AUTORIDE

Studený motor: Co se děje v motoru během toho, jak se zahřívá na provozní teplotu?

Teplota motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Studené starty mají na motor nepříznivý vliv, bez ohledu na to, jaká je venkovní teplota, ale čím je nižší, tím déle trvá motoru než se zahřeje na správnou teplotu, což znamená, že tyto nepříznivé účinky trápí motor delší dobu.

O tom, jak správně zahřát studený motor, jsme již v minulosti psali, v dnešním článku se však pověnujeme tomu, co se děje v motoru během zahřívání na provozní teplotu.

Obsah

Hovoříme-li o studeném motoru, myslíme tím motor, který není zahřátý na svou provozní teplotu, a to bez ohledu na to, jaké je právě roční období či venkovní teplota. Samozřejmě, čím nižší je venkovní teplota, tím déle bude motoru trvat než se zahřeje na svoji provozní teplotu.

Nedostatečné mazání mechanických částí:

Motorový olej

Během toho, jak je motor studený, dochází vlivem nedostatečného mazání k většímu opotřebování mechanických částí motoru. Motorový olej je totiž ztuhlý, má větší hustotu a olejové čerpadlo tak nedokáže vyvinout dostatečný tlak k tomu, aby dostalo olej do mazací soustavy.

Olejový film je tak na kontaktních plochách mechanické soustavy nedostatečný. Výsledkem je nedostatečné mazání pohyblivých částí motoru, jejich větší opotřebení a vlivem většího zatížení motoru i vyšší spotřeba paliva a emise výfukových plynů.

Právě proto bys měl před tím než s autem vyrazíš na cestu počkat přibližně 20 až 30 vteřin po nastartování a teprve potom se pohnout s autem vpřed. Samozřejmě se tím nemyslí ihned sešlápnout plný plyn a vyrazit! Dokud motor ještě nedosáhl provozní teploty, měl bys jezdit opatrně, s lehkou nohou a příliš nezatěžovat motor. Otáčky by neměly přesáhnout hranici 2500 otáček za minutu, ale motor by si také neměl držet ve velmi nízkých otáčkách, tím myslím pod hranicí 1500 otáček za minutu, protože tehdy je zatížení motoru ještě větší.

Pozor! Nezapomínej na to, že voda se zahřeje mnohem dříve než motorový olej, a proto bys neměl auto zatěžovat ihned poté, co ti ukazatel teploty chladicí kapaliny zobrazuje správnou teplotu nebo poté, co zhasne modrá kontrolka chladicí kapaliny.

Vyšší spotřeba paliva:

Pokud je motor studený, spotřeba paliva výrazně roste. Studený motor totiž potřebuje k plynulému chodu a dostatečnému výkonu větší množství paliva (bohatší směs). Spotřeba paliva však roste také vlivem vyšších volnoběžných otáček, většího zatížení či naplno puštěné klimatizace nebo také topení.

Pokud je možné, bylo by dobré, kdyby si během toho, jak se motor zahřeje na provozní teplotu, nechal vypnuté topení a klima. Takovýmto způsobem se motor zahřeje mnohem dříve a ty tak ušetříš značné množství paliva.

Zvýšené emise výfukových plynů:

Kromě nedostatečného mazání mechanických částí motoru a zvýšené spotřeby paliva, jsou téměř dvojnásobně zvýšeny i emise výfukových plynů.

Černý kouř z výfuku

Je to způsobeno tím, že motor spaluje bohatší směs, studený motorový olej má vyšší hustotu (tím pádem i odpor) a katalyzátor ještě nedosáhl své provozní teploty. Katalyzátor totiž potřebuje pro svoji správnou činnost dosáhnout své provozní teploty. To ovšem není všechno.

Mnohem horší situace nastává v případě vznětových motorů, které jsou vybaveny filtrem pevných částic. Ten totiž ke své správné funkci potřebuje dosáhnout teploty přibližně 600 °C. V opačném případě se filtr pevných částic začne ucpávat usazeninami, což výrazně zkracuje jeho životnost.

Studený motor (LPG a CNG):

Spalování LPG nebo stlačeného zemního plynu CNG je při studeném motoru problematické. Právě proto se tyto motory nestartují na plyn, ale na benzín a teprve poté, co motor dosáhne správné teploty, přepne řídicí jednotka motor na LPG či CNG palivo.

Na závěr bych dodal, že časté studené starty motoru výrazně zkracují interval výměny motorového oleje. Pokud tedy jezdíš převážně krátké trasy, na kterých se motor tvého automobilu nestihne zahřát na svoji provozní teplotu, měl bys interval výměny motorového oleje zkrátit.

Prohlédni si názornou ukázku, jak se zahřívá studený motor na termokameře: