Výkon a točivý moment motoru: Který z těchto parametrů je důležitější?

Engine
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Výkon a točivý moment jsou základní technické parametry spalovacího motoru. Na těchto parametrech závisí nejen maximální rychlost a akcelerace automobilu, ale také spotřeba paliva či schopnost zdolávat stoupání a podobně.

Výkon motoru se oficiálně udává v kilowattech (kW), ale běžně se preferuje koňská síla (PS, HP, ks). Jednotkou točivého momentu, hovorově "kruťáku" je Newtonmeter (Nm).

Obsah

U dvou konstrukčně identických motorů platí pravidlo, že motor, který má větší zdvihový objem, má větší výkon, ale také točivý moment. Maximálního výkonu a maximálního točivého momentu však dosahuje motor při rozdílných otáčkách.

Největší výkon má motor ve vyšších otáčkách a největší točivý moment zase při nižších otáčkách.

Výkon a točivý moment: Co je důležitější?

Tachometer

U závodních či sportovních automobilů, které neustále jezdí naplno, je nejdůležitějším parametrem motoru maximální výkon. Od maximálního výkonu zavisí maximální rychlost automobilu, ale také rychlost akcelerace. Převodovka takového automobilu je tedy odstupňována tak, aby auto co nejrychleji akcelerovalo a dosahovalo co nejvyšší rychlosti.

U motorů osobních automobilů jsou kromě maximálního výkonu a maximální rychlosti velmi důležité i jiné parametry. Osobní automobily totiž nejezdí neustále naplno. Právě naopak, motor osobních automobilů pracuje převážně v různých režimech, a proto je zapotřebí, aby měl dostatečný točivý moment v co nejširším spektru otáček.

Odstupňování převodovky je tedy jiné a nepřizpůsobuje se jen na maximální rychlost a akceleraci, ale také na snížení spotřeby paliva. Kromě toho musí mít motor osobního automobilu mnohem větší životnost než motor závodního auta. Všechny tyto parametry jsou však protichůdné a tak musí výrobci při konstruování motorů zvolit ten správný kompromis.

Nejvyšší převodový stupeň je tedy nastaven tak, aby stabilizoval maximální rychlost automobilu dříve než dosáhne motor maximálních otáček.

Tachometer

Díky tomuto nastavení je možné, aby mohl automobil trvale udržovat svoji maximální rychlost, a to bez rizika, že se motor poškodí. Nižší převody jsou na druhou stranu nastaveny tak, aby automobil dosahoval potřebného zrychlení, měl přijatelnou spotřebu, nízké emise a aby pasažéry neotravoval nadměrný hluk motoru.

Velmi důležitou vlastností osobního automobilu je kromě spotřeby také jeho pružnost. Čím větší točivý moment motor má, tím pružnější je. Šofér osobního automobilu při běžné jízdě tak více využívá maximálního točivého momentu než maximálního výkonu motoru. Právě proto se výrobci automobilů soustřeďují více na zvyšování maximálního točivého momentu a jeho posunutí do nižších otáček než na zvyšování maximálního výkonu.

Při běžné jízdě totiž řidič automobilu využívá převážně oblast nízkých a středních otáček motoru. Čím vyšší je tedy točivý moment a čím nižší je ve spektru otáček položen, tím bude automobil pružnější a bude snáze překonávat stoupání, bez využívání maximálního výkonu motoru.

Nejsou koně jako koně:

Mitsubishi Evo

Jak jsem již zmiňoval, výkon motoru se udává v kilowatech (kW) ale iv koňských silách. Tyto dvě jednotky vyjadřují stejnou veličinu, avšak nejsou shodné. Aby ses dopracoval k výkonu automobilu v koňské síle (PS, HP, ks), stačí jednoduše vynásobit počet kilowatů číslem 1,36 nebo v opačném případě tímto číslem vydělit počet koní, čímž získáš počet kW.

U amerických aut to však neplatí, protože Američané používají odlišnou normu pro měření koňských sil. Aby ses tedy dopracoval ke kW amerických automobilů, musíš vydělit počet koní číslem 1,34. Jeden americký kůň má tedy sílu 1,015 evropského koně.

Výkon udávaný v amerických koňských silách je označen zkratkou HP a výkon udávaný v evropských koňských silách je zase označen zkratkou PS.

Není krouťák jako krouťák:

Kromě výše zmíněné odlišnosti, můžeš narazit i na jiné zvláštnosti. Anglický a americký točivý moment se neudává v Newtonmetrech (Nm), ale v librách na stopu (ft-lbs). Stejně jako v předchozím případě, i tyto dvě jednotky udávají stejnou veličinu, ale nejsou shodné.

Anglický a americký točivý moment je "silnější" než evropský a 1 ft-lbs se rovná 1,356 Nm. Americké a anglické automobily jsou tedy papírově silnější než ty evropské. Škoda však, že větší výkon je jen na papíře a ne pod kapotou.

Jak se měří výkon motoru?

K měření výkonu se používá dynamometr, také známý také jako výkonová brzda. Dynamometr měří výkon motoru převodem na elektrickou energii.

Výkon a točivý moment motoru tedy vštěpují automobilu jeho vlastnosti.

Dá se přepočítat koňská síla na lidskou?

Jen pro zajímavost koňská síla (PS, HP, ks) je oproti lidské síle téměř desetinásobná 1 kůň = 9,863 člověka.