AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Měření komprese: Jaké informace zjistí o stavu motoru?

Publikováno
Článek byl automaticky přeložen z autoride.sk (link na originál)

Měření komprese (kompresních tlaků válců) je metoda, pomocí které se zjišťují přesné informace o stavu motoru. Pomocí měření kompresních tlaků lze zjistit netěsnosti spalovacího prostoru jednotlivých válců.

Netěsnosti ve spalovacím prostoru nepříznivě ovlivňují celý chod motoru, jeho výkon, spotřebu paliva, spotřebu oleje, ale také množství vyprodukovaných emisí a další.

Obsah

Co je kompresní tlak?

Kompresní tlak je maximální dosažitelný tlak na konci kompresního zdvihu motoru, když směs ještě nehoří. Velikost kompresního tlaku zavisí na kompresním poměru, otáčkách motoru, stupni plnění válců a těsnosti spalovacího prostoru. Všechny tyto parametry, až na těsnost spalovacího prostoru, jsou neměnné a jsou dány konstrukcí motoru.

Nesmíme však zapomínat na to, že kompresní tlak musí být ve všech válcích stejný. Pokud jsou totiž spalovací prostory v pořádku, maximální rozdíl kompresních tlaků je v jednotlivých válcích do 1 baru (0,1 MPa).

Kompresní tlaky se u zážehových motorů pohybují mezi 1,0 až 1,2 MPa au vznětových motorů 3,0 až 3,5 MPa. Pokud se tedy při měření komprese zjistí, že některý z válců nedosahuje výrobcem udávaných hodnot, svědčí to o netěsnosti spalovacího prostoru.

Co způsobuje netěsnosti v motoru?

Netěsnosti spalovacího prostoru a tedy i nižší kompresní tlaky způsobuje:

Jak probíhá měření komprese?

Kompresní tlak válců se měří pomocí kompresiometru. Před měřením kompresního tlaku se motor zahřeje na provozní teplotu, aby se vymezily vůle mezi pístem a válcem. Kompresiometr se zašroubuje do hlavy válce namísto zapalovací svíčky.

Písty motoru: Co všechno musí vydržet a jaká je jejich funkce?

Souvisejíci článek - Písty motoru: Co všechno musí vydržet a jaká je jejich funkce?

Motor se následně protáčí pomocí startéru, přičemž škrtící klapka je naplno otevřená (naplno stlačený plynový pedál), aby tak motor mohl volně nasávat vzduch.

Kompresní tlak se ukazuje na ručičce kompresiometru, která zaznamenává nejvyšší dosažený tlak.

Jak zjistit, co způsobuje netěsnost v motoru?

Pokud zjistíš, že na některém z válců není kompresní tlak v pořádku, je zapotřebí zjistit, co způsobuje netěsnost spalovacího prostoru. Pomoci ti může motorový olej, který odhalí zda je příčinou netěsnosti opotřebovaný válec, píst či jeho pístní kroužky nebo za netěsností spalovacího prostoru stojí jiné komponenty motoru.

Motorový olej: Co všechno musí splňovat a jak se rozděluje?

Souvisejíci článek - Motorový olej: Co všechno musí splňovat a jak se rozděluje?

Postup je následující - Do válce, jehož kompresní tlak je nižší než by měl být, se vstříkne malé množství motorového oleje. Olej totiž na krátkou dobu dokáže vyplnit netěsná místa mezi válcem a pístem a tak utěsní spalovací prostor. Po vstříknutí motorového oleje do válce se provede opětovné měření komprese.

V případě, že při opětovném měření kompresní tlaky vadného válce vzrostou, je téměř jisté, že za netěsnostmi spalovacího prostoru se bude skrývat právě vadný válec, jeho vložka či písty nebo jejich pístní kroužky.

Jak se projevuje prasklá hlava válců?

Souvisejíci článek - Jak se projevuje prasklá hlava válců?

Pokud se však kompresní tlaky vadného válce nezmění, bude příčinou netěsnosti spalovacího prostoru pravděpodobně prasklá hlava válců, poškozené těsnění pod hlavou válců, poškozený ventil, jeho pružina nebo sedlo ventilu.