodů přehřívání motoru může být hned několik, ale nutno podotknout, že nejsou tak vážné jako problém s únikem chladicí kapaliny a také jejich řešení není tak finančně nákladné.

Termostat

Nejčastější příčinou přehřívání chladicí kapaliny je vadný termostat, který je buď zaseknutý nebo úplně uzavřený, vlivem čehož proudí chladicí kapalina jen malým chladícím okruhem a nedostává se tak do chladiče. To vede k prudkému nárůstu její teploty a pokud se termostat neotevře včas, způsobí to vaření chladicí kapaliny a přehřívání motoru.

Mezi další příčiny přehřívání motoru můžeme zařadit problém se zapnutím ventilátoru chladiče. Ventilátor chladiče je totiž jedním z klíčových komponent chladicího systému vozidla. Jeho role spočívá v ochlazení chladicí kapaliny v chladiči.

Mohu pokračovat v jízdě s rozsvícenou červenou kontrolkou chladicí kapaliny?

Ne, v žádném případě. Nízká hladina chladicí kapaliny nebo její příliš vysoká teplota mohou způsobit přehřátí až zadření motoru. Oprava zadřeného motoru je často příliš nákladná a auto tak končí na šrotovišti.

V některých případech se může tato kontrolka rozsvítit při chybě elektroniky – pokračování jízdy je však na vlastní riziko a v žádném případě jej nedoporučujeme podstupovat.

Může červená kontrolka chladicí kapaliny svítit při nízké teplotě chladicí kapaliny?

Ne, o nízké teplotě chladicí kapaliny informuje modrá kontrolka, což je koneckonců její jediná funkce. Nízká teplota chladicí kapaliny však není důvod k panice, ale dokud se chladicí kapalina neohřeje na optimální teplotu, motor je třeba šetřit.

Shrnutí

Červená kontrolka chladicí kapaliny varuje o dvou vážných problémech, které mohou mít pro motor tvého auta fatální následky. V každém případě je třeba přerušit jízdu a motor co nejdříve vypnout, aby nedošlo k jeho přehřátí a zadření.

Video objasňující červenou kontrolku chladicí kapaliny (v angličtině):