AUTORIDE

Twin-turbo: Jak funguje a jaké jsou jeho výhody či nevýhody?

Motor
Pod kapotou
Publikováno Článek přeložený s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Twin-turbo, známé také jako Bi-turbo, je označení, které nesou přeplňované motory vybavené dvěma turbodmychadly.

Tato dvě turbodmychadla pracují buď v paralelní konfiguraci (společně) nebo v sekvenční konfiguraci (samostatně).

Obsah

Paralelně pracující Twin-turbo:

Při této konfiguraci jsou obě turbodmychadla stejně velké, přičemž jedno turbodmychadlo je poháněno jednou polovinou a druhé druhou polovinou výfukových plynů z motoru a obě pracují najednou.

Ve většině případů je však stlačený vzduch z obou turbodmychadel smíchán ve společném sacím potrubí a poslán do jednotlivých válců. S takovým řešením přeplňování se můžeš setkat zejména u víceválcových motorů.

Malá turbodmychadla mají nízkou setrvačnost a tak k roztočení turbíny stačí v podstatě jen malé množství energie z výfukových plynů, proto se při paralelní konfiguraci často používají dvě malá turbodmychadla namísto dvou velkých.

Sekvenčně pracující Twin-turbo:

V sekvenční konfiguraci, která se využívá častěji, je jedno turbodmychadlo malé a druhé zase větší. Menší turbodmychadlo pracuje při nízkých otáčkách, ve středních běží obě a při vyšších předem stanovených otáčkách motoru pracuje už jen velké turbodmychadlo samostatně.

Při této konfiguraci však mohou turbodmychadla pracovat i tak, že menší turbodmychadlo bude pracovat v celém spektru otáček a větší se k němu zapojí pouze ve vysokých otáčkách.

Důvod proč se používají dvě rozdílně velká turbodmychadla je velmi jednoduchý. Velká turbodmychadla nejsou tak efektivní při nízkých otáčkách, což vede k nižšímu tlaku v sacím potrubí. Naopak menší turbodmychadla se rychleji otáčejí při nižších otáčkách, ale nemohou dodávat dostatek stlačeného vzduchu při vyšších otáčkách.

Sekvenčně pracující Twin-turbo splňuje jak nároky na vysoký výkon, tak i nároky na pružnost motoru v nízkých otáčkách. Kromě toho pomáhá Twin-turbo značně snížit zpoždění turbodmychadla, takzvaný turbolag. Tato konstrukce však vyžaduje složité sady potrubí pro napájení obou turbodmychadel.

Jaké výhody má Twin-turbo?

  • Twin-turbo splňuje nároky na vysoký výkon, ale i nároky na pružnost motoru v nízkých otáčkách
  • Twin-turbo ve výrazné míře eliminuje turbolag

Jaké nevýhody má Twin-turbo?

  • Vysoká cena
  • Složitá konstrukce
  • Vyšší náklady na servis

Video ve kterém Jason z Engineering Explained vysvětluje Twin-turbo (v angličtině):