AUTORIDE

Multikolizní brzda: O jaký systém jde a jak funguje?

Multikolizní brzda
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Multikolizní brzda (Multi-Collision Brake) je systém, který se používá k zabránění nebo zmírnění následného nárazu, poté, co vozidlo nabouralo a stále se pohybuje.

I když multikolizní brzda zabraňuje dalším střetům či nárazům až poté, co vozidlo nabouralo, řadí se mezi prvky aktivní bezpečnosti.

Obsah

Jak funguje multikolizní brzda?

Funkce multikolizní brzdy je velmi jednoduchá. Je-li vozidlo vybaveno tímto systémem a dojde k nehodě, při které se aktivuje airbag řidiče nebo airbag spolujezdce, dostane řídicí jednotka pokyn, na jehož základě začne vozidlo automaticky brzdit, aniž by musel mít řidič sešlápnutý brzdový pedál.

Vůz tedy automaticky zpomaluje rychlostí 6m/s² na rychlost 10 km/h, aby se tak zabránilo sekundárnímu nárazu či alespoň aby ​​se tak zmírnily jeho následky. Automatické zpomalování probíhá ve spolupráci s dalšími jízdními systémy (ESP, TC, ABS, ASR, a další), které pomáhají udržovat vozidlo stabilizované a brání mu vybočit z jízdního pruhu.

Výhodou multikolizní brzdy je i to, že řidič může kdykoli znovu převzít kontrolu nad vozidlem tím, že stlačí plynový pedál nebo začne brzdit.

Jaký je bezpečnostní přínos multikolizní brzdy?

Odhaduje se, že téměř každá čtvrtá nehoda zahrnuje více kolizí. To znamená, že po prvním nárazu se vozidlo srazí ještě s dalšími překážkami, chodci či vybočí do protisměru, kde se srazí s protijedoucími vozidly.

Střety po prvním nárazu bývají mnohem horší než prvotní náraz, protože při dalších nárazech již pravděpodobně nefungují bezpečnostní pásy, airbagy a další prvky pasivní bezpečnosti. Všechny bezpečnostní prvky tedy byly použity během první kolize a tak již při sekundární kolizi nejsou schopny poskytnout žádné další výhody.

Kromě toho však může být výrazně poškozena i karoserie vozidla, která tak má menší schopnost absorbovat energii z dalších srážek. Právě takovým situacím se snaží multikolizní brzda zabránit. Odhaduje se, že kdyby byla všechna vozidla vybavena multikolizní brzdou, bylo by možné každoročně předejít přibližně 8% smrtelných úrazů a 4% vážných zranění.

Signalizace aktivní multikolizní brzdy

Dojde-li k aktivaci multikolizní brzdy, rozsvítí se brzdová světla, která trvale problikují až do doby, dokud automobil nezpomalí na rychlost 10 km/h. V té chvíli se rozsvítí výstražná světla.

Jakmile je multikolizní brzda aktivní, na displeji přístrojové desky se rozsvítí kontrolka systému ESP nebo kontrolka systému ASR.

Jaká jsou omezení multikolizní brzdy?

Pokud je brzdový systém vážně poškozen při počátečním nárazu, nebude multikolizní brzda fungovat, protože není možné zaručit bezpečné brzdění.

Pokud se však jedná jen o menší poškození brzdového systému, například poškození jen jednoho okruhu dvouokruhového brzdového systému, multikolizní brzda je i nadále schopna zajistit bezpečné brzdění a systém je aktivní. V takovém případě však systém nedokáže dosáhnout plného brzdění 6m/s².