Hlava válců: Věděl jsi, jaká je její funkce?

Cylinder head
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Hlava válců je jednou ze základních částí spalovacího motoru. Hlava válců shora uzavírá blok válců, ke kterému je připevněna šrouby.

V tomto článku si posvítíme na funkci hlavy válců, z jakých materiálů je vyrobena a jak se projevuje je-li poškozena.

Obsah

Co je hlava válců?

Hlava válců je část spalovacího motoru, která obsahuje kanály sacího a výfukového traktu, vstřikovací trysky, zapalovací nebo žhavící svíčky, části ventilového rozvodu a samotné ventily s vodítky a sedla.

Hlava válců může být jedna pro celý motor, popřípadě jedna pro každý válec nebo pro samostatnou řadu válců.

Hlava válců a její funkce

  • tvaruje a uzavírá spalovací prostor
  • tvoří kompresní prostor
  • zajišťuje chlazení spalovacího prostoru
  • umožňuje výměnu náplně válce _

Velmi důležitou částí hlavy válců je spalovací prostor, který má vliv na průběh a hlučnost spalování, spotřebu motoru a průběh točivého momentu, přičemž musí být splněny tyto požadavky:

  • optimální rozvíření náplně válce
  • předcházení detonačnímu hoření
  • použití co největšího počtu ventilů a průměru ventilů
  • kompaktnost omezující tepelné ztráty na konci komprese

Spalovací proces tedy probíhá v hlavě válců, takže její konstrukce musí zajišťovat co nejlepší výměnu náplně válců. Teplo, které vznikne při spalovacím procesu, však musí být co nejrychleji odvedeno pryč, což zajišťují malé otvory a kanály vytvarované v hlavě válců, do kterých proudí chladicí kapalina.

Na hlavě válců se nachází plastový kryt, který kryje ventilový rozvod a zabraňuje unikání oleje do okolí motoru. Teď už víš, že v hlavě válců se odehrávají nejdůležitější činnosti spalovacího motoru.

Z čeho je vyrobena hlava válců?

Starší motory byly vybaveny hlavou válců z litiny, ale hlava válců moderních motorů se vyrábí z hliníkové slitiny a to zejména z důvodu její nižší hmotnosti a velmi dobré tepelné vodivosti.

Mezi hlavou válců a blokem motoru se nachází těsnění, které zabraňuje míchání motorového oleje s chladicí kapalinou. Těsnění může být celokovové nebo kovové, kombinované s různými materiály.

Jak se projevuje poškozená hlava válců?

Hlava válců patří k mechanicky i tepelně extrémně namáhaným komponentům motoru a právě proto se může při špatném zacházení poškodit. Nejčastější příčinou poruchy hlavy válců bývá tepelné přetížení a tedy její přehřátí.

Poškozená hlava válců se tedy nejčastěji projevuje ztrátou chladicí kapaliny, kterou může doprovázet bílý kouř z výfuku, ne ihned po nastartování studeného motoru, ale poté, co se motor zahřeje na provozní teplotu.

Dalším projevem poškozené hlavy válců jsou stopy oleje v chladící kapalině. Ty lze odhalit velmi jednoduše a to otevřením víčka od expanzní nádobky chladicí kapaliny. Pokud se v chladicí kapalině nacházejí mastné skvrny, je pravděpodobné, že hlava válců je poškozena. Poškozená však nemusí být jen hlava válců ale jen samotné těsnění pod hlavou válců.

Cylinder head gasket

Třetím projevem poškozené hlavy válců může být tvorba emulze na víčku, přes které se nalévá motorový olej. Tato emulze má obvykle bílou až hnědou barvu. Emulze na spodku víčka se však může vytvořit i při krátkých trasách a chladném počasí, takže ne vždy se musí jednat právě o poškozenou hlavu válců.