AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Snímač klepání motoru: Věděl jsi, k čemu slouží tento snímač?

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Snímač klepání je piezokeramický snímač, který je umístěn v bloku zážehového motoru. Tento snímač má za úkol měřit hluk motoru během jeho práce (spalování).

Snímač klepání zaznamenává vznik detonačního spalování, které je charakterizováno nárůstem tlaku a hluku motoru (klepání), od čehož je odvozen i název tohoto jevu.

Obsah

Detonační spalování:

Detonační spalování nebo také neodborně řečeno klepání motoru je negativní jev při spalování v zážehových spalovacích motorech, který se akusticky projevuje klepotavým zvukem. O co se však jedná? V podstatě jde o nesprávné hoření směsi v nesprávném momentu.

Od chvíle, kdy se směs paliva a vzduchu dostane do válce, dochází k jejímu zahřívání prostřednictvím komprese. V okamžiku, kdy má dojít k zapálení směsi, je její teplota na hranici samovznícení. V této chvíli se směs zapálí pomocí jiskry zapalovací svíčky.

Detonační spalování: Co to je a co jej způsobuje?

Souvisejíci článek - Detonační spalování: Co to je a co jej způsobuje?

Pokud se však směs zapálí sama od sebe, bez pomoci jiskry zapalovací svíčky, je její prohoření nehomogenní a tedy nekvalitní. V takovém případě se v prostoru válce začnou šířit rázové vlny, které se odrážejí od vnitřních stěn spalovacího prostoru, což se akusticky projevuje již zmiňovaným klepotavým zvukem.

Zapalovací svíčky: Jak vůbec fungují a co jejich životnost?

Souvisejíci článek - Zapalovací svíčky: Jak vůbec fungují a co jejich životnost?

Právě kvůli tomuto akustickému projevu při detonačním spalování se tento jev často neodborně nazývá klepání motoru.

Snímač klepání motoru:

Snímač klepání motoru tedy slouží k detekci detonačního spalování, při kterém může (při dlouhotrvajícím působení) dojít k poškození motoru. Snímač klepání je spojen s řídicí jednotkou motoru, která v případě zjištění detonačního hoření upraví předstih zážehu, čímž mu zabrání.

Řídící jednotka motoru: Jaká je její funkce?

Souvisejíci článek - Řídící jednotka motoru: Jaká je její funkce?

Motor, který je vybaven snímačem klepání je schopen spalovat i palivo s nižším oktanovým čislem, jaké je pro něj určeno. Takový motor dokáže svůj předstih zapalování přizpůsobit pro palivo s nižším oktanovým číslem natrvalo, což však povede k poklesu jeho výkonu. Zároveň je však motor vybavený snímačem klepání schopen využít i výhod vysoceoktanových paliv.

Při použití více čidel klepání (pro každý válec jeden) lze dosáhnout selektivní regulace zapalování každého jednoho válce, podle pracovních podmínek, v jakých se daný válec právě nachází.

Výkon a točivý moment motoru: Který z těchto parametrů je důležitější?

Souvisejíci článek - Výkon a točivý moment motoru: Který z těchto parametrů je důležitější?

Snímač klepání napomáhá motoru dosáhnout efektivního spalování směsi tím, že sníží předstih zapalování, čímž se přiblíží k hranici vzniku detonačního spalování. Tímto způsobem se optimalizuje výkon motoru, ale snižuje se i spotřeba paliva a emise výfukových plynů.

Tento snímač slouží také k ochraně komponentů motoru, které se podílejí na spalovacím procesu (hlava válců, písty, pístní kroužky, ventily, válce, vložky válců, těsnění pod hlavou válců a tak dále).

Při poruše snímače klepání nejčastěji následuje:

  • Ztráta výkonu motoru
  • Hluk motoru (klepání motoru)
  • Přehřívání motoru
  • Zvýšená spotřeba paliva