AUTORIDE

Přetáčivost a nedotáčivost: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Driftování na parkovišti
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Přetáčivost a nedotáčivost je jev, který doprovází jízdu v automobilu během průjezdu zatáčkami ve vyšších rychlostech či nepříznivém stavu vozovky. Jak už z předchozích článků všichni dobře víme, vůz může dostat jen dva typy smyků, a to buď přetáčivý nebo nedotáčivý.

V případě, že klouže přední náprava, jedná se o nedotáčivý smyk, ale a pokud skluzu zadní náprava, jde o přetáčivý smyk. Samozřejmě existují situace, kdy klouzají všechna čtyři kola automobilu. Každý smyk však vždy začíná nějakým způsobem, a to buď ztrátou adheze kol přední nápravy či ztrátou adheze kol zadní nápravy.

Obsah

Pojďme si tedy říci něco o tom, jak vzniká přetáčivý a nedotáčivý smyk, ale také o tom, jakým způsobem lze oba typy smyku zvládnout.

Jak vzniká přetáčivý smyk?

Přetáčivost

Při přetáčivosti mají přední pneumatiky větší přilnavost než zadní. V tomto případě dochází k situaci, že při průjezdu zatáčkou ve vysoké rychlosti či prudké změně směru se dostane zadní náprava automobilu do smyku.

Příčinou přetáčivého chování automobilu je tedy ztráta přilnavosti kol na zadní nápravě. To znamená, že při přetáčivém smyku zatočí přední část automobilu ochotně do zatáčky, ale ve chvíli, kdy má automobil změnit směr, pokračuje zadní část původním směrem. To způsobí přetočení automobilu do protisměru nebo nekontrolovatelnou rotaci, slangově řečeno „hodiny“. Název přetáčivost je tedy odvozen od faktu, že vozidlo při přetáčivém smyku příliš zatáčí.

Narozdíl od nedotáčivého smyku, při kterém vozidlo pokračuje po přímce, začíná u přetáčivého smyku vozidlo provádět rotaci kolem vlastní osy. Při velmi silné rotaci stejně jako při nedotáčivém smyku může vozidlo vyletět ze silnice vnějším okrajem zatáčky.

Na jakých autech je přetáčivý smyk častější?

Přetáčivost se zpravidla objevuje u automobilů se zadním náhonem, ale výjimkou nejsou ani vozidla s pohonem přední nápravy. V případě vozidla s předním náhonem je poměrně komplikované a hlavně nebezpečné dosáhnout přetáčivého smyku.

Dostat přetáčivý smyk na vozidle bez hnané zadní nápravy je však velmi nebezpečné, protože neexistuje žádná možnost jak jej kontrolovat.

Jak zvládnout přetáčivý smyk?

Zvládnutí přetáčivého smyku není tak jednoduché jako zvládnutí nedotáčivého smyku. Vyžaduje to mnohem více zkušeností a obezřetnější práci, jak s volantem, tak s plynovým pedálem.

V případě, že vozidlo dostane přetáčivý smyk, je třeba prudce vytočit volant do opačné strany než je průběh zatáčky. To znamená, že přední kola svého automobilu nasměruješ ven ze zatáčky. Tímto způsobem lze eliminovat změnu osy vozidla, což umožní automobilu pokračovat v původní trajektorii, avšak pouze stranou.

Následně je však možné smyk zadní nápravy korigovat přidáním nebo ubráním plynu. Přidání plynu může usměrnit zadní část vozidla při smyku v zatáčce s velkým poloměrem a ubrání plynu zase pomůže získat přilnavost při smyku v obloucích s malým poloměrem.

Pokud je však reakce na přetáčivý smyk nepřiměřená, může vozidlo po získání přilnavosti a přílišném natočení vůči ose vozovky okamžitě dostat další přetáčivý smyk, který odhodí zadní část vozidla do opačné strany.

Nebezpečí přetáčivého smyku

Nebezpečí přetáčivého smyku se skrývá ve složitosti jeho zvládnutí, protože plné přidání plynu, ale ani plné ubrání plynu obvykle nejsou řešením vzniklé situace. Právě proto je nutné velmi opatrně pracovat s plynovým pedálem a volantem automobilu.

Pokud však dostane protáčivý smyk vůz, který není poháněn zadní nápravou, je prakticky nemožné takový smyk zvládnout, protože řidič nemá prostředky k ovlivňování adhezních schopností zadní nápravy.

Jak vzniká nedotáčivý smyk?

Nedotáčivost

Příčinou nedotáčivého chování automobilu je ztráta přilnavosti kol na přední nápravě. Při nedotáčivosti auto adekvátně nereaguje na zatočení volantu. Vůz tedy při nedotáčivém smyku pokračuje přímým směrem a nekopíruje úhel natočení volantu.

K nedotáčivému smyku obvykle dochází během zatáčení vozidla v kombinaci se změnou momentu působícího na přední kola. Čím prudší je změna momentu, který působí na kola, tím stoupá pravděpodobnost vzniku smyku.

Při nedotáčivém smyku nevedou přední kola i přes jejich natočení automobil do zatáčky, protože přední náprava je ve smyku. V případě, že vozidlo znovu nezíská kontakt s vozovkou, nekontrolovatelně vyletí vnějším okrajem zatáčky.

Nedotáčivý smyk však nemůže vzniknout na vozidle, které akceleruje z místa. U stojícího vozu totiž v případě ztráty přilnavosti pneumatik neexistuje žádná síla, která by automobil tlačila dopředu.

Jak zvládnout nedotáčivý smyk?

K tomu, aby si vůz dostal z nedotáčivého smyku, stačí jen jednoduše ubrat plyn a počkat, až kola na hnací nápravě opět nezískají přilnavost. V žádném případě se však nedoporučuje začít prudce brzdit nebo přehnaně natočit volant, protože to by mohlo vést k ještě větší ztrátě přilnavosti pneumatik.

Při zvětšení natočení kol totiž hrozí, že poté, co přední kola opět získají přilnavost, začnou se znovu odvalovat po vozovce, což způsobí prudkou změnu směru vozidla. Tato změna směru však může vést až k přetáčivému smyku, jehož zvládnutí vyžaduje velkou dávku zkušenosti a na vozidle s předním náhonem je to velmi náročné.

Vznikne-li nedotáčivý smyk na vozidle se zadní hnací nápravou, obvykle k eliminaci smyku stačí jen snížit tlak na brzdy nebo srovnat kola přední nápravy.

Video znázorňující rozdíl mezi přetáčivým a nedotáčivým smykem