AUTORIDE

Zadřený motor: O co vlastně jde a co je jeho příčinou?

Přehřátý motor
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Zadřený motor je jedna z nejvážnějších a nejnákladnějších poruch, k jakým může během provozu motoru dojít.

Za tímto problémem se nejčastěji skrývají dvě věci, a to buď nedostatek motorového oleje, vlivem čehož dochází k nedostatečnému mazání pohyblivých komponentů nebo nedostatečné množství chladicí kapaliny, což způsobí přehřátí motoru.

Obsah

Zadřený motor pro nedostatek oleje

Motorový olej

Pokud motoru dojde olej, znamená to, že dojde k selhání mazání. Motor tak nebude dostatečně mazaný, ale ani chlazený, kvůli čemuž hrozí zadření a fatální poškození celého agregátu.

Obvykle však motoru nedojde veškerý motorový olej, ale zůstane jej tak málo, že už dále nedokáže dostatečně mazat jednotlivé komponenty motoru a předat z nich teplo. K zadření motoru tedy dochází vlivem nedostatečného mazání a odvádění tepla z komponentů motoru.

Jaké škody způsobí zadření pro nedostatek oleje?

V případě, že nastane zadření motoru pro nedostatek motorového oleje, si největší poškození odnesou ojnice, klikový hřídel, pístní kroužky, válce, ale také samotné písty.

Píst motoru

Nejčastěji dochází k poškození klikové hřídele, ojnic a jejich kluzných ložisek. Kliková hřídel totiž používá pro uložení v bloku motoru ale i pro spojení s ojnicemi kluzná ložiska, která musí být neustále promazávána a chlazena pomocí motorového oleje.

V okamžiku, kdy se olejový film ztratí, dochází k vysokému tepelnému namáhání ložiska, což způsobí výrazný nárůst tření, a to v konečném důsledku způsobí, že se ložisko zadře.

Oprava poškozených komponentů

Pokud se zadřou jen hlavní ložiska klikového hřídele, dojde pouze k zastavení motoru. V takovém případě je možné motor zpojezdnit výměnou ložisek klikového hřídele nebo v tom horším případě výměnou celého klikového hřídele.

Pokud se však zadřou ojniční ložiska, dojde k mnohem horší situaci než jen k zastavení motoru, ojniční ložisko totiž zvykne prasknout. V takovém případě dojde k odpojení ojnice od klikové hřídele, která může zejména při vyšších otáčkách motoru prorazit blok motoru a vyletět z něj ven. Díru v bloku motoru už nikdo neopraví a tak ti nezbývá nic jiného, než vyměnit celý polomotor.

V dalším případě může dojít ik zadření (zaseknutí) pístu ve válci. Pokud se tak stane, nastává podobná situace jako v případě zadření ojničních ložisek. Výsledkem je totiž destrukce motoru, jehož výměna či případná oprava tě vyjde velmi draze.

Přehřátý motor

Ve většině případů je však levnější variantou výměna celého polomotoru než generálka motoru. Pokud se však nejedná o drahé auto, můžeš ho rovnou zavést do šrotu, protože oprava by byla vyšší než cena celého automobilu.

Jak se projevuje nedostatek motorového oleje?

Nedostatek motorového oleje se však neprojeví ihned a příznaky přicházejí postupně. Prvním příznakem nedostatku motorového oleje je zvýšená hlučnost motoru a klepotavý kovový zvuk.

Druhým příznakem je přehřívání motoru a značná ztráta výkonu (přidření motoru). Pokud však ani po těchto příznacích nezastavíš, hrozí úplné zadření motoru a ten se zastaví.

Zadřený motor pro nedostatek chladicí kapaliny

Chladicí kapalina

K zadření motoru nemusí dojít jen v případě nedostatku motorového oleje. Za zadřením motoru se totiž může skrývat i nedostatek chladicí kapaliny. Pokud je chladicí kapaliny velmi málo, dochází k nárůstu teploty motoru, vlivem čehož se začne motorový olej zapékat (karbonovat).

Karbon může ucpat mazací kanálky, což způsobí, že se pohyblivé části motoru nebudou dále promazávat. Nemusím snad opět vzpomínat, co bude dál následovat. Všechny následky zadření motoru jsou tedy fatální a jejich odstranění je velmi nákladné.

Závěr

Bohužel na některých starých motorech tě na nedostatek motorového oleje či chladicí kapaliny neupozorní žádná kontrolka a tak jsi odkázán jen na pravidelné kontrolování stavu těchto provozních kapalin.

U modernějších motorů se naštěstí při nedostatku motorového oleje či chladicí kapaliny rozsvítí příslušná kontrolka.