AUTORIDE

Kolísání výkonu a nekultivovaný chod: Vadná lambda sonda?

Otáčkoměr
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Kolísání výkonu motoru určitě nepatří k záležitostem, nad kterými stačí mávnout rukou a začít je řešit až když dojde k nejhoršímu. Za kolísáním výkonu motoru může být hned několik různých příčin a bez důkladné prohlídky auta a jeho stavu je velmi obtížné zjistit, v čem je problém.

Na téma kolísání výkonu/otáček motoru jsme již v minulosti připravili článek, ale v tom dnešním se podíváme na jednu z konkrétních příčin kolísání výkonu motoru, jejíž název určitě znáš - vadná lambda sonda.

Obsah

Co je lambda sonda?

Lambda sonda

Lambda sonda je senzor ve výfukovém potrubí, který porovnává vzduch ve výfukovém potrubí se vzduchem v okolí motoru a na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Signál z lambda sondy zpracovává řídící jednotka motoru, která následně pomocí škrtící klapky a vstřikovačů upraví poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru.

Na vývoji lambda sondy se podílela hlavně firma Bosch a kdysi se proto jmenovala Bosch sonda. Jelikož jak jsem zmiňoval, řídící jednotka na základě signálu upravuje poměr paliva a vzduchu, jinými slovy poměr lambda, proto název lambda sonda.

Pokud se poměr lambda rovná 1, je dosaženo tzn. stechiometrický poměr paliva a vzduchu. Například při běžném benzínu (v závislosti na jeho složení) je zapotřebí přibližně 14,7 kilogramů vzduchu pro dokonalé spálení 1 kilogramu tohoto paliva.

Při naftě je zapotřebí 15 až 15,5 kilogramů vzduchu pro dokonalé spálení 1 kilogramu paliva. V případě, že je poměr lambda menší než 1 (více paliva než vzduchu), mluvíme o bohaté směsi a naopak v případě lambda poměru většího než 1, kdy máme méně paliva než vzduchu, mluvíme o chudé směsi.

Na jaké lambda sondy můžeme narazit?

V době, kdy zde byla maximálně emisní norma Euro 2, si zážehové motory vystačily s jednou lambda sondou, která byla umístěna za katalyzátorem. S příchodem Euro 3 se však začaly používat minimálně 2 lambda sondy – druhá lambda sonda byla umístěna před katalyzátor a nazývá se také regulační.

Lambda sondy mohou mít rozdílný počet řidičů, které do nich vedou (1-4), vše ovšem záleží na technologii. Jejich vývoj však během doby pokračoval a dnes známe několik typů tohoto snímače. Ty nejstarší a nejjednodušší lambda sondy (v 70. letech označované jako jednoduché), musely být nejprve zahřáty na provozní teplotu výfukovými plyny, což je však neefektivní a mohlo to trvat i několik minut, v závislosti na venkovní teplotě.

O dekádu později se začaly používat vyhřívané lambda sondy, která byla účinná již po několika desítkách vteřin. Ty nejnovější lambda sondy se však dokážou spustit již několik vteřin po nastartování motoru a nazývají se také planární sondy.

Zvýšená spotřeba, kolísání výkonu a otáček

Tankování paliva

V případě, že lambda sonda už dosluhuje a blíží se jí konec, motor dokážeš nastartovat, i když s obtížemi, ale jeho výkon bude kolísat. Chod motoru bude navíc nekultivován a v horším případě může dojít k navození nouzového režimu se svítící kontrolkou motoru.

Vzhledem k tomu, že lambda sonda je vystavována agresivnímu prostředí výfukových plynů a vysoké teplotě, může selhat – pokud ti selhává lambda sonda příliš často, měl bys pouvažovat nad kvalitnější lambda sondou nebo změnit dodavatele.

Pokud ne, je třeba si uvědomit, že kvůli zmiňovanému prostředí, ve kterém lambda sonda pracuje, se časem opotřebuje.

Svítící kontrolka se však nemusí nutně objevit na přístrojové desce a ze začátku to na chodu motoru nemusíš poznat, ale může se stát, že spotřeba paliva tvého auta naroste. Je to z toho důvodu, že poměr lambda je menší než 1, respektive směs je bohatší než by měla být. Toto lze odhalit zápachem (vůní) paliva za autem při volnoběhu a zahřátém motoru.

3D model fungujícího motoru V8. Piesty a iné mechanické části jsou v pohybu.

Výkon však neztratíš najednou, ale postupně, což je i důvod, proč si mnozí řidiči poklesu výkonu nevšimnou. Na poruchu lambda sondy je však třeba si dát pozor, a to nejen z důvodu zvýšené spotřeby, kolísání výkonu motoru, ale také z důvodu STK.

Pokud je lambda sonda poškozena, je dost možné, že STK tvé auto neprojede. A aby toho nebylo málo, nesprávně fungující či poškozená lambda sonda může také z dlouhodobého hlediska poškodit katalyzátor, jehož výměna je v porovnání s výměnou lambda sondy dražší záležitost.