AUTORIDE

Stechiometrická směs: Věděl jsi, o jaký typ směsi jde?

Písty motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Stechiometrická směs, je směs paliva a vzduchu, která obsahuje přesné množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva. Tento dokonalý poměr paliva a vzduchu obsaženého ve směsi se nazývá stechiometrický poměr.

V tomto článku si posvítíme na to, co je stechiometrická směs a jaký má vliv na motor.

Obsah

Co je stechiometrická směs?

Každé palivo potřebuje ke svému dokonalému spálení jiné množství vzduchu. Například při běžném benzínu (v závislosti na jeho složení) je zapotřebí přibližně 14,7 kilogramů vzduchu pro dokonalé spálení 1 kilogramu tohoto paliva. Při naftě je na druhou stranu zapotřebí 15 až 15,5 kilogramů vzduchu pro dokonalé spálení 1 kilogramu paliva.

Pokud je tedy mezi palivem a vzduchem ve směsi dodržen dokonalý poměr, hodnota součinitele přebytku vzduchu dosáhne 1 (λ = 1). V takovém případě mluvíme o stechiometrické směsi. Obsahuje-li směs větší množství vzduchu, nazývá se chudá, ale obsahuje-li méně vzduchu než je stechiometrický poměr, nazývá se bohatá.

Stechiometrická směs a její vliv na motor

Spalování strechiometrické směsi je takové spalování, při kterém se veškerý kyslík spotřebuje ke shoření veškerého paliva. Jde tedy o to nejoptimálnější spalování, jaké můžeme dosáhnout.

Při spalování stechiometrické směsi by teoreticky nemělo docházet k tvorbě emisí. V praxi je však situace jiná a vlivem nedostatečné homogenizace paliva a jeho interakce s dalšími látkami jako například motorovým olejem, nečistotami v palivu či vlivem dusíku ze vzduchu a krátké doby, ve které musí spalovací proces proběhnout k tvorbě emisí dochází.

Jelikož jsou však motory běžných automobilů provozovány převážně v částečném zatížení, jsou pro tento provoz konstruovány tak, aby v tomto režimu byl jejich provoz co nejefektivnější (nejnižší spotřeba paliva a nejvyšší ekologie).

Při tomto režimu práce motoru je tedy práce se stechiometrickou směsí vhodným kompromisem mezi výkonem, spotřebou paliva a množstvím vyprodukovaných emisí.

Kromě toho však musí motory dnešních automobilů v první řadě splňovat emisní limity a tak se používání stechiometrické směsi (λ = 1) jeví jako nejvhodnější, protože právě při spalování stechiometrické směsi má katalyzátor svou maximální účinnost a motor je nejekologičtější.