AUTORIDE

Těsnění pod hlavou válců: Jak poznáš, že už dosloužilo?

Těsnění hlavy válců
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Těsnění pod hlavou válců odděluje blok motoru od hlavy válců a je umístěno mezi jejich dosedací plochy. Toto těsnění je v podstatě tenký plát, který má kulaté díry – jejich počet odpovídá počtu válců motoru.

Mezi blokem motoru a hlavou válců proudí chladicí kapalina a motorový olej.

Obsah

Co je úkolem těsnění hlavy válců?

Úkolem těsnění hlavy válců je zabránit styku a míchání těchto dvou kapalin. Toto těsnění je vyrobeno z kovu nebo z různých jiných materiálů, které jsou naneseny na kovovém nosiči.

Ve spalovacím motoru existuje nespočet komponent, které se mohou poškodit. Výjimkou není ani těsnění hlavy válců, které je zejména u starších automobilů docela častým zdrojem problémů, ale trápí i některé nové automobily.

Pokud se těsnění poškodí či praskne, projevuje se problém podle toho, v jakém místě je těsnění hlavy válců poškozeno.

Jak se projevuje poškozené těsnění pod hlavou válců?

Poškozené těsnění pod hlavou se může projevovat například úbytkem chladicí kapaliny, a to i bez toho, aby se pod autem tvořily louže - to znamená, že motor „žere“ vodu.

Dále se však může poškozené těsnění projevovat našlehanou vodní emulzí ("grckou") na na spodní straně víčka nalévacího hrdla pro motorový olej, ale také přítomností oleje v nádobce chladicí kapaliny, kdy jsou zřetelně viditelné mastné fleky v chladicí kapalině.

Nejhorší je případ, kdy dochází k pronikání chladicí kapaliny do válců motoru, což způsobuje velmi rychlou degradaci motorového oleje, ale také úbytek chladicí kapaliny, přičemž hrozí přehřátí motoru.

Tento únik chladicí kapaliny se neprojevuje kaluží pod autem a tak se musíš spoléhat na kontrolku teploty a hladiny chladicí kapaliny nebo na její pravidelnou kontrolu.

Těsnění se však může poškodit iv takovém místě, kde dojde k úniku motorového oleje nebo chladicí kapaliny ven z motoru.

Jak dochází k poškození těsnění hlavy válců?

K poškození těsnění hlavy válců může dojít několika způsoby. Může se poškodit například při přehřátí motoru, ale také při vytáčení a velkém zatížení studeného motoru.

Další příčinou může být stárnutí, ale i vysoký počet najetých kilometrů. V takovém případě se doporučuje těsnění pod hlavou vyměnit, ale před montáží nového těsnění je třeba důkladně vyčistit, popřípadě zbrousit dosedací plochy bloku motoru a hlavy válců.

Blok motoru

Pozor! Pokud se dosedací plochy brousí, dochází k úbytku materiálu a tak musí být tento rozdíl úbytku materiálu nahrazen vyšším těsněním. Dělá se to proto, aby zůstal zachován kompresní poměr motoru.

Pri niektorých autách sa s poškodeným tesnením pod hlavou valcov nestretneš počas celej doby čo vozidlo vlastníš a pri niektorých zasa oveľa častejšie. Nesmieš zabúdať aj na to, že k poškodeniu tesnenia môžeš dopomôcť nevhodným správaním sa k motoru.