Runaway diesel: Co dělat, když se motor nedá vypnout a jaká je příčina této poruchy?

A smoking car
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Runaway diesel je anglický výraz pro poruchu, která brání vypnutí dieselového motoru a vede k jeho samodestrukci. Taková situace může mnohým lidem nahnat strach, protože motor začne ryčet a produkovat enormní množství kouře, dokonce několikanásobně větší než načipované TDI.

Právě proto si dnes na tuto poruchu posvítíme. Po přečtení článku budeš vědět jaká je její příčina, ale i to, co je třeba v takové situaci udělat, aby nedošlo k totální destrukci motoru.

Obsah

Úvod

O co ale v případě poruchy runaway diesel jde? Jednoduše řečeno jde o poruchu, při které začne motor nekontrolovatelně spotřebovávat vlastní náplň motorového oleje. Pokud taková porucha nastane, končí to obvykle totální destrukcí motoru.

Mnoho lidí si totiž s touto poruchou neumí dát rady a tak se vylekají a utečou od auta, protože si myslí, že auto exploduje jako v Hollywoodském filmu.

Jak se projevuje porucha runaway diesel?

Ve zkratce jde o situaci, kdy z ničeho nic nejde ubrat plyn. Tím to ale nekončí. Kromě toho, že není možné ubrat plyn, začíná motor postupně stále více akcelerovat, a to nejen za jízdy, ale i během stání při zařazeném neutrálu.

Jako první asi každého řidiče napadne vytáhnout klíč ze zapalování. Po vytažení klíče ze zapalování však nastane nemilé překvapení, protože motor nadále běží a neustále akceleruje (otáčky motoru stoupají) až dojde k jeho zničení či zadření.

Jak však již ze samotného názvu runaway diesel vyplývá, tato porucha se týká výlučně dieselových, respektive vznětových motorů.

Proč může runaway diesel nastat jen u vznětového motoru?

Zřejmě největší rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem je ten, že u zážehového motoru se směs zapaluje pomocí zapalovací svíčky a vyžaduje tedy neustálý přísun elektrické energie. Kromě toho je zážehový motor vybaven škrtící klapkou, která reguluje přísun vzduchu do spalovací komory.

U vznětového motoru je však možné ovládat výkon jen regulací paliva. Ano, některé dieselové motory mohou být také vybaveny škrtící klapkou, která slouží hlavně pro jemnější vypnutí motoru, ale většina vznětových motorů v autech jezdících po našich cestách jí vybavena není.

Vznětový motor totiž dokáže nasát velké množství vzduchu a vstříknout do spalovacího prostoru jen minimum paliva a motor přesto dokáže stále pracovat. Právě proto není škrtící klapka ve vznětovém motoru nutná. Motor tedy nasaje maximum možného vzduchu a reguluje svůj výkon jen pomocí množství vstříknutého paliva.

Zapálení směsi probíhá ve vznětovém motoru následovně:

3D model of a working V8 engine. Pistons and other mechanical parts are in motion.

Do spalovací komory se nasává vzduch, do kterého se až těsně před koncem kompresní fáze vstříkne palivo, které se zapálí pomocí velkého tlaku a teploty ve válci, přičemž není zapotřebí přísun elektrické energie. Vznětovému motoru tedy narozdíl o zážehovém stačí jen neustálý přísun paliva a vzduchu aby mohl pracovat.

Příčina poruchy runaway diesel:

Při poruše runaway diesel se, jak jsem již zmiňoval, nejedná o neustálý přísun paliva a vzduchu do motoru, ale právě o neustálý přísun motorového oleje a vzduchu do válců. Motor je zásobován motorovým olejem až do doby, dokud se olejová náplň zcela nemine, což způsobí, že motor se vlivem nedostatečného mazání a neustále narůstajících otáček zničí nebo zadře.

Po vyjmutí klíče ze zapalování řidič přeruší dodávku elektrické energie a tím pádem i přísun nafty. To ovšem nemá žádný efekt, protože jen odstavení elektrické energie a přísunu nafty nestačí. Vzduchu je totiž stále dostatek a paliva v podobě motorového oleje také.

Olejové čerpadlo je navíc poháněno pomocí klikové hřídele a tak s rostoucími otáčkami tlačí stále více oleje do sacího potrubí nebo do válců. Právě fakt, že do válců se dostává motorový olej, je příčinou poruchy zvané runaway diesel.

Jak se motorový olej dostane do válců?

Turbocharger

Příčin může být hned několik. Motorový olej se může dostat do válců pomocí poškozeného turbodmychadla. Jak všichni víme, rotující části turbodmychadla jsou mazány motorovým olejem a v případě poškození těsnění jej turbodmychadlo vžene spolu se vzduchem přímo do válců.

Tím zvýší otáčky motoru a tak i otáčky samotného turbodmychadla, které neustále tlačí větší množství vzduchu a motorového oleje do válců až do doby, než se motor úplně nezničí, nespálí veškerý olej nebo se nezadře.

Únik oleje do sacího potrubí přes turbodmychadlo může být zpočátku zanedbatelný, ale po překročení určité hranice je množství oleje propouštěného do sacího potrubí natolik velké, že dojde k právě zmiňované poruše runaway diesel.

Piston rings

Olej se však do válců nemusí dostat jen přes turbodmychadlo. Další příčinou průniku oleje do válců mohou být opotřebované pístní kroužky.

Opotřebované pístní kroužky způsobují netěsnost spalovací komory, což způsobí, že směs může pronikat do klikové skříně a odtud je přes odvětrávání klikové skříně vytlačena spolu s motorovým olejem do sacího potrubí. Ze sacího potrubí putuje tato směs nafty vzduchu a oleje zpět do válců, což způsobí, že výsledek bude stejný jako v předchozím případě.

Co dělat při poruše runaway diesel?

Asi nejbezpečnějším řešením je odkráčet od auta, což by však skutečný autíčkář nikdy neudělal a tak ti zůstávají na výběr jen dvě možnosti, a to:

  • odstavit přísun vzduchu

  • vypnout motor mechanicky

U manuální převodovky je to jednoduché, motor vypneš zařazením pátého či šestého převodového stupně, sešlápnutím brzdového pedálu a vyšlápnutím spojky.

U automatické převodovky je však situace poněkud jiná a tak ti zůstává jen jediná možnost, a to odstavit motor od přísunu vzduchu. K odstavení přívodu vzduchu do motoru můžeš použít například hasicí přístroj, jehož obsah nastříkáš do sacího potrubí a zabráníš tak vznícení paliva ve válcích. Když však nemáš hasicí přístroj po ruce, pomůže i hadr nebo kus oblečení, kterým ucpeš sací potrubí.

Pokud však turbodmychadlo nasaje hadr či kus oblečení, zničí ho to, ale to tě vůbec nemusí trápit, protože výměna turbodmychadla by byla stejně pravděpodobně nutná a ty tak zachráníš motor před totální destrukcí.

Jak předejít poruše runaway diesel?

Poruche runaway diesel můžeš předejít jen dostatečnou péčí o motor svého automobilu. Nic víc, nic méně. Neház tedy problémy svého auta za hlavu, ale vyřeš je co nejdříve - určitě se ti za to odvděčí.