AUTORIDE | Web o autech od autíčkářů

Olejové čerpadlo: Nepostradatelná součást tlakového mazání motoru

Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Olejové čerpadlo v pístovém spalovacím motoru cirkuluje motorový olej a pod tlakem jej dopravuje k mazaným místům motoru. Olejové čerpadlo je tedy nepostradatelnou součástí tlakového mazání motoru, neboť díky němu je zajištěn dostatečný tlak oleje a tedy správné mazání motoru, s čímž souvisí i jeho chlazení motorovým olejem.

Kromě primárního účelu mazání a chlazení motoru se tlak oleje vyvinutý olejovým čerpadlem používá také k pohonu například hydraulických zdvihátek ventilů či variátory pro variabilní časování ventilů.

Obsah

Typy olejových čerpadel

Typ použitého čerpadla se však může lišit v závislosti na motoru a mazacím systému. Mezi nejčastěji používaná olejová čerpadla však patří:

 • zubová čerpadla
 • lopatková čerpadla
 • trochoidní čerpadla
 • pístová čerpadla

Olejové čerpadlo se vždy montuje do dolní části motoru, buď ponořené nebo v místě hladiny oleje s krátkým potrubím a drátěným sítkem, které dosahuje až na spodní část olejové vany.

Jak to funguje?

Na začátku se nachází motorový olej v olejové vaně. Z olejové vany se motorový olej nasává přes sací koš pomocí olejového čerpadla do olejového čističe (olejového filtru). Z olejového filtru se pak olej dostává ke klikové hřídeli, kde jsou pomocí samostatných kanálů mazána hlavní ložiska klikové hřídele.

Z hlavních ložisek klikového hřídele se olej dostává do ojničních ložisek. Motorový olej však putuje také do hlavy válců, kde maže ventilový mechanismus.

Ojnice motoru: Čím vším jsou namáhány a jaká je jejich funkce?

Souvisejíci článek - Ojnice motoru: Čím vším jsou namáhány a jaká je jejich funkce?

Po ojničních ložiscích následují písty a válce, které jsou mazány pomocí trysek. Tyto trysky stříkají olej na stěny válců. U některých motorů jsou však chlazeny motorovým olejem i přímo písty. K tomu slouží speciální trysky, které stříkají olej do hlavy pístů.

Mazací soustava motoru: Jak funguje mazání motoru?

Souvisejíci článek - Mazací soustava motoru: Jak funguje mazání motoru?

Písty mají po svém obvodu kulaté otvory a také drážky pro pístní kroužky (těsnicí a stírací). Stírací kroužek roztírá motorový olej po stěnách válce, který pak přes kulaté otvory pístu stéká zpátky do olejové vany motoru a celý tento cyklus se neustále opakuje.

Pro svou jednoduchost a vysokou spolehlivost se používají především mechanická čerpadla s mechanickým pohonem prostřednictvím klikového hřídele motoru.

Jelikož je však snížení rychlosti čerpadla prospěšné, není nic neobvyklého, pokud je olejové čerpadlo poháněno prostřednictvím vačkového hřídele, který se otáčí o polovinu pomaleji než klikový hřídel. Malé motory však mohou mít olejová čerpadla namontovaná přímo na klikovém hřídeli.

Přídavná olejová čerpadla

Kromě hlavních olejových čerpadel, která slouží k mazání motoru, jsou některé motory vybaveny přídavnými elektrickými čerpadly. Toto elektrické čerpadlo však neslouží k mazání motoru, ale je namontováno na turbodmychadle.

Turbodmychadlo: K čemu slouží, jaké má výhody a co je to turbolag?

Souvisejíci článek - Turbodmychadlo: K čemu slouží, jaké má výhody a co je to turbolag?

Elektrické čerpadlo funguje tak, že po vypnutí motoru pokračuje v provozu po dobu několika minut a cirkuluje motorový olej přes horká ložiska turbodmychadla.

Tím je zajištěno chlazení turbodmychadla i po vypnutí motoru. Toto přídavné čerpadlo však nenahrazuje funkci hlavního olejového čerpadla.

Nízký tlak oleje

Existuje jen několik příčin, které mohou způsobit nízký tlak motorového oleje. Mezi ně patří:

 • uvolněné či prasklé sací potrubí oleje
 • v motoru není žádný olej nebo je ho jen velmi málo
 • otevřený regulační ventil tlaku oleje při nízkých otáčkách motoru
 • opotřebované či jinak poškozené olejové čerpadlo
 • opotřebovaná hlavní ložiska klikového hřídele
 • ucpané sítko pro přívod motorového oleje
 • ucpaný olejový filtr

O tom, co může způsobit nízký tlak oleje či jeho nedostatek, jsme si už psali v našem článku: Motorový olej: Věděl jsi, co se stane v případě, že dojde?

Vysoký tlak oleje

Problém s příliš vysokým tlakem oleje se objevuje poměrně vzácněji než problém s nízkým tlakem oleje. Nejčastější příčinou vysokého tlaku oleje je zanesený či uzavřený regulační ventil tlaku motorového oleje.

Těsnění pod hlavou válců: Jak poznáš, že už dosloužilo?

Souvisejíci článek - Těsnění pod hlavou válců: Jak poznáš, že už dosloužilo?

Tento problém je však stejně nežádoucí tak jako předchozí problém. Vlivem vysokého tlaku oleje totiž může dojít k poškození různých těsnění motoru ak následnému prosakování motorového oleje ven.

Závěr

Třeba si však uvědomit, že ne všechny motory mají stejné požadavky na mazání. Například u vysokovýkonných motorů je mazací systém podstatně robustnější, aby se tak zabránilo poškození motoru vlivem nedostatečného mazání.