AUTORIDE

Snímač klepání motoru: Věděl jsi, k čemu slouží tento snímač?

Snímač klepání motoru
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Snímač klepání je piezokeramický snímač, který je umístěn v bloku zážehového motoru. Tento snímač má za úkol měřit hluk motoru během jeho práce (spalování).

Snímač klepání zaznamenává vznik detonačního spalování, které je charakterizováno nárůstem tlaku a hluku motoru (klepání), od čehož je odvozen i název tohoto jevu.

Obsah

Detonační spalování:

Detonační spalování nebo také neodborně řečeno klepání motoru je negativní jev při spalování v zážehových spalovacích motorech, který se akusticky projevuje klepotavým zvukem. O co se však jedná? V podstatě jde o nesprávné hoření směsi v nesprávném momentu.

Od chvíle, kdy se směs paliva a vzduchu dostane do válce, dochází k jejímu zahřívání prostřednictvím komprese. V okamžiku, kdy má dojít k zapálení směsi, je její teplota na hranici samovznícení. V této chvíli se směs zapálí pomocí jiskry zapalovací svíčky.

Pokud se však směs zapálí sama od sebe, bez pomoci jiskry zapalovací svíčky, je její prohoření nehomogenní a tedy nekvalitní. V takovém případě se v prostoru válce začnou šířit rázové vlny, které se odrážejí od vnitřních stěn spalovacího prostoru, což se akusticky projevuje již zmiňovaným klepotavým zvukem.

Právě kvůli tomuto akustickému projevu při detonačním spalování se tento jev často neodborně nazývá klepání motoru.

Snímač klepání motoru:

Snímač klepání motoru tedy slouží k detekci detonačního spalování, při kterém může (při dlouhotrvajícím působení) dojít k poškození motoru. Snímač klepání je spojen s řídicí jednotkou motoru, která v případě zjištění detonačního hoření upraví předstih zážehu, čímž mu zabrání.

Motor, který je vybaven snímačem klepání je schopen spalovat i palivo s nižším oktanovým čislem, jaké je pro něj určeno. Takový motor dokáže svůj předstih zapalování přizpůsobit pro palivo s nižším oktanovým číslem natrvalo, což však povede k poklesu jeho výkonu. Zároveň je však motor vybavený snímačem klepání schopen využít i výhod vysoceoktanových paliv.

Při použití více čidel klepání (pro každý válec jeden) lze dosáhnout selektivní regulace zapalování každého jednoho válce, podle pracovních podmínek, v jakých se daný válec právě nachází.

Snímač klepání napomáhá motoru dosáhnout efektivního spalování směsi tím, že sníží předstih zapalování, čímž se přiblíží k hranici vzniku detonačního spalování. Tímto způsobem se optimalizuje výkon motoru, ale snižuje se i spotřeba paliva a emise výfukových plynů.

Tento snímač slouží také k ochraně komponentů motoru, které se podílejí na spalovacím procesu (hlava válců, písty, pístní kroužky, ventily, válce, vložky válců, těsnění pod hlavou válců a tak dále).

Při poruše snímače klepání nejčastěji následuje:

  • Ztráta výkonu motoru
  • Hluk motoru (klepání motoru)
  • Přehřívání motoru
  • Zvýšená spotřeba paliva