Jak se projevuje prasklé těsnění pod hlavou válců?

Cylinder head gasket
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Prasklé těsnění pod hlavou válců patří k závažným problémům a je postrachem pro mnohé řidiče. Jak však zjistíš, že staré těsnění hlavy válců již dosloužilo a je třeba jej vyměnit za nové? V tomto článku si to objasníme.

I přesto, že by těsnění pod hlavou válců mělo vydržet po celou životnost motoru, je situace poněkud jiná. Ovlivňujícím faktorem životnosti tohoto těsnění je totiž styl jízdy při různých režimech motoru, ale také ignorování poruch jiných komponentů, které životnost těsnění pod hlavou válců přímo ovlivňují.

Obsah

Prasklé těsnění pod hlavou válců a jeho vliv na motor

Podle typu poškození, může prasklé těsnění pod hlavou válců ovlivnit mazání či chlazení motoru nebo obojí. Všechny tyto faktory však výrazně ovlivňují životnost motoru a tak je tento problém vhodné řešit urychleně a co nejdříve i přesto, že výměna těsnění pod hlavou není nejlevnější záležitost.

Ignorování tohoto problému by totiž vyšlo mnohem dražší, protože hrozí fatální a nevratné poškození motoru. Vedení motorového oleje a chladicí kapaliny v bloku válců se totiž nachází velmi blízko u sebe.

Engine block

Tyto kanálky pro motorový olej a chladicí kapalinu vedou kolem spalovacích komor z bloku válců přes těsnění až do hlavy válců.

V případě, že dojde k poškození v oblasti těsnění, může dojít k tomu, že tyto kanálky nebudou dostatečně odděleny, vlivem čehož se začne motorový olej míchat s chladicí kapalinou.

Jak se prasklé těsnění pod hlavou projevuje?

Prasklé těsnění pod hlavou válců se hlásí hned několika způsoby. Asi nejtypičtějším znakem poškozeného těsnění jsou skvrny motorového oleje v chladící kapalině (připomínající mastná oka v polévce) nebo emulze (maz bílé až kapučínové barvy) na spodní straně víčka, přes které se nalévá motorový olej.

Motor oil

Mezi další symptomy však můžeme zařadit i náhlé zvýšení spotřeby motorového oleje či chladicí kapaliny. Míchání motorového oleje s chladící kapalinou totiž způsobuje rychlou degradaci oleje, čímž přichází o své vlastnosti (ztrácí svoji mazací schopnost).

Na kontaktních plochách se také ztrácí olejový film, což vede k nadměrnému opotřebení motoru, poškození ložisek klikového hřídele či poškození vačkového hřídele a ostatních komponentů motoru. V případě, že se motorový olej dostává do chladicího okruhu, hrozí riziko ucpání kanálků, přes které proudí chladicí kapalina, čehož výsledkem je zapečení motoru.

Kromě toho však hrozí i riziko přehřátí motoru v důsledku úbytku chladicí kapaliny nebo naopak zadření motoru v důsledku nedostatečné hladiny motorového oleje a tedy nedostatečného mazání.

Prasklé těsnění pod hlavou válců se však nemusí projevovat jen smícháním motorového oleje s chladicí kapalinou. Za určitých okolností totiž může docházet k úniku těchto dvou provozních kapalin ven z motoru nebo naopak dovnitř do spalovacího prostoru. Pokud dochází k úniku některé z těchto kapalin ven z motoru, rozpoznáš to velmi jednoduše podle průsaku vlhkosti nebo oleje přes těsnění.

Dochází-li však k průniku motorového oleje do prostoru válců, začne z výfuku vycházet modrý kouř.

Blue smoke from the exhaust

Pokud se do prostoru válců dostává chladicí kapalina, z výfuku začne vycházet bílý kouř. Odlišné zbarvení výfukových plynů se však při poškozeném těsnění hlavy válců může projevit až při vyšším zatížení motoru.

V zásadě platí, že zdravý motor prakticky nespotřebovává žádnou chladicí kapalinu.

Coolant

Jakmile se však začne chladicí kapalina ztrácet a ty neodhalíš její únik z motoru, hadic ani chladiče, je načase zkontrolovat, zda se kapalina nedostala do olejového okruhu.

Jak se může těsnění pod hlavou poškodit?

Jak už jsem zmínil, těsnění pod hlavou válců by mělo vydržet po celou životnost motoru. Realita je však jiná a tak toto těsnění zvykne vypovědět službu mnohem dříve, než by mělo. Poškození těsnění vzniká nejčastěji při výrazném tepelném zatížení motoru v důsledku nefunkčního termostatu, ventilátoru nebo samotné vodní pumpy.

Mezi další důvody však můžeme zařadit i jízdu s nízkou hladinou chladicí kapaliny, nesprávně zvolenou nemrznoucí směs nebo zatěžování a vytáčení motoru tehdy, když ještě nedosáhl své správné provozní teploty.

Poškozené těsnění hlavy válců a jeho výměna

Těsnění pod hlavou válců není komponentou, která by se dala opravit či repasovat. A kdyby i ano, na co by to někdo dělal. Samotné těsnění totiž není drahé, ale nákladná je hlavně práce, respektive pracovní doba.

Po demontáži hlavy válců se totiž doporučuje kromě nového těsnění vyměnit také olej a chladící kapalinu. V případě, že se motorový olej dostal chladicího systému nebo naopak chladicí kapalina do olejového systému, je třeba pročistit i chladící a mazací okruh motoru.

Cylinder head

Když už je hlava válců dolů, vyplatí se zkontrolovat i vůli ventilů, případně ji nastavit a vyměnit těsnění.

V závislosti na typu motoru trvá výměna těsnění hlavy válců několik hodin a celkové náklady této opravy dosahují několika stovek eur v závislosti na servisu. Náklady se však zvýší, jsou-li dotykové plochy bloku válců a hlavy válců deformovány. V takovém případě je totiž třeba tyto plochy hladce vybrousit. V opačném případě by mohlo docházet k různým netěsnostem a tak by celá výměna těsnění pod hlavou válců vyšla nazmar.

Výměnu těsnění pod hlavou válců by měl provádět odborník, protože chybná demontáž či montáž hlavy válců by mohla nadělat více škody než užitku. Hlava válců by měla být demontována výrobcem stanoveným způsobem, a to tak, že šrouby musí být uvolňovány a utahovány v přesném pořadí as přesným momentem. Pořadí uvolňování a utahování šroubů, včetně potřebného momentu pro jejich utažení, stanoví výrobce a mělo by být dodrženo.