AUTORIDE

Systém VDC: Jak funguje systém dynamické kontroly vozidla?

Kontrolka VDC OFF na přístrojové desce
Kontrolka VDC OFF na přístrojové desce
Kontrolka ESC / ESP / VDC
Kontrolka ESC / VDC / DSC
Kontrolka ESC/VDC OFF
Kontrolka VDC OFF
Kontrolka VDC OFF
Kontrolka ESC/VDC OFF
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Systém VDC, v angličtině Vehicle Dynamic Control, označuje systém dynamické kontroly vozidla. Systém VDC slouží ke stabilizaci vozidla a pomáhá zvládat situace v případě ztráty přilnavosti, respektive v případě smyku.

VDC představuje jeden ze systémů elektronické stabilizace a je v podstatě identický jako systém ESC či systém ESP. Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je v názvu a zkratce, ale jejich funkce a účel je stejný.

Obsah

Jak funguje systém VDC?

Systém VDC (dynamické kontroly vozidla) pomáhá stabilizovat vozidlo a zároveň zvládnout kritické situace při řízení auta. Například pokud by se auto mohlo potenciálně dostat do smyku.

Tyto situace vyhodnocuje řídicí jednotka, a to tak, že porovnává údaje o skutečném směru jízdy s údaji o zvoleném směru jízdy (směr, který zvolil řidič pomocí volantu). Pokud se tyto údaje spolu neshodují, systém VDC situaci vyhodnotí jako smyk a začne automobil automaticky stabilizovat a vyrovnávat začínající smyk.

Když systém VDC zjistí ztrátu trakce, automaticky zpracuje informace z ABS a ze senzoru natočení volantu a následně přibrzďuje individuální kola automobilu.

Automatické přibrzďování individuálních kol se odehrává i během zrychlování a přechodu přes zatáčku. Systém VDC tak udržuje auto mimo nebezpečí smyku, aniž by si to řidič uvědomil.

Výhody systému VDC

Díky systému dynamické kontroly vozu je auto stabilnější a ovladatelnější. Moderní a pokročilejší systémy VDC mohou zasahovat i do řízení a rychlosti automobilu a v případě potřeby upraví výkon motoru a natočení volantu.

Tento systém patří k prvkům aktivní bezpečnosti vozidla, protože zabraňuje nechtěné změně směru jízdy v případě smyku. Kromě toho snižuje riziko ztráty trakce a zvyšuje celkovou bezpečnost jízdy. Novější systémy VDC zasahují dokonce i do řízení a překonávají schopnost řidiče zvládat kritické situace.

Ze statistik rovněž vyplývá, že VDC přispívá ke zvýšení aktivní bezpečnosti a tím i ke snížení počtu dopravních nehod. Odhady hovoří o předcházení přibližně 1/10 nehod v případě, kdy by všechna vozidla byla vybavena tímto systémem, respektive systémem elektronické stabilizace.

Komponenty systému VDC

 1. Senzory
 2. Elektronická řídicí jednotka (ECU)
 3. Akční členy

1. Senzory

Systém VDC využívá několik senzorů pro sledování pohybu a dynamiky vozidla:

 • Senzory rychlosti kol měří rychlost otáčení každého kola.
 • Snímač úhlu natočení zjišťuje zamýšlený směr řidiče.
 • Senzor úhlové rychlosti měří rychlost otáčení vozidla kolem své vertikální osy.
 • Senzor bočního zrychlení monitoruje pohyb vozidla do stran.

2. Elektronická řídicí jednotka (ECU)

Elektronická řídicí jednotka je mozkem systému VDC. Zpracovává údaje shromážděné z různých snímačů a určuje nezbytná opatření k udržení stability vozidla.

3. Akční členy

Akční členy jsou komponenty, které provádějí příkazy řídicí jednotky systému VDC. Patří k nim:

 • Modulátor brzd: Nastavuje brzdný tlak na jednotlivých kolech.
 • Ovládání škrticí klapky: Upravuje výstupní výkon motoru.
 • Ovládání převodovky: Mění převodové poměry pro optimalizaci stability vozidla.

Signalizuje kontrolka VDC problém se systémem?

Kontrolka ESC / ESP / VDC

Navzdory oranžové barvě nemusí kontrolka VDC signalizovat problém s dynamickou kontrolou vozidla. Některé moderní systémy dynamické kontroly zasahují i ​​do řízení a rychlosti automobilu a v případě potřeby upraví výkon motoru nebo natočí kola automobilu do požadovaného směru.

Pokud systém zasahuje do řízení, rozblikaná kontrolka VDC není žádný problém, právě naopak. Kontrolka problikuje kvůli aktivitě systému dynamické kontroly. Při náročné jízdní situaci systém VDC zasahuje, aby stabilizoval vůz.

V některých případech může tato kontrolka problikovat a následně svítit. Systém v takovém případě zasahuje do řízení aby se vozidlo nedostalo do smyku. Pokud systém funguje správně, kontrolka zhasne jakmile se auto stabilizuje.

Kontrolka ESC / VDC / DSC

Pokud však kontrolka VDC neustále svítí i během běžné jízdy, jde buď o úmyslné vypnutí systému VDC (u některých modelů jde o specifickou kontrolku), o problém se systémem nebo chybné hlášení.

Specifická kontrolka pro vypnutý VDC systém

Kontrolka VDC OFF

Kontrolky znázorňující vypnutí systému VDC mají specifický tvar, často s nápisem OFF pod kontrolkou VDC nebo také přeškrtnutí standardní kontrolky VDC. Je třeba mít na paměti, že systém je vypnutý/nefunkční i v případě standardní kontrolky VDC, která neustále svítí.

Kontrolka ESC/VDC OFF

VDC ve vozidlech Subaru

Většina aut značky Subaru mají standardně pohon všech kol. Systém VDC spolupracuje s pohonem AWD (All Wheel Drive) pro zajištění maximální trakce a stability.

Subaru tvrdí, že s pohonem všech kol získá brzdné kolo trakci rychleji než v případě auta s pohonem dvou kol. Systém VDC může kromě standardní funkce snížit průtok paliva na omezení točivého momentu pro dosažení lepší stability.

VDC ve vozidlech Nissan a Infiniti

Systém VDC funguje v případě aut značky Nissan a Infiniti stejně jako standardní systémy elektronické stabilizační kontroly. Kromě toho však pomáhá omezit přetáčivost a nedotáčivost.

Kontrolka VDC OFF

Ve většině aut značky Nissan či Infiniti je vypínač VDC OFF pro vypnutí systému dynamické kontroly.

VDC v moderních vozidlech

Mnohé země uznaly výhody systému VDC a nařídily jeho zahrnutí do nových vozidel. VDC systém se tak stal standardní funkcí většiny automobilů.

Výrobci pokračují ve zdokonalování systému VDC, zahrnující nové technologie pro zvýšení výkonu a bezpečnosti.

Jaký je rozdíl mezi VDC a ESC systémem?

Mezi systémem VDC (Vehicle Dynamic Control) a ESC (Electronic Stability Control) není v podstatě žádný rozdíl a jedná se o tentýž systém. Jediný rozdíl je tedy v názvu, jelikož výrobci používají rozdílná označení, a to nejen pro tento systém.

Označení elektronického stabilizačního systému

Výrobci aut používají při označení elektronického stabilizačního systému různé zkratky, ale princip fungování těchto systémů je stejný. V případě tohoto systému se můžeš setkat s označeními:

 • ESC (Electronic Stability Control) - obecné označení elektronického stabilizačního systému, ale používá jej Škoda, Fiat, Hyundai, Tesla, Luxgen a Proton

 • ESP (Electronic Stability Program) – označení používá Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab, Suzuki, Lamborghini a Smart

 • ESP (Electronic Stabilization Program) - označení používá Volkswagen (zkratka je stejná jako předešlá, menší rozdíl je jen v celém názvu)

 • VDC (Vehicle Dynamic Control) - označení používá Subaru, Nissan a Infiniti

 • DSC (Dynamic Stability Control) - označení používá Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda a Mini

 • VSA (Vehicle Stability Assist) - označení používá Acura a Honda

 • VSC (Vehicle Stability Control) - označení používá Lexus a Toyota

 • VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - označení používá Lexus a Toyota

 • ASC (Active Stability Control) - označení používá Jaguar a Mitsubishi

 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - označení používá Volvo

 • PSM (Porsche Stability Management) - označení, jak již z názvu vyplývá, používá Porsche

 • M-ASTC (Mitsubishi Active Skid and Traction Control) - označení používá Mitsubishi

 • StabiliTrak - označení používá Buick, Cadillac, Chevrolet (většina modelů), GMC, Pontiac, Saturn, Isuzu a Hummer

 • AdvanceTrac - označení používá Ford, Lincoln a Mercury

 • Active Handling - označení používá Chevrolet (Corvette)

Někteří výrobci používají několik označení, neboť označení se nemusí vztahovat na celou značku, ale na konkrétní model.

Závěr

Dynamická kontrola stability je základní technologie pro zlepšení stability vozidla a snížení rizika nehod. Monitorováním a úpravou chování vozidla v reálném čase poskytuje systém VDC lepší kontrolu a ovladatelnost, díky čemuž je auto bezpečnější zejména v případě zhoršených jízdních podmínek.