Nízký tlak oleje: Co může být příčinou tohoto problému?

Engine piston
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Nízký tlak oleje patří k problémům, které nejsou běžné, ale za to velmi vážné. Existuje jen několik příčin, které mohou způsobovat nízký tlak oleje.

Nejčastěji se jedná o nízkou hladinu oleje, způsobenou buď únikem oleje, nedostatečným tlakem v čerpadle nebo ucpanými komponenty. Pokles tlaku motorového oleje se však téměř vždy ohlásí rozsvícenou kontrolkou tlaku oleje, o které si nejspíš něco povíme.

Obsah

Kontrolka tlaku oleje

Oil warning light

Tato kontrolka je totiž propojena se snímačem tlaku oleje, který se nachází v tlakovém vedení mazací soustavy za olejovým čerpadlem. Je-li tlak oleje dostatečný, tlačí motorový olej na membránu spínacího kontaktu, který je spojen s kostrou vozidla.

V takovém případě dojde k přerušení spojení s kostrou vozidla, což způsobí, že se kontrolka tlaku oleje zhasne. V případě, že je tlak nedostatečný, rozsvítí se kontrolka tlaku oleje au některých automobilů se motor dostane do nouzového režimu.

V případě, že je tlak motorového oleje nízký, znamená to jen dvě věci, a to buď to, že je v motoru málo oleje nebo se porucha vyskytuje na mazacím systému motoru. Pojďme se tedy podívat na poruchy, které přímo souvisejí s poklesem tlaku motoru.

Nízký tlak oleje a jeho příčina

  • Uvolněné či prasklé sací potrubí oleje

  • V motoru není žádný olej nebo je ho jen velmi málo

  • Otevřený regulační ventil tlaku oleje při nízkých otáčkách motoru

  • Opotřebované či jinak poškozené olejové čerpadlo

  • Ložiska klikového hřídele

  • Ucpané sítko pro přívod motorového oleje

  • Ucpaný olejový filtr

Nízký tlak oleje způsobuje nedostatečné mazání pohybujících se částí motoru, což může vést k jejich těžkému a nenávratnému poškození.

Vlivem nedostatečného mazání může dojít k zadření

Oil pump

V případě nízkého tlaku motorového oleje doporučujeme auto okamžitě zastavit a zavolat odtahovku, případně vyřešit problém na místě, a to doplněním oleje. Po odstavení vozidla a otevření kapoty si dej pozor na to, aby ses nepopálil na horkých částech motoru.

Pokud s autem budeš pokračovat v jízdě a nízký tlak motorového oleje ignorovat, hrozí, že dojde k poškození pohybujících se částí motoru a v tom nejhorším případě až k zadření motoru. Včasnou nápravou problému lze tedy předejít vážným poškozením motoru, nad kterými by tvoje peněženka zaplakala.