Jak se projevuje prasklá hlava válců?

Cylinder head
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Prasklá hlava válců patří k závažným mechanickým poruchám a je postrachem pro mnohé řidiče. Co ale může způsobit prasknutí hlavy válců a jak se tento problém projevuje?

Jak lze velmi jednoduše odhalit prasklá hlava válců? Na všechny tyto otázky si odpovíme v tomto článku.

Obsah

Co může způsobit prasknutí hlavy válců?

Hlava válců patří k jedněm z nejcitlivějších a nejnamáhanějších komponent motoru, protože během práce motoru je výrazně namáhána nejen mechanicky, ale i tepelně. Nejčastější příčinou poškození hlavy válců je tedy tepelné přetížení, přehřátí.

Zapomínat však není třeba ani na konstrukční vady, jako například špatně tvarované kanálky, vlivem čehož dochází k nedostatečnému oběhu chladicí kapaliny. To opět vede k přehřívání hlavy válců a jejímu následnému prasknutí.

Jak se projevuje prasklá hlava válců?

Prasklá hlava válců se nejčastěji projevuje ztrátou chladicí kapaliny, která je doprovázena bílým kouřem z výfuku. Ten se ovšem může za autem objevit iv případě, že je vše v pořádku.

White smoke from the exhaust

Bílý kouř z výfuku je totiž zcela přirozený jev při zahřívání studeného motoru. Pokud se však bílý kouř objevuje za autem i tehdy, je-li motor zahřátý na svou provozní teplotu a venku je teplo, znamená to, že se do prostoru válců dostává chladicí kapalina.

Dalším příznakem poškozené hlavy válců jsou mastné skvrny od oleje v chladicí kapalině, které můžeš odhalit velmi jednoduše, a to nahlédnutím do expanzní nádobky chladicí kapaliny POZOR! Otevírej jen za studena.

Pronikání chladicí kapaliny do prostoru válců však můžeš odhalit i tak, že odšroubuješ víčko, přes které se nalévá motorový olej. Pokud se na spodní straně víčka nachází emulze (maz bílé až kapučínové barvy), znamená to, že do motorového oleje se dostala chladicí kapalina. Emulze na spodku víčka však nemusí značit problém, protože se může objevit i tehdy, pokud s autem jezdíš jen krátké trasy, zejména v chladném počasí, kdy se motor nestihne zahřát na svoji provozní teplotu.

Kromě těchto příznaků se však při prasklé hlavě válců můžeš setkat is bubláním chladicí kapaliny v radiátoru topení či v expanzní nádobce chladicí kapaliny.

Další příznaky prasknutí hlavy válců

Mimo zmíněných příznaků lze odhalit prasklou hlavu válců i jinými způsoby. Jednou z možností je hledat stopy chladicí kapaliny v prostoru válce pomocí endoskopu.

Napomoci ti mohou i nerovnoměrně zbarvené zapalovací svíčky. Ty se totiž vlivem špatného spalování zanášejí různými nečistotami. Kromě toho je možné odhalit prasklou hlavu válců také změřením kompresních tlaků válců.

Měření kompresních tlaků válců je metoda, pomocí které se zjišťují přesné informace o stavu motoru. Kompresní tlak je maximálně dosažitelný tlak na konci kompresního zdvihu motoru, když směs ještě nehoří. Velikost kompresního tlaku zavisí na kompresním poměru, otáčkách motoru, stupni plnění válců a těsnosti spalovacího prostoru.

Compression of the fuel mixture in the cylinder

Kompresní tlak se měří pomocí kompresiometru, který se zašroubuje do hlavy válců namísto zapalovací svíčky. Před měřením kompresního tlaku se motor zahřeje na provozní teplotu, aby se vymezily vůle mezi pístem a válcem.

Následně se motor přetáčí pomocí startéru, přičemž škrtící klapka je naplno otevřená (naplno stlačený plynový pedál). Kompresní tlak se ukazuje na ručičce kompresiometru, která zaznamenává nejvyšší dosažený tlak.

Co dělat, když odhalím poškození hlavy válců?

Cylinder head

V takovém případě je provoz motoru velmi rizikový. Chladící kapalina, která proniká do válců totiž nejenom smývá olejový film na povrchu válce, ale také ředí motorový olej, čímž jej připravuje o jeho vlastnosti. To může postupem času vést k selhání mazání a zadření pístu ve válci.

Zapomínat však není třeba ani na únik chladicí kapaliny, který může způsobit nárůst teplot v motoru. Pokud se však rozhodneš nadále s takto poškozeným motorem automobilu jezdit, nezapomínej na pravidelnou kontrolu chladicí kapaliny a motorového oleje.

Jak opravit prasklou hlavu válců?

V případě, že se rozhodneš problém s prasklou hlavou válců řešit, máš na výběr jen dvě možnosti, a to její opravu nebo výměnu. Oprava hlavy válců je možná svařením praskliny, což ovšem nemusí být vždy možné, protože záleží na tom, kde přesně se prasklina nachází.

Nejlepším způsobem, jak tento problém odstranit, je tedy výměna hlavy válců spolu s těsněním pod hlavou válců. Pozitivní zprávou je, že pro běžné motory jsou docela dostupné repasované díly, které stojí jen zlomek ceny zcela nové hlavy válců.

Každopádně oprava či výměna hlavy válců není zrovna nejlevnější záležitost, je velmi závislá na konkrétním typu motoru a pohybuje se od několika tisíc až desítek tisíc korun.