Nepravidelný chod motoru: Toto je 10 nejčastějších příčin

Tachometer
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Nepravidelný chod motoru trápí mnohé řidiče jak starých, tak nových automobilů. Někteří řidiči však tento problém ignorují a přitom si ani neuvědomují, jak velkou chybu dělají.

Zanedbávání tohoto problému totiž může způsobit celou řadu dalších, mnohem nákladnějších problémů. Jaká porucha však může způsobovat nepravidelný chod motoru? Co zkontrolovat a na co si dát pozor? Pojďme se na to podívat.

Obsah

Úvod

Na začátek je však třeba dodat, že za nepravidelným chodem motoru nemusí stát jen jedna porucha. Někdy se za tímto problémem skrývá několik poruch a tak je velmi obtížné zjistit, které komponenty jsou vadné.

Nepravidelný chod motoru je často doprovázen obtížnými starty, kolísáním otáček na volnoběhu či vynecháváním motoru během jízdy, ale také ztrátou výkonu motoru a zvýšenou spotřebou paliva.

Nepravidelný chod motoru nejčastěji způsobují:

1. Zapalovací svíčky

Spark plugs

Nesprávné a tedy nedostatečné zapálení směsi může být jednou z příčin nepravidelného chodu motoru. Při tomto problému je třeba zkontrolovat stav zapalovacích svíček.

Elektrody zapalovacích svíček se totiž časem opotřebovávají, ale kromě toho mohou být zaneseny různými usazeninami. Tyto nečistoty lze odstranit, ale jelikož zapalovací svíčky nepatří mezi drahé součástky, doporučuje se jejich výměna.

Pokud jsou totiž zapalovací svíčky nadměrně opotřebované či zanesené, není spalování palivové směsi optimální, protože svíčka nefunguje nebo funguje přerušování. V takovém případě pracuje motor na méně válců, což má za následek trhání, nepravidelný chod celého motoru a tím pádem i snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby paliva.

2. Zapaľovacie cievky

Porucha zapalovacích cívek se projevuje stejným způsobem jako nefunkční zapalovací svíčka. Výsledkem je tedy opět trhavý, nepravidelný chod motoru a pokles výkonu.

V tomto případě je však řešení problému velmi jednoduché. Stačí jen vyměnit vadnou cívku a motor bude opět šlapat tak, jak má. Kromě toho tě na tuto poruchu upozorní svítící kontrolka motoru.

3. Škrticí klapka

Throttle body

Problém se škrtící klapkou spočívá v jejím zanesení různými nečistotami. Zanesená škrtící klapka se projevuje několika způsoby, jako například nepravidelným chodem motoru, kolísáním otáček na volnoběhu, zhasínáním motoru, ale i špatnými starty. Na některé z těchto problémů tě však může, ale nemusí upozornit svítící kontrolka motoru.

Ani v tomto případě není obtížné odstranit poruchu. Škrticí klapku stačí jen jednoduše demontovat a následně vyčistit pomocí vhodných čistících prostředků. Škrticí klapku však můžeš vyčistit i bez demontáže, a to tak, že při nastartovaném motoru aplikuješ čistící prostředek na těleso klapky.

4. Váha vzduchu

Mass flow sensor

Porucha váhy vzduchu může také stát za nepravidelným chodem motoru a ostatními problémy, které tento jev provázejí. K poruše váhy vzduchu může dojít v případě jejího nadměrného znečištění či poškození. Poškozená či nadměrně znečištěná váha vzduchu sice může fungovat i nadále, ale změny v chodu motoru jsou značné a všimne si jich i úplného laika.

Mezi nejčastější příznaky poškození váhy vzduchu patří obtížné starty motoru, vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky motoru, nerovnoměrný chod motoru, cukání při akceleraci či zhasínání motoru. Tento problém lze odstranit velmi jednoduše, ale ne vždy levně, a to výměnou váhy vzduchu.

5. Lambda sonda

Lambda probe

Lambda sonda je senzor ve výfukovém potrubí, který porovnává vzduch ve výfukovém potrubí se vzduchem v okolí motoru a na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Tento signál je odeslán řídicí jednotce motoru, která poté pomocí škrtící klapky a vstřikovačů upraví poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru.

Typickým projevem poškozené či nefunkční lambda sondy jsou špatné starty a zápach benzínu z výfuku, respektive pro pravé autíčkáře se jedná spíše o vůni. Porucha se však může projevovat i zvýšenou spotřebou paliva, nepravidelným chodem motoru či kolísáním otáček.

V některých případech lze poruchu lambda sondy identifikovat fyzicky tak, že je zanesena velkým množstvím sazí. Ne vždy však poruchu lambda sondy odhalí její fyzická kontrola a tak je nejlepším řešením zajet do servisu, napojit automobil na diagnostiku a zjistí-li se, že se jedná o poruchu právě této komponenty, je třeba poškozený senzor vyměnit. Na poruchu lambda sondy tě však obvykle upozorní svítící kontrolka motoru.

6. Ztráta komprese

Ztráta komprese je vážný problém, který sice lze vyřešit, ale jen za nemalé peníze. Ztrátu komprese způsobují netěsnosti ve spalovacím prostoru. Tyto netěsnosti mohou být způsobeny:

  • opotřebovaným nebo zničeným pístním kroužkem

  • opotřebovaným válcem motoru

  • poškozenou hlavou válců

  • poškozeným těsněním pod hlavou válců

  • poškozeným ventilem

  • poškozenou pružinou ventilu

  • opotřebovaným sedlem ventilu

Všechny tyto problémy způsobují netěsnost spalovacího prostoru, což vede k vytlačování směsi během komprese a následnému snížení výkonu motoru, které může být doprovázeno nepravidelným chodem motoru či kolísáním otáček.

Vytlačováním směsi se totiž snižuje tlak ve spalovacím prostoru, který by jinak působil na písty. Je třeba také dodat, že oprava jakéhokoli z těchto problémů je poměrně pracná a hlavně drahá záležitost.

7. Vzduchový filtr

Air filter

Vzduchový filtr má výrazný vliv na činnost motoru. Pokud je vzduchový filtr nadměrně zanesen, způsobí to, že do válců se nedostane dostatečné množství vzduchu, což se projevuje citelným poklesem výkonu, zvýšenou spotřebou paliva a někdy i nerovnoměrným chodem motoru či kolísáním otáček motoru.

Pokud tedy zaregistruješ, že motor tvého auta nemá výkon jako kdysi a spotřeba paliva narostla, měl by ses v první řadě zaměřit na kontrolu a v případě potřeby na výměnu vzduchového filtru. Cena vzduchového filtru je velmi nízká a výměnu zvládne snad i opice.

8. Palivový filtr

Oil and fuel filter

Problém s dodávkou paliva výrazně ovlivňuje celý chod motoru. Za tímto problémem se může častokrát skrývat naprostá maličkost, a tou je právě zanesený palivový filtr.

Pokud je totiž palivový filtr nadměrně zanesen, nepropustí dostatečné množství paliva. Výměna palivového filtru je však velmi jednoduchá a levná záležitost.

9. Vstřikovače

Nepravidelný chod motoru mohou způsobovat také přetékající či zanesené vstřikovače. Kromě nepravidelného chodu motoru doprovázeného kolísáním otáček se však tento problém projevuje citelným poklesem výkonu.

Řešení tohoto problému je však poměrně náročné a hlavně nákladné. Existují totiž jen dvě možnosti, a to buď drahá oprava nebo ještě dražší výměna vstřikovačů.

10. Řídící jednotka a různé snímače

ECU (engine control unit)

Další z tohoto nesčetně velkého množství příčin nepravidelného chodu motoru může být právě řídící jednotka motoru či různé snímače, které jí zasílají údaje. Mezi nejdůležitější čidla patří lambda sonda, váha vzduchu, čidlo polohy klikové hřídele, čidlo klepání, čidlo teploty chladicí kapaliny či čidlo vačkového hřídele.

Všechny tyto snímače posílají řídicí jednotce motoru různé informace, na základě kterých je řídicí jednotka schopna řídit chod motoru podle aktuálních požadavků. Díky těmto snímačům je řízeno například načasování vstříknutí paliva, délka vstřiku paliva, předstih zapálení směsi a množství dalšího.

Pokud některé čidlo nefunguje správně, řídící jednotka motoru dostává chybné údaje, kvůli čemuž může do válců vstřikovat nesprávné množství paliva či chybně načasovat předstih zapálení směsi.

V obou případech však motor nepracuje správně, což má za následek nejen zvýšenou spotřebu paliva a nižší výkon, ale také nepravidelný chod motoru a kolísání otáček.

Závěr

Samozřejmě existuje nespočet dalších problémů a poruch, které mohou způsobovat nepravidelný chod motoru. V tomto článku jsme se však zaměřili na ty nejčastější problémy, které stojí za tímto problémem.

Na závěr bych ještě dodal, že nejjednodušším způsobem řešení nepravidelného chodu motoru, je diagnostika řídící jednotky motoru.

Pokud se však chyba na diagnostice neukáže, je třeba jít na to starým zaručeným, ale za to pracným způsobem, a to tak, že postupně překontroluješ každou jednu součástku, která by mohla stát za tímto problémem.