AUTORIDE

Evropské emisní normy: Co znamenají a proč je vůbec máme?

EÚ - Brexit
EÚ - Brexit od Pixabay, licence:
Zajímavosti
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Evropské emisní normy se začaly zavádět v roce 1992 na všechny nové automobily s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. V současnosti musí nové automobily prodávané v Evropské unii plnit emisní normu Euro 6.

Nejnovější se však jedná o finální podobě nové emisní normy Euro 7, která by měla platit již v létě 2025. Co to bude znamenat, co vůbec představují ostatní emisní normy Euro a co platí pro dieselové a benzinové motory?

Obsah

Podle patří emise z výfukových plynů vozidel k hlavním zdrojům znečištění a zhoršení kvality ovzduší v Evropě. Předpisy určují přijatelné limity, pro emise z výfukových plynů vozidel, prodávaných v členských státech EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru) a jsou navrženy tak, aby se časem stávaly stále přísnější.

Evropské emisní normy Euro slouží ke snižování úrovně škodlivých látek ve výfukových plynech

  • Oxidy dusíku (NOx) - jsou zdraví škodlivé, napadají plíce a sliznici. Vznikají v motoru během spalování.

  • Oxid uhelnatý (CO) - bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Je nedráždivý, ale vysoce jedovatý, váže se na hemoglobin a tím zabraňuje přenosu kyslíku z plic do tkání.

  • Uhlovodíky (HC) - obsahují především karcinogenní (rakovinotvorné) uhlovodíky, jedovaté aldehydy a nejedovaté alkány a alkeny.

  • Pevné částice (PM) - drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace způsobuje zdravotní problémy, jako zánětlivé onemocnění plic, nemoci dýchacích cest, ale i chronické plicní nemoci, které nelze vyléčit.

Společnost výrobců motorů a obchodníků tvrdí:

"Dnes je zapotřebí 50 nových automobilů k tomu, aby se dosáhlo stejného množství škodlivých emisí než to, co vyprodukovalo jedno vozidlo postavené v sedmdesátých letech."

Čísla také dokazují drastický pokles škodlivých látek

  • Oxid uhelnatý (CO): od roku 1993 v benzinovém motoru poklesl o 63% a v naftovém motoru o 82%

  • Uhlovodíky (HC): od roku 2001 v benzinovém motoru jejich množství pokleslo o 50%

  • Oxid dusíku (NOx): od roku 2001 poklesl o 84%

  • Pevné částice (PM): od roku 1993 v naftovém motoru poklesly o 96%

Protože benzinové a naftové mtory produkují různé druhy emisí, podléhají i různým odlišným normám. Naftové motory například produkují více pevných částic a sazí, což vedlo k zavedení filtru pevných částic (DPF/FAP).

Přesto nebyly emise ze silniční dopravy sníženy tak, jak EU očekávala. Měření emisí totiž probíhá v umělých podmínkách, které nemají s podmínkami jízdy v reálném životě nic společného, takže zatímco tabulkové hodnoty souhlasily, ty reálné byly někde úplně mimo.

Tabulka vypracovaná Evropskou komisí, uvádí různé kategorie Euro, které platí pro nové modely vozidel schválené po určitém datu. Každé vozidlo prodané do jednoho roku po datu uvedeném níže, musí odpovídat příslušné normě.

Emisní norma

Schváleno od

Euro 1

Červenec 1992

Euro 2

Leden 1996

Euro 3

Leden 2000

Euro 4

Leden 2005

Euro 5

Září 2009

Euro 6

Září 2014

Emisní norma Euro 1

První celoevropská emisní norma Euro 1 byla zavedena v červenci 1992. Od té doby musela být všechna nová vozidla vybavena katalyzátorem a musela být přednastavena na bezolovnatý olej.

Emisní limity Euro 1 pro benzin:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

Emisní limity Euro 1 pro diesel:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

PM

0,14 g/km

Emisná norma Euro 2

Emisní norma Euro 2 byla schválena 1. ledna 1996. Tato norma snížila limity pro oxid uhelnatý a kombinovaný limit pro uhlovodíky a oxidy dusíku.

Emisní limity Euro 2 pro benzin:

CO

2,2 g/km

HC + NOx

0,5 g/km

Emisní limity Euro 2 pro diesel:

CO

1 g/km

HC + NOx

0,7 g/km

PM

0,08 g/km

Emisná norma Euro 3

Emisní norma Euro 3 byla schválena 1 ledna v roce 2000 a rozdělila limity uhlovodíků a oxidů dusíku, ale přidala také zvláštní limit pro oxidy dusíku.

Emisní limity Euro 3 pro benzin:

CO

2,3 g/km

HC

0,20 g/km

NOx

0,15 g/km

Emisní limity Euro 3 pro diesel:

CO

0,64 g/km

HC + NOx

0,56 g/km

NOx

0,50 g/km

PM

0,05 g/km

Emisná norma Euro 4

Byla zavedena 1. ledna 2005.

Emisní limity Euro 4 pro benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km

Emisní limity Euro 4 pro diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Emisná norma Euro 5

Byla schválena 1. září 2009. Velkou novinkou u Euro 5 bylo zavedení filtrů pevných částic (DPF/FAP) pro všechna nová dieselová vozidla.

Emisní limity Euro 5 pro benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Emisní limity Euro 5 pro diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,23 g/km

NOx

0,18 g/km

PM

0,005 g/km

Emisná norma Euro 6

Emisní norma Euro 6 byla schválena 1 září 2014. Šestá emisní Euro norma je zaměřena na dieselové NOx, zejména kvůli výsledkům studií, které spojují tyto emise s respiračními problémy.

Aby se splnily nové cíle, někteří výrobci zavedli do automobilů selektivní katalytickou redukci, při které se vstřikuje do výfuku vznětového motoru kapalina AdBlue.

Emisní limity Euro 6 pro benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Emisní limity Euro 6 pro diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km

Ano emise z vozidel se snížily, ale ne natolik, jak to ukazují tabulky, právě proto zavádí EU od 1. září 2017 odlišný postup pro měření emisí než dosud a začne měřit emise během reálné jízdy. Takové měření by narozdíl od laboratorního mělo lépe odrážet skutečné emise, které vozidlo vyprodukuje.

Emisní norma Euro 7

Emisní norma Euro 7 by se měla zavádět v červenci 2025, avšak o finální podobě této normy se ještě jedná. Půjde o nejpřísnější normu a přestože změny oproti předchozí normě Euro 6 nejsou na tabulce příliš drastické, Evropská unie bude vyžadovat, aby tyto limity platily v reálném provozu.

Tím se myslí dokonce i krátké jízdy, jízdy v mrazivém počasí nebo s nákladem na střeše či zapřaženým přívěsem. Dosud totiž platilo, že auta musí splňovat limity v laboratorních podmínkách, takže se jedná o obrovskou změnu.

Aby toho nebylo málo, osobní auta by měla být schopna plnit emise garantované výrobcem po dobu 10 let a minimálně 200 tisíc kilometrů. V případě nákladních automobilů je tato hranice stanovena na 15 let a minimálně 875 000 kilometrů.

Emisní norma Euro 7 jako hřebík do rakve?

Nejnovější emisní norma Euro 7 se stala terčem mnoha kritiků od šéfů různých automobilek i ekonomů. Šéf skupiny Porsche v ČR, která do Česka dováží modely značek Volkswagen, Audi, Seat či Cupra, tvrdí, že "...další potřebná opatření související s normou Euro 7 přinesou neúnosné zdražení a faktický konec malých a dostupných vozů."

K emisní normě Euro 7 má negativní postoj také Renault, koncern Volkswagen a další automobilky. Podle mnohých je zdražování osobních automobilů u této normy nezbytné a znamenal by mimo jiné omezení výroby či dokonce konec některých závodů.