AUTORIDE

EDS: K čemu slouží systém elektronické uzávěrky diferenciálu?

Otisky pneumatik na sněhu
Pod kapotou
Publikováno  — Aktualizováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

EDS je systém elektronické uzávěrky diferenciálu, z angličtiny Electronic Differential System nazývaný také jako Electronic Differential Lock. Tento systém chrání automobil před smykem během akcelerace nebo brzdění.

V tomto článku si ve zkratce posvítíme na systém EDS, jeho funkci a limit rychlosti, do které je tento systém aktivní.

Obsah

Jak funguje systém EDS?

Systém EDS neustále dostává informace o otáčkách kol od snímače ABS a vyhodnocuje je. Na základě těchto informací EDS přibrzdí kolo, které začne prokluzovat, čímž zajistí přenos výkonu na druhé kolo nápravy, které má lepší přilnavost.

Přibrzďováním prokluzujícího kola usnadňuje EDS rozjezd na kluzkém povrchu vozovky. Za stejných adhezních podmínek mezi pneumatikami a povrchem vozovky, rozděluje diferenciál stejně velký točivý moment a na každé kolo se tedy přenáší 50% hnací síly.

Dostane-li se však jedna strana automobilu na kluzký povrch, určuje velikost přenášeného hnacího momentu právě prokluzující kolo. Bez EDS systému se při takto rozdílných podmínkách stává, že kolo na kluzké vozovce prokluzuje a druhé jen stojí, což znamená, že se automobil nepohne.

Automobil který je však vybaven systémem EDS, začne v takovém případě okamžitě reagovat a EDS systém začne přibrzďovat prokluzující kolo, čímž pomůže vyrovnat nepoměr mezi koly a hnací síla se přenese na kolo s lepší přilnavostí.

Díky přibrzďování prokluzujícího kola může kolo s vyšší přilnavostí přenést sílu na vozovku a automobil se tedy může pohnout.

Komponenty elektronické uzávěrky diferenciálu

1. Řídící jednotka EDS

Řídící jednotka EDS je mozkem systému, zpracovává signály z různých senzorů a spouští potřebné činnosti k optimalizaci trakce. Řídící jednotka neustále analyzuje vstupy ze snímačů rychlosti kol a určuje, kdy použít brzdnou sílu na jednotlivá kola.

2. Snímače rychlosti kol

Tyto snímače jsou umístěny na každém hnaném kole a hrají klíčovou roli v systému EDS. Monitorují rychlost otáčení každého kola a přenášejí informace do řídící jednotky. Když řídicí jednotka zaznamená výrazný rozdíl v rychlosti kol, aktivuje brzdění.

3. Modulace brzdné síly

Systém EDS dokáže podle potřeby aplikovat brzdnou sílu na jednotlivá kola na základě údajů, které obdrží ze snímačů rychlosti kol. Modulací brzdné síly je systém schopen udržovat optimální trakci a zajistit plynulou jízdu.

Výhody elektronické uzávěrky diferenciálu

Lepší trakce

Hlavní výhodou systému EDS je lepší trakce na kluzkém nebo nerovném povrchu. Přerozdělením točivého momentu na kolo s lepší přilnavostí systém zabraňuje systém protáčení kol a pomáhá udržovat kontrolu nad vozidlem.

Lepší stabilita

Systém EDS přispívá k celkové stabilitě vozidla tím, že zabraňuje nadměrnému přetáčení kol. To se hodí zejména při průjezdu zatáčkami, neboť umožňuje vozidlu udržovat předvídatelnou dráhu a snižuje pravděpodobnost ztráty kontroly.

Nevýhody systému EDS

Systém EDS ti nepomůže, pokud se obě kola nacházejí na stejném povrchu. Tento systém totiž funguje jen tehdy, dostane-li se alespoň jedno kolo na povrch, který je méně kluzký než povrch pod druhým kolem.

Brzdy

Tento systém značně zatěžuje brzdy a proto jsou automobily s EDS vybaveny automatickým vypínáním tohoto systému, v případě pokud by došlo k přehřátí brzd.

Při jaké rychlosti systém EDS nefunguje?

Tachometer

Systém elektronické uzávěrky diferenciálu funguje pouze do rychlosti 40 km/h u auta s předním/zadním pohonem a 80 km/h u auta s pohonem čtyř kol. Po překročení těchto rychlostí se systém vypne.

Tato rychlost je pouze orientační a může se lišit podle modelu auta, proto pro definitivní odpověď doporučujeme prohlédnout si manuál ke konkrétnímu modelu.

EDS v moderních autech

Elektronická uzávěrka diferenciálu je základem moderních automobilů a mnozí výrobci zahrnuli systém EDS do svých vozů, zejména díky výhodám, které mají pozitivní vliv na bezpečnost.

EDS systém je součástí elektronického stabilizačního systému ESP a systému regulace prokluzu kol ASR.

Zajímavosti o systému EDS

  1. Počátky v motoristickém sportu: Vývoj elektronické uzávěrky diferenciálu sahají až do motoristického sportu, kde je optimalizace trakce a ovládání vozidla klíčová. Tato technologie byla později uzpůsobena pro použití v osobních automobilech.

  2. Integrace s jinými systémy: EDS často pracuje v tandemu s jinými řídicími systémy vozidla, jako je elektronická stabilizační kontrola (ESC) a protiblokovací brzdový systém (ABS). Bezproblémovou integrací s těmito systémy dokáže EDS dále zlepšit stabilitu a ovladatelnost vozidla.

  3. Adaptivní schopnosti: Některé pokročilé systémy EDS se dokáží přizpůsobit různým jízdním podmínkám a stylům. Tyto systémy analyzují různé parametry, jako je například povrch vozovky či zatížení vozidla, aby tak doladily fungování EDS v různých podmínkách.

Často kladené dotazy o systému EDS

Otázka: Jak se EDS liší od diferenciálu s omezenou svorností (LSD)?

Odpověď: I když jsou systémy EDS i LSD (Limited Slip Differential, ne ta zkratka, kterou máš možná na mysli) navrženy pro zlepšení trakce a ovladatelnost vozidla, princip fungování těchto systémů se liší. EDS využívá elektronické snímače a modulaci brzdné síly k přerozdělení točivého momentu, zatímco LSD jsou v podstatě mechanická zařízení, která k řízení rozdělování točivého momentu využívají převody nebo spojky.

Otázka: Dá se EDS vypnout?

Odpověď: V některých vozidlech lze systém EDS deaktivovat pomocí spínače nebo tlačítka, které se často nachází na přístrojové desce. Měj však na paměti, že vypnutí EDS může snížit stabilitu a kontrolu vozidla, zejména na kluzkém nebo nerovném povrchu.

Otázka: Vyžaduje EDS pravidelnou údržbu?

Odpověď: Systém EDS je obecně nenáročný na údržbu, protože je integrován se stávajícími brzdovými a elektronickými systémy vozidla. Nezbytností je však pravidelně udržovat brzdy, pneumatiky a další související komponenty v dobrém stavu, aby systém EDS fungoval optimálně.

Otázka: Bude systém EDS fungovat, pokud jeden ze snímačů rychlosti kola selže?

Odpověď: Pokud selže snímač rychlosti kola, systém EDS nemusí fungovat správně, protože se spoléhá na přesné údaje o rychlosti kola. V takových případech se na přístrojové desce vozidla může zobrazit výstražná kontrolka nebo zpráva, která signalizuje problém se systémem. S tímto problémem je třeba co nejdříve zajít do servisu a provést autodiagnostiku a následně problém vyřešit.

Závěr

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS) je inovativní systém kontroly trakce, který se hodí zejména na kluzkém nebo nerovném povrchu. Monitorováním otáček kol a aplikací brzdné síly podle potřeby optimalizuje systém EDS trakci a zvyšuje celkovou stabilitu vozidla.

Krátká video ukázka jak funguje systém EDS: