ESP systém: Jak funguje elektronický stabilizační systém?

ESP warning light
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

ESP systém, v angličtině Electronic Stability Program, označuje elektronický stabilizační systém, jehož účelem je zvýšit bezpečnost jízdy. Jedná se o jeden z prvních a zároveň i nejpoužívanějších elektronických stabilizačních systémů.

Tento systém má zabránit nechtěné změně směru jízdy a v případě smyku stabilizovat automobil prostřednictvím řízených zásahů do brzd, řízení, ale také motoru a převodovky.

Obsah

Úvod

ESP systém využívá ke své funkci i další elektronické systémy a pomocníky jako například systém ABS či ASR. Díky elektronickému stabilizačnímu systému jako je ESP, lze využít plného potenciálu jízdních vlastností automobilu.

Ze statistik rovněž vyplývá, že EPS přispívá ke zvýšení aktivní bezpečnosti a tím i ke snížení počtu dopravních nehod. Pokud by byla všechna vozidla vybavena systémem ESP, dalo by se předejít přibližně 1/10 nehod.

ESP systém vyvinula firma BOSCH spolu s Mercedes-Benz s cílem zvýšit bezpečnost jízdy v automobilu, což se jim také podařilo. ESP slouží jako prvek aktivní bezpečnosti vozidla, neboť překonává schopnosti řidiče zvládat kritické situace, což je právě důvod, proč tento elektronický systém dnes patří do povinné výbavy automobilu.

K čemu slouží ESP systém?

Elektronický stabilizační systém (ESP) pomáhá řidiči zvládnout kritické situace při řízení auta, kdy by se vozidlo mohlo dostat do smyku. Řídící jednotka porovnává údaje o skutečném stavu směru jízdy s údaji o řidičem zvoleném směru jízdy.

Údaje o řidičem zvoleném směru a skutečném směru jízdy získává ESP systém z různých snímačů, jako například snímače:

 • natočení volantu

 • otáček kol

 • tlaku brzdové kapaliny

 • polohy plynového pedálu

 • podélného a příčného zrychlení

Jak funguje systém ESP?

Díky snímači natočení volantu, tlaku brzdové kapaliny a polohy plynového pedálu ESP systém zjistí, kam řidič směřuje automobil, respektive kam má nasměrovaný volant. Díky zbývajícím snímačům zase systém ESP zjistí, jaký je skutečný směr vozidla.

Pokud se tyto údaje spolu neshodují, vyhodnotí to řídicí jednotka systému ESP jako smyk a začne automobil automaticky stabilizovat a vyrovnávat začínající smyk. Poté, co ESP zaznamená ztrátu trakce, automaticky přibrzďuje individuální levá/pravá zadní nebo levá/pravá přední kola automobilu.

Neděje se tak jen při brzdění, ale i při zrychlování a průchodu přes zatáčku, čímž ESP systém udržuje vůz mimo smyk. Díky ESP je tedy auto stabilnější a ovladatelnější.

Signalizuje kontrolka ESP problém se systémem?

ESP warning light

Navzdory oranžové barvě nemusí kontrolka ESP signalizovat problém s elektronickým stabilizačním systémem. Některé elektronické stabilizační systémy zasahují i do řízení a rychlosti automobilu a v případě potřeby upraví výkon motoru či natočí kola automobilu do požadovaného směru.

Pokud systém zasahuje do řízení, kontrolka ESP se v případě aktivity systému rozbliká. Nejde tedy o žádný problém. Právě naopak, pokud tato kontrolka problikuje, zřejmě ses dostal do náročné jízdní situace a systém ESP zasáhl a stabilizoval vůz.

V určitých případech může tato kontrolka problikovat a následně svítit. Systém v takovém případě zasahuje do řízení aby se vozidlo nedostalo do smyku. Pokud systém funguje správně, kontrolka zhasne hned poté, co se auto stabilizuje.

Pokud však kontrolka ESP neustále svítí i při běžných podmínkách, pravděpodobně jde o problém s elektronickým stabilizačním systémem.

Jaký je rozdíl mezi ESC a ESP systémem?

Mezi systémem ESP (Electronic Stability Program) a ESC (Electronic Stability Control) není v podstatě žádný rozdíl a jedná se o tentýž systém. Jediný rozdíl je tedy v názvu, jelikož výrobci používají rozdílná označení, a to nejen pro tento systém.

Označení elektronického stabilizačního systému

Výrobci aut používají při označení elektronického stabilizačního systému různé zkratky, ale princip fungování těchto systémů je stejný. V případě tohoto systému se můžeš setkat s označeními:

 • ESC (Electronic Stability Control) - obecné označení elektronického stabilizačního systému, ale používá jej Škoda, Fiat, Hyundai, Tesla, Luxgen a Proton

 • ESP (Electronic Stability Program) – označení používá Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab, Suzuki, Lamborghini a Smart

 • ESP (Electronic Stabilization Program) - označení používá Volkswagen (zkratka je stejná jako předešlá, menší rozdíl je jen v celém názvu)

 • VDC (Vehicle Dynamic Control) - označení používá Subaru, Nissan a Infiniti

 • DSC (Dynamic Stability Control) - označení používá Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda a Mini

 • VSA (Vehicle Stability Assist) - označení používá Acura a Honda

 • VSC (Vehicle Stability Control) - označení používá Lexus a Toyota

 • VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - označení používá Lexus a Toyota

 • ASC (Active Stability Control) - označení používá Jaguar a Mitsubishi

 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - označení používá Volvo

 • PSM (Porsche Stability Management) - označení, jak již z názvu vyplývá, používá Porsche

 • M-ASTC (Mitsubishi Active Skid and Traction Control) - označení používá Mitsubishi

 • StabiliTrak - označení používá Buick, Cadillac, Chevrolet (většina modelů), GMC, Pontiac, Saturn, Isuzu a Hummer

 • AdvanceTrac - označení používá Ford, Lincoln a Mercury

 • Active Handling - označení používá Chevrolet (Corvette)

Někteří výrobci používají několik označení, neboť označení se nemusí vztahovat na celou značku, ale na konkrétní model.

Závěr

Od 1. listopadu 2011 musí mít podle nařízení Evropské komise každý nově homologovaný automobil povinně nainstalovaný elektronický stabilizační systém. Od roku 2014 však musí být tímto systémem vybaven každý nově prodávaný vůz.