Zanesený EGR ventil: Jak se projevuje a jak řešit tento problém?

Clogged EGR valve
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Jak se projevuje zanesený EGR ventil a jak lze tento problém vyřešit? Tato otázka se stále častěji objevuje na různých automobilových fórech.

Jelikož nikomu z nás se zřejmě nechce vyhledávat odpovědi v několika stranových diskusích, rozhodli jsme se, že si o tomto problému napíšeme článek, ve kterém se zaměříme hlavně na projevy této poruchy, ale také na to, jak lze tento problém odstranit.

Obsah

Nejprve si však ve zkratce objasníme, co je to vlastně EGR ventil ak čemu slouží.

Co je EGR ventil?

Zkratka EGR znamená Exhaust Gas Recirculation, respektive recirkulace výfukových plynů. Jedná se tedy o další ekologickou vychytávku, která snižuje množství emisí ve výfukových plynech.

Jak to už se samotného názvu vyplývá, úkolem EGR ventilu je posílat část výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru motoru.

K čemu slouží EGR ventil?

EGR ventil otevírá a uzavírá propojení sacího a výfukového potrubí. Po otevření ventilu se do sacího potrubí dostane určité množství výfukových plynů, které se smíchají s nově přicházející směsí/vzduchem do válce. Jednoduše řečeno, část výfukových plynů projde spalovacím procesem dvakrát.

Míchání výfukových plynů se směsí/vzduchem způsobí, že podíl kyslíku bude ve spalovacím prostoru menší. To je z hlediska výkonu sice nežádoucí, ale zapříčiní to snížení teploty hoření, což vede k nižší tvorbě oxidů dusíku.

Vysoké teploty a nadbytek vzduchu totiž zvyšují produkci oxidů dusíku ve výfukových plynech. Vedlejším efektem použití EGR je rychlejší ohřev motoru.

Zanesený EGR ventil:

Funkcí EGR ventilu se snižuje množství kyslíku ve spalovacím prostoru, čímž vzniká i problém nerovnoměrného směšování, které má za následek zvýšenou tvorbu množství pevných částic.

Tento problém se snaží eliminovat filtr pevných částic, který však působí u jednookruhového systému EGR ventilu jen z hlediska plynů vycházejících ven z vozidla. U tohoto systému jsou totiž výfukové plyny odebírány a recirkulovány ještě před tím, než přejdou katalyzátorem a filtrem pevných částic.

U dvouokruhového systému jsou výfukové plyny odebírány až za filtrem pevných částic, což znamená, že jsou zbaveny sazí. Spaliny jsou tedy čistší a tak se opotřebení motoru a zanášení sacího potrubí karbonem výrazně snižuje. Ani to však zcela nezamezí tvorbě pevných částic.

Pevné částice se totiž nacházejí i uvnitř motoru, ať už ve formě částic, které se dostávají do olejové náplně, nebo ve formě částic, které se postupně ukládají na stěnách sacího potrubí. Nánosy na stěnách sacího potrubí vznikají jako kombinace olejových výparů, které se přirozeně nacházejí v motoru a pevných částic z výfukových plynů.

Zvýšená tvorba těchto nánosů vzniká především při jízdách na krátké vzdálenosti, při nízkých provozních teplotách, ale také při jízdě v nízkých otáčkách motoru.

Jak se projevuje zanesený EGR ventil?

  • trhání motoru při akceleraci

  • nadměrná kouřivost

  • svítící kontrolka motoru

  • dochází k rychlejšímu zanášení filtru pevných částic

  • motor špatně startuje

  • zvýšení produkce oxidu dusíku a uhlovodíků

  • motor se dusí a má snížený výkon (kvůli silné vrstvě karbonu v sacím potrubí se do válců nedostává dostatek vzduchu)

Jak předejít těmto problémům? Údržba EGR ventilu se zakládá zejména na čištění a odstraňování karbonových usazenin.

Jak vyřešit zanesený EGR ventil?

  • Výměna EGR ventilu za nový

  • Vyčištění zaneseného EGR ventilu

  • Zaslepení nebo deaktivace EGR ventilu (nedoporučujeme)

Výměnou EGR ventilu za nový:

Ta spočívá ve výměně ventilu za nový a naprogramování řídící jednotky motoru. Taková výměna však není zrovna nejlevnější a pokud máš možnost vyřešit váš problém s EGR ventilem jiným způsobem, ventil dej raději vyčistit.

Vyčištěním zaneseného EGR ventilu:

EGR valve cleaning

Demontovaný EGR ventil se vloží do ultrazvukové čističky, která speciální kapalinou vyčistí všechny usazeniny a nečistoty. Takové čištění je velmi šetrné, neboť při něm nedochází k žádnému mechanickému poškození EGR ventilu.

Ventil lze však vyčistit i pomocí různých speciálních čističů, které rozkládají karbonové usazeniny.

Zaslepením nebo deaktivací EGR ventilu.

U starších typů automobilů stačí ventil jednoduše mechanicky zaslepit, ale u novějších motorů je nutné po odstranění či zaslepení EGR ventilu upravit software řídící jednotky.

Měření emisí motorů se podle aktuálně platné legislativy zaměřují na pevné částice. Ironií totiž je, že správně fungující EGR ventil sice dokáže snížit množství tvorby oxidu dusíku, ale množství tvorby pevných částic tímto procesem narůstá.

Vypnutí EGR zvyšuje jiné složky výfukových plynů, které se však aktuálně neměří. Kupovat nový EGR ventil tedy nemá smysl, protože tě to bude stát zbytečně moc peněz, takže neprospěješ ani své peněžence, ale ani svému autu.

Krátká video ukázka funkce EGR ventilu: