AUTORIDE

Turbolag: O co jde a jak jej eliminovat?

Turbo
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

V dnešní době turbodmychadel a honby za co "nejnižšími" emisemi je velmi obtížné najít pod kapotou jakéhokoli auta pořádný atmosférický motor.

Turbodmychadlem přeplňované motory nahrazují ty atmosférické jako na běžícím pásu, zejména kvůli jejich vyššímu výkonu. Turbomotory jsou však často spojovány se slovem turbolag.

Obsah

Co je turbolag?

Turbolag je čas mezi okamžikem, kdy stlačíš plynový pedál a okamžikem, kdy pocítíš zátah turbodmychadlem přeplňovaného motoru. Je to čas, který potřebuje výfukový systém a turbodmychadlo, aby se vytvořil požadovaný impulz, který navýší výkon.

Turbolag tedy způsobuje setrvačnost turbíny a doba, která je potřebná k tomu, aby vývukové plyny dosáhly vyššího tlaku. Kompresory tento problém nemají, protože jsou poháněny přímo motorem a odezva na plyn je tedy okamžitá.

Jak snížit turbolag?

Bojovat proti turbolagu můžeme několika způsoby, jako například snížením setrvačnosti turbíny, například snížením její hmotnosti nebo použitím ložisek s menším třením.

1. Menší turbodmychadlo

Model turbodmychadla

Menší turbodmychadlo se roztočí dříve, protože mu tomu stačí mnohem méně energie z výfukových plynů než většímu turbodmychadlu. Problém malého turbodmychadla je ovšem fakt, že nedokáže do motoru natlačit stejné množství vzduchu jako větší turbodmychadlo při stejných otáčkách.

Tento problém se řeší zvyšováním otaček turbodmychadla, které se však nedají zvyšovat donekonečna. Velmi vysoké otáčky také přispívají k rychlejšímu opotřebení turbodmychadla.

2. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek

Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek

Turbodmychadla s variabilní geometrií používají pohyblivé lopatky k nastavení průtoku vzduchu do turbíny, napodobují tak turbodmychadlo optimální velikosti v celé výkonové křivce.

Výsledkem je turbodmychadlo bez pozorovatelného turbolagu.

3. Twin-scroll turbo

Twin-scroll turbodmychadlo

Tento typ turbodmychadla má v turbínové části dva kanály pro přívod výfukových plynů. Ke každému z těchto kanálů vedou svody tak, aby podtlak neubíral energii výfukovým plynem během toho, jak se výfukový ventil jednoho válce ještě nezavřel, ale jeho sací ventil se již začal otevírat. Je-li zapalování ve válcích v pořadí 1-3-4-2, povedou do jednoho kanálu svody z válců 1 a 4 a do druhého kanálu svody z válců 2 a 3.

V takovém případě nedojde k úbytku energie výfukových plynů, protože válec 3, který by ubíral energii výfukovým plynem z válce 1, není napojen na stejné potrubí. Twin-scroll turbodmychadlo nemá téměř žádný turbolag.

Nevýhodou u Twin-scroll turbodmychadla je jeho náročnost, ale také to, že je třeba mít sudý počet válců, aby do každého kanálu proudily výfukové plyny ze stejného počtu válců.

4. Sekvenčně pracující Twin-turbo

Twin-turbo jsou v podstatě dvě turbodmychadla pracující buď paralelně (společně) nebo sekvenčně (samostatně). V sekvenční konfiguraci, běží jedno menší turbodmychadlo při nízkých otáčkách a druhé větší se zapne při větších předem stanovených otáčkách motoru.

Sekvenční turbodmychadla snižují turbolag, ale vyžadují složité sady potrubí pro napájení obou turbodmychadel.

5. Blow off ventil

Turbodmychadlo

Blow off ventil, je ventil, který uvolňuje tlak v motorech přeplňovaných turbodmychadlem tak, že stlačený vzduch vypustí přímo do ovzduší. Úkolem blow off ventilu je zabránit vzniku vysokého tlaku, v prostoru mezi turbodmychadlem a škrtící klapokou.

Blow off ventil také redukuje turbolag. Bez blow off ventilu snižuje nahromaděný tlak otáčky turbíny turbodmychadla, což znamená, že při následném sešlápnutí plynu potřebuje turbo delší dobu na to, než se opět roztočí na otáčky, při kterých skončilo po vyšlápnutí plynového pedálu.

Závěr

Samozřejmě existuje několik způsobů, kterými lze snižovat turbolag, avšak toto jsou ty nejčastější. Někteří řidiči si však turbolag pletou s nízkými otáčkami motoru. Pokud jsou otáčky motoru velmi nízké, může čekání na zrychlení trvat i několik vteřin. Toto čekání však není turbolag, ale jen nesprávný výběr převodové rychlosti.