AUTORIDE

Na jaké poruchy tě upozorní konkrétní barva kouře z výfuku?

Černý kouř z výfuku
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

V době dvoutaktních motorů nebyl kouř z výfuku ničím výjimečným, kouřilo téměř každé jedno auto. Dnešní moderní auta prakticky nekouří, ale když začnou, znamená to problém. Kouř z výfuku tě tedy může upozornit na možný problém či poruchu motoru. O jakou poruchu se však jedná, ti napoví barva kouře.

Právě proto jsme pro tebe připravili článek, ve kterém se dozvíš, co znamená přesná barva kouře, podle čehož budeš moci alespoň přibližně určit, kde se stala chyba a co bys měl zkontrolovat, popřípadě opravit. Pojďme se tedy na to podívat:

Obsah

1. Černý kouř z výfuku

Černý kouř z výfuku

Černý kouř z výfuku je příznakem, že motor tvého auta spaluje příliš bohatou směs. Znamená to, že do válců se dostává mnohem větší množství paliva, než by k určitému poměru vzduchu patřilo. Kvůli spalování bohaté směsi dochází k nedokonalému spalování a výsledkem je právě černý kouř, který obsahuje větší množství sazí.

Za nedokonalým spalováním a tedy černým kouřem z výfuku může stát porucha palivového systému nebo problém s dodávkou vzduchu. Černý kouř z výfuku může být doprovázen mimo jiné i vysokou spotřebou paliva, obtížnými starty či ztrátou výkonu.

U zážehových motorů může být příčinou nedokonalého spalování porucha lambda sondy, váhy vzduchu nebo protékající vstřikovače. U vznětových motorů může být příčinou nedokonalého spalování zase porucha vysokotlakého čerpadla paliva, váhy vzduchu či porucha vstřikovačů. U obou motorů však může být tento problém způsoben i nadměrným zanesením vzduchového filtru.

Dobrou zprávou však je, že z krátkodobého hlediska nemůže spalování bohaté směsi motoru nijak výrazně uškodit. Z dlouhodobého hlediska však může spalování bohaté směsi vést k vážným problémům a právě proto by si měl tento problém vyřešit co nejdříve.

Motor, který spaluje bohatou směs, totiž produkuje více sazí. Tyto saze se dostávají do motorového oleje, což vede k rychlejšímu zakarbonování pístních kroužků, zanesení olejového filtru či kanálků, přes které je motorový olej veden a celkově k většímu opotřebování jednotlivých částí motoru, vlivem znehodnoceného motorového oleje.

2. Bílý kouř z výfuku

Bílý kouř z výfuku

Bílý kouř z výfuku, je vlastně jen vodní pára. Je však třeba rozlišovat, zda se nejedná jen o přirozený jev vlivem nízkých venkovních teplot. Bílý kouř je totiž zcela přirozený jev při zahřívání studeného motoru.

Pokud se však bílý kouř objevuje za autem i tehdy, je-li dobře zahřátý a venkovní teplota je v normě, znamená to, že motor spaluje vodu, respektive chladící kapalinu, která se dostala do válců. To může být způsobeno poškozeným těsněním pod hlavou válců nebo prasklou hlavou válců, či dokonce v tom nejhorším případě prasklým blokem válců. Ani v jednom z těchto případů však neraťej, že oprava bude levná záležitost.

To, zda chladicí kapalina proniká do prostoru válců, můžeš zjistit nahlédnutím do expanzní nádobky chladicí kapaliny. Pokud se hladina chladicí kapaliny snížila, nebo se na její hladině nacházejí mastné skvrny, je téměř jisté, že se chladicí kapalina mísí s motorovým olejem.

Problém s pronikající chladící kapalinou do prostoru válců však můžeš odhalit i tak, že odšroubuješ víčko, přes které se nalévá motorový olej. Pokud se na spodní straně víčka nachází emulze, znamená to, že do motorového oleje se dostala chladicí kapalina.

Emulze na spodku víčka se však může objevit i tehdy, pokud s autem jezdíš krátké trasy, zejména v chladném počasí, kdy se motor nestihne zahřát na svoji provozní teplotu.

Problém s bílým kouřem však není třeba brát lehkovážně. Pokud proniká chladicí kapalina do prostoru válců, neměl bys auto používat, dokud tento problém neodstraníš. Pokud tento problém budeš zanedbávat, způsobíš tím zvýšené opotřebování všech mechanismů motoru, což v konečném důsledku může vést až k poškození motoru.

3. Modrý a šedý kouř z výfuku

Modrý kouř z výfuku

Modrý kouř z výfuku znamená jediné, motorový olej se dostává do prostoru válců. Čím větší množství motorového oleje proniká do válců, tím více auto kouří. Průvodním jevem pronikání oleje do válců je nadměrná spotřeba motorového oleje.

Motorový olej se může do válců dostat několika způsoby, a to buď skrze opotřebované pístní kroužky, vložky válců či opotřebované písty nebo samotné válce. U přeplňovaných motorů však za modrým kouřem může stát i samotné turbodmychadlo, které má opotřebovaná ložiska či poškozené těsnění.

Opotřebení v oblasti válce doprovází ztráta komprese. Třeba však dodat, že výše zmíněné závady nenastanou na všech válcích současně a tak je vadný válec lze snadno odhalit porovnáním zapalovacích svíček nebo změřením komprese a jejím porovnáním s ostatními válci.

Modrý kouř tedy obvykle znamená generálku motoru. Pokud však začne takto kouřit staré auto, jehož hodnota je velmi malá, doporučuje se motorový olej jen dolévat, protože generálka motoru by mohla přesáhnout cenu celého automobilu.