AUTORIDE

Červené kontrolky v autě: Co dělat, když zasvítí?

Kontrolky na palubní desce
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Červené kontrolky na přístrojové desce, narozdíl od ostatních kontrolek, poukazují na závažný problém, který je nutno vyřešit okamžitě. Pokud se tedy někdy ocitneš v situaci, kdy zasvítí červená kontrolka, neignoruj ji!

Může jít o zataženou ruční brzdu, pootevřené dveře, ale také nízký tlak oleje či přehřívání motoru. V každém případě je však třeba odstavit auto na krajnici a pokud možno problém vyřešit. Každá minuta se počítá a nechceš-li riskovat poškození ať už motoru nebo jiných komponentů, je nutné jednat.

Pokud se problém nedá vyřešit, případně nevíš jak na to, raději zavolej odborníka, ale v některých případech je nutné auto nejen odstavit stranou, ale také vypnout motor.

Airbag vypnutý

Airbag vypnutýAirbag vypnutý

Tato kontrolka je téměř identická jako kontrolka, která poukazuje na chybu v airbagech. Pokud je však symbol airbagu přeškrtnut (obsahuje "X"), upozorňuje na manuálně vypnuté airbagy. Při nárazu tak airbagy nebudou funkční.

Červená kontrolka trojúhelník s vykřičníkem

Červená kontrolka trojúhelník s vykřičníkemČervená kontrolka trojúhelník s vykřičníkem

Tato kontrolka může svítit nebo blikat a často je doprovázena zvukovým varováním, přičemž se mohou rozsvítit i další kontrolky. Pozor! Bezodkladně odstav auto na krajnici a nepokračuj v jízdě.

Pravděpodobně se jedná o vážný problém, jako například nedostatek provozní kapaliny. V závislosti na problému budeš možná také nucen vypnout motor, například při nízkém tlaku oleje v případě spalovacího motoru. Pokud nedokážeš vyřešit problém na místě, raději zavolej odtahovku.

Kontrolka AdBlue

Kontrolka AdBlue

Kontrolka signalizuje nízkou hladinu aditiv AdBlue. Většinou se ke kontrolce zobrazí i informace o udávaném dojezdu a po vyčerpání aditiva už motor nenastartuješ.

Kontrolka airbagu

Kontrolka airbaguKontrolka airbaguKontrolka airbagu

Tato kontrolka signalizuje chybu v elektronice nebo v kontaktu airbagového systému. Může se stát, že airbagy při nárazu nevystřelí nebo vystřelí samovolně, proto doporučujeme (je-li to možné) deaktivovat airbagový systém a navštívit servis.

Kontrolka akumulátoruČtěte více

Kontrolka akumulátoruKontrolka akumulátoru

Tuto kontrolku můžeš vidět při startování vozidla. Pokud zůstává svítit, na vině je buď porucha alternátoru nebo roztržen hnací řemen alternátoru. S takovou poruchou lze zajít do servisu pouze pokud ti neskape motor po vybití baterie. Mnohem lepší alternativou je však ihned zavolat odtahovku.

Kontrolka bezpečnostních pásů

Kontrolka bezpečnostních pásů

Rozsvícená kontrolka signalizuje nepřipoutaného pasažéra. Kromě toho tě na to upozorňuje i hlasité pípání.

Kontrolka brzd

Kontrolka brzdKontrolka brzdKontrolka brzd

V případě, že tato kontrolka svítí, zřejmě máš zataženou ruční brzdu nebo nedostatek brzdové kapaliny. Páku je třeba ihned uvolnit, pokud však kontrolka svítí i nadále, je třeba zastavit a zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny, protože se může stát, že brzdy přestanou fungovat.

Kontrolka brzdových destičekČtěte více

Kontrolka brzdových destiček

Tato kontrolka znamená problém s brzdovými destičkami nebo jejich nadměrné opotřebení. V každém případě doporučujeme okamžitou výměnu, protože brzdy nemusí mít dostatečný účinek.

Kontrolka chladicí kapalinyČtěte více

Kontrolka chladicí kapaliny

Tato kontrolka se rozsvítí v případě, že je hladina chladicí kapaliny pod minimální úrovní nebo také pokud se motor přehřívá. Pokud se tak stane, měl bys zastavit a zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. V případě, že je třeba chladicí kapalinu dolít, můžeš tak učinit až po vychladnutí motoru na 60 stupňů (zhruba čtvrt hodina a více, v závislosti na venkovní teplotě).

Pokud nemáš po ruce chladící kapalinu či destilovanou vodu, můžeš nouzově použít i obyčejnou vodu (při větším množství je však třeba později navštívit servis). Únik chladicí kapaliny může způsobit poškozená vodní pumpa, prasklá hlava, netěsnosti v chladicím systému či prasklý chladič. Pokud chladicí kapalina neuniká, přehřívání motoru může zapříčinit i nefunkční spínač nebo ventilátor.

Kontrolka Front Assist

Kontrolka Front Assist

Tato kontrolka zasvítí, pokud systém Front Assist detekoval riziko kolize. V takovém případě je třeba okamžitě zabrzdit nebo se vyhnout překážce. Kontrolka Front Assist by měla přestat svítit jakmile riziko kolize pomine. Pokud však zůstává svítit i za běžných podmínek, zřejmě došlo k chybě a je třeba zajít do servisu.

Kontrolka kapoty

Kontrolka kapoty

Svítí, pokud kapota není správně zavřená. Pokud kontrolka zůstává svítit i po správném zavření kapoty, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka klíče

Kontrolka klíčeKontrolka klíčeKontrolka klíče

Tato kontrolka může mít několik významů. Zasvítit může kvůli slabé baterii v klíči, vadné anténě přijímající signál z klíče nebo selhání v bezpečnostním systému vozidla. V případě vozidel s bezklíčovým startováním může upozorňovat řidiče na to, aby umístil klíč nedaleko zapalování z bezpečnostních důvodů.

Kontrolka kufru

Kontrolka kufru

Svítí, pokud kufr není správně zavřený. Pokud kontrolka zůstává svítit i po správném zavření kufru, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka limitu rychlosti (speed limiter)

Kontrolka limitu rychlosti (speed limiter)

Tato kontrolka se rozsvítí v případě překročení maximální nastavené rychlosti.

Kontrolka odstupu

Kontrolka odstupuKontrolka odstupu

Kontrolka signalizuje malou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. V takovém případě je třeba ihned zpomalit a udržovat si větší odstup.

Kontrolka otevřených dveří

Kontrolka otevřených dveří

Tato kontrolka se rozsvítí v případě pootevřených nebo nedostatečně zavřených dveří.

Kontrolka řízení

Kontrolka řízeníKontrolka řízení

S touto kontrolkou se setkáš, pokud máš problém s posilovačem řízení. Porucha může být v elektrice nebo servo čerpadle. Jízda s takovým vozidlem je možná, avšak musíš se smířit se sníženým nebo nulovým účinkem posilovače řízení.

Kontrolka servisu

Kontrolka servisu

Může mít různé formy od klíče či různých hlášení. Může se jednat o plánovanou (nastavenou intervalovou) kontrolu, ale také neočekávanou poruchu a potřebu co nejdříve zajít do servisu.

Kontrolka systému Start-Stop

Kontrolka systému Start-Stop

Rozsvítí se v případě, že systém start-stop vypnul motor. Po stlačení spojky se motor nastartuje, při automatice je třeba uvolnit brzdový pedál.

Kontrolka tlaku olejeČtěte více

Kontrolka tlaku oleje

Tato kontrolka upozorňuje na nedostatečný tlak oleje, jedním z důvodů může být příliš nízká hladina oleje. Vozidlo je třeba ihned odstavit a motor vypnout, protože mazání není dostatečné. Pokud je oleje dostatek nebo kontrolka svítí i po dolití, vypni motor a zavolej odtahovku. V opačném případě riskuješ zadření motoru, jelikož může být poškozeno olejové čerpadlo.

Kontrolka zámku řízení

Kontrolka zámku řízení

Pokud tato kontrolka zasvítí během jízdy, okamžitě odstav vozidlo a zavolej odtahovku. V opačném případě hrozí úplné zablokování řízení během jízdy. Pokud svítí v oranžové barvě, v jízdě můžeš pokračovat, ale co nejdříve navštiv servis.

Kontrolka zapalování

Kontrolka zapalování

Tato kontrolka může naznačovat problém se spínačem zapalování nebo se samotným klíčem. Pokud se tato kontrolka rozsvítí, nevypínej zapalování, protože ho už zřejmě nebudeš moci zapnout. Doporučujeme proto okamžitou návštěvu autorizovaného servisu.

Kontrolka zapalování má také oranžovou variantu, která také poukazuje na chybu se spínačem zapalování. Přestože tato má varovnou funkci, je rozumné naplánovat si návštěvu servisu a předejít horšímu problému.

Nízká hladina brzdové kapaliny

Nízká hladina brzdové kapaliny

Tato kontrolka zasvítí při nedostatku brzdové kapaliny. Vozidlo co nejrychleji odstav, zkontroluj hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby ji doplň. Brzdová kapalina může unikat z různých důvodů, ale v jízdě rozhodně nepokračuj při nízké hladině. Může se totiž stát, že brzdy přestanou zcela fungovat.

Nízká hladina motorového oleje

Nízká hladina motorového olejeNízká hladina motorového oleje

Má podobný tvar jako kontrolka tlaku oleje, tato však upozorňuje konkrétně na nízkou hladinu oleje. Vozidlo však okamžitě odstav a vypni motor. Pokud je oleje dostatek nebo kontrolka zůstává svítit i po dolití a nastartování, vypni motor a zavolej odtahovku. V opačném případě riskuješ zadření motoru, jelikož mazání není dostatečné.

Parkovací brzda

Parkovací brzda

Tato kontrolka upozorňuje na zataženou parkovací brzdu. Odstav vozidlo a před pokračováním jízdy uvolněte parkovací brzdu. Po uvolnění páky parkovací brzdy by měla kontrolka zhasnout. Pokud zůstane svítit i nadále, auto nech odstavené a kontaktuj autorizovaný servis.

Porucha elektronické parkovací brzdy

Porucha elektronické parkovací brzdy

Elektronická parkovací brzda má poruchu a je třeba zajet s autem bezodkladně do servisu. Kontrolka bez symbolu klíče poukazuje na zataženou parkovací brzdu.

Porucha převodovky

Porucha převodovkyPorucha převodovky

Tato kontrolka poukazuje na vážný problém s převodovkou. Auto okamžitě odstav a zavolej odtahovku. Pokračování v jízdě může způsobit fatální poškození převodovky, jejíž oprava je velmi nákladná.

Porucha vzduchového pružení

Porucha vzduchového pružení

Tato kontrolka varuje před poruchou systému vzduchového pružení, ať už kvůli úniku vzduchu nebo nedostatečnému dofoukání. Stejně jako u tlumičů pérování, doporučuje se jezdit opatrně a zajet do servisu.

Vysoká teplota oleje v převodovce

Vysoká teplota oleje v převodovceVysoká teplota oleje v převodovce

Tato kontrolka upozorňuje na příliš vysokou teplotu oleje v převodovce. Pokud se rozsvítí, okamžitě odstav auto na krajnici a nech ho vychladnout. V opačném případě hrozí poškození předovodky, jejíž oprava je velmi nákladná. Pokud by se kontrolka objevila znovu nebo nezhasla i po vychladnutí, je třeba zavolat odtahovku.