Twin-scroll turbo: Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Mitsubishi Twin-scroll turbo
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Twin-scroll turbo je typ turbodmychadla, které má v turbínové části dva kanály pro přívod výfukových plynů.

V tomto článku si ve zkratce posvítíme na funkci Twin-scroll turbodmychadla, jakož i na jeho výhody a nevýhody.

Obsah

Jak funguje Twin-scroll turbo?

K jednomu i druhému kanálu Twin-turba vedou výfukové svody z válců tak, aby podtlak neubíral energii výfukovým plynem jednoho válce, zatímco se výfukový ventil jiného válce ještě nezavřel, ale jeho sací ventil se již začal otevírat.

Je-li zapalování ve válcích v pořadí 1-3-4-2, povedou do jednoho kanálu svody z válců 1 a 4 a do druhého kanálu svody z válců 2 a 3. V takovém případě nedojde k úbytku energie výfukových plynů, protože válec 3, který by ubíral energii výfukovým plynem z válce 1, není napojen na stejné potrubí. Tato dvě potrubí (svody) se spojují až u turbíny.

Výhody Twin-scroll turba:

  • Lepší plnící účinnost a rychlejší reakce motoru (zejména v nízkých otáčkách)

  • Cena podobná jako u jednoduchého turbodmychadla

  • Účinnost podobná jako u Twin-turbe (jiný typ turbodmychadla než Twin-scroll turbo)

  • Dobrá spolehlivost

Nevýhody Twin-scroll turba:

  • Náročná konstrukce výfukových svodů

  • Obtížné konstrukční řešení u motorů s vyšším počtem válců

  • Nezbytnost mít sudý počet válců